Trang chủ > KOMAX
 
 

Thương hiệu: KOMAX

KOMAX 24 sản phẩm
Sắp xếp
Lựa chọn
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu:

Hộp nhựa: Nắp/Thân: Nhựa PP, Gioăng: Silicon an toàn và siêu bền

Túi giữ nhiệt: Bên ngoài lớp vải dày bên trong lót 1 lớp cách nhiệt

Thìa đũa: Thép không gỉ (SUS 304)

- Dung tích/ Kích thước: Hộp nhựa CN + hộp nhựa CN có khay 450ml

- Màu sắc: Vỏ đựng màu ĐỎ


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu:

Hộp nhựa: Nắp/Thân: Nhựa PP, Gioăng: Silicon an toàn và siêu bền

Túi giữ nhiệt: Bên ngoài lớp vải dày bên trong lót 1 lớp cách nhiệt

Thìa đũa: Thép không gỉ (SUS 304)

- Dung tích/ Kích thước: Hộp nhựa CN + hộp nhựa CN có khay 450ml

- Màu sắc: Vỏ đựng màu Xanh lá chuối


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu:

Hộp nhựa: Nắp/Thân: Nhựa PP, Gioăng: Silicon an toàn và siêu bền

Túi giữ nhiệt: Bên ngoài lớp vải dày bên trong lót 1 lớp cách nhiệt

Thìa đũa: Thép không gỉ (SUS 304)

- Dung tích/ Kích thước: Hộp nhựa CN + hộp nhựa CN có khay 530ml

- Màu sắc: Vỏ đựng màu xanh đen


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu:

Hộp nhựa: Nắp/Thân: Nhựa PP, Gioăng: Silicon an toàn và siêu bền

Túi giữ nhiệt: Bên ngoài lớp vải dày bên trong lót 1 lớp cách nhiệt

Thìa đũa: Thép không gỉ (SUS 304)

- Dung tích/ Kích thước: Hộp nhựa CN + hộp nhựa CN có khay 530ml

- Màu sắc: Vỏ đựng màu xanh đen


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu:

Hộp nhựa: Nắp/Thân: Nhựa PP, Gioăng: Silicon an toàn và siêu bền

Túi giữ nhiệt: Bên ngoài lớp vải dày bên trong lót 1 lớp cách nhiệt

Thìa đũa: Thép không gỉ (SUS 304)

- Dung tích/ Kích thước: Hộp nhựa CN + hộp nhựa CN có khay 530ml

- Màu sắc: Vỏ đựng màu xanh lá cây


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu:

Hộp nhựa: Nắp/Thân: Nhựa PP, Gioăng: Silicon an toàn và siêu bền

Túi giữ nhiệt: Bên ngoài lớp vải dày bên trong lót 1 lớp cách nhiệt

- Dung tích/ Kích thước: 3 hộp nhựa vuông 300ml

- Màu sắc: Vỏ đựng màu Cam


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu:

Hộp nhựa: Nắp/Thân: Nhựa PP, Gioăng: Silicon an toàn và siêu bền

Túi giữ nhiệt: Bên ngoài lớp vải dày bên trong lót 1 lớp cách nhiệt

- Dung tích/ Kích thước: 3 hộp nhựa vuông 300ml

- Màu sắc: Vỏ đựng màu xanh đen


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu: [Nắp]Polypropylene (PP), [Thân] Polyethylene terephthalate (PET)

- Dung tích/ Kích thước: Dung tích 1L - kích thước hộp Ф85*252(H)mm

- Màu sắc: Nắp làm bằng nhựa PP Màu, thân bằng nhựa trong suốt


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu: [Nắp] Polypropylene (PP) [Thân] Tritan, Gioăng Silicone

- Dung tích/ Kích thước: Dung tích 700ml - kích thước hộp Ф72*235(H)mm

- Màu sắc: Nắp làm bằng nhựa PP Màu xanh, thân có 2 màu trong suất và pha xanh


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu: [Nắp] Polypropylene (PP) [Thân] Tritan, Gioăng Silicone

- Dung tích/ Kích thước: Dung tích 380ml - kích thước hộp Ф72*163(H)mm

- Màu sắc: Xanh Biển, Xanh lá cây, Hồng - Thân bằng nhựa trong suốt


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu: [Nắp] Polypropylene (PP) [Thân] Tritan, Gioăng Silicone

- Dung tích/ Kích thước: Dung tích 700ml - kích thước hộp Ф72*235(H)mm

- Màu sắc: Nắp làm bằng nhựa PP Màu, thân bằng nhựa trong suốt


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu: [Nắp] Polypropylene (PP) [Thân] Tritan

- Dung tích/ Kích thước: Dung tích 550ml - kích thước hộp Ф77*210(H)mm

- Màu sắc: Nắp làm bằng nhựa PP Màu trắng, thân bằng nhựa trong suốt


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu: [Nắp] Polypropylene (PP) [Thân] Tritan

- Dung tích/ Kích thước: Dung tích 550ml - kích thước hộp Ф77*210(H)mm

- Màu sắc: Nắp làm bằng nhựa PP Màu Đen, thân bằng nhựa trong suốt


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu:Nắp: Nhựa PP, Thân: Thủy tinh chịu nhiệt, Gioăng: Silicone

- Dung tích/ Kích thước: Hộp chữ nhật, Dung tích 1.040ml

- Kích thước hộp 205*155*74(H)mm

- Màu sắc: Nắp hộp bằng nhựa trong suất, thân bằng thủy tinh chịu nhiệt


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu:Nắp: Nhựa PP, Thân: Thủy tinh chịu nhiệt, Gioăng: Silicone

- Dung tích/ Kích thước: Hộp chữ nhật, Dung tích 640ml

- Kích thước hộp 178*132*67(H)mm

- Màu sắc: Nắp hộp bằng nhựa trong suất, thân bằng thủy tinh chịu nhiệt


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu:Nắp: Nhựa PP, Thân: Thủy tinh chịu nhiệt, Gioăng: Silicone

- Dung tích/ Kích thước: Hộp chữ nhật, Dung tích 370ml

- Kích thước hộp 154*113*60(H)mm

- Màu sắc: Nắp hộp bằng nhựa trong suất, thân bằng thủy tinh chịu nhiệt


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu: Nắp/Thân: Nhựa PP, Nắp nhựa dẻo có thể uốn cong

- Dung tích/ Kích thước: Hộp dạng vuông, Dung tích 1.3L

- Kích thước hộp 155*155*75(H)mm

- Màu sắc: Nắp hộp màu xanh, thân hộp màu ghi


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu: Nắp/Thân: Nhựa PP, Nắp nhựa dẻo có thể uốn cong

- Dung tích/ Kích thước: Hộp dạng vuông, Dung tích 700ml

- Kích thước hộp 122*122*62(H)mm

- Màu sắc: Nắp hộp màu xanh, thân hộp màu ghi


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu: Nắp/Thân: Nhựa PP, Nắp nhựa dẻo có thể uốn cong

- Dung tích/ Kích thước: Hộp dạng tròn, Dung tích 1.1L

- Kích thước hộp Ф157*76(H)mm

- Màu sắc: Nắp hộp màu xanh, thân hộp màu ghi


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Chọn so sánh

- Thương hiệu: KOMAX - sản xuất tại Hàn Quốc

- Chất liệu: Nắp/Thân: Nhựa PP, Nắp nhựa dẻo có thể uốn cong

- Dung tích/ Kích thước: Hộp dạng tròn, Dung tích 600ml

- Kích thước hộp Ф132*64(H)mm

- Màu sắc: Nắp hộp màu xanh, thân hộp màu ghi


Notice: Undefined index: market_price in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 94

Notice: Undefined index: priceFormat in /var/www/html/quatangdoingoai.vn/public_html/template_cache/brand_page.09c7ea496b878269fd95041e68818657.php on line 95
Lựa chọn
 
Giới thiệu thương hiệu: KOMAX
 
 
Gọi nhanh