A closer look 2 unit 11 lớp 8

     

Giải bài xích tập tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các thắc mắc tiếng Anh phần 1→6 trang 51, 52 để sẵn sàng bài Science và Technology trước lúc đến lớp.

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 11 lớp 8

Soạn Unit 11 lớp 8 A Closer Look 2 được biên soạn bám sát đít theo công tác SGK giờ Anh lớp 8 mới. Trải qua bài soạn này góp học sinh gấp rút nắm vững vàng được kỹ năng để học giỏi tiếng Anh 8. Vậy sau đó là nội dung cụ thể bài soạn A Closer Look 2 Unit 11 lớp 8, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi và cài tài liệu trên đây.


Giải bài xích tập Anh 8 Unit 11: A Closer Look 2


Câu 1

1. Put the verbs in brackets into the correct tenses.

(Đặt hầu như động từ trong ngoặc đối kháng vào hầu như thì bao gồm xác.)


Gợi ý đáp án

1. Will have

2. Will be working

3. Will she be

4. Won"t pass

5. Decide; will support

Câu 2


2. Work in pairs. Read the following predictions about the year 2040 and say whether you think it will happen.

(Làm theo cặp. Đọc dự đoán sau về năm 2040 và nói demo rằng nó có xảy ra không.)

Example:

A: e-mail will completely replace regular mail.

B: I think it will certainly/probably happen. /It certainly/probably won’t happen.

Gợi ý đáp án

1. A: We will have flying cars in the future.

B: It certainly won’t happen.

2. A: Most people will live khổng lồ be a hundred years old.

B: I think it will certainly happen.

3. A: Robots will replace teachers.

B: It certainly won’t happen.

4. A: The world will have one current system.

B: I think it will certainly happen.

5. A: The mạng internet will replace books.

B: It certain won’t happen.


Câu 3

3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find và underline the examples of reported speech.

(Nhìn vào Câu đàm thoại vào phần Getting started lần nữa. Tìm và gạch dưới phần lớn ví dụ của câu tường thuật.)

Gợi ý đáp án

Well, my dad told me that only robots would work in factories và clean our homes in the future.

Our science teacher said that there would be no more schools; we’d just stay at home and learn on Internet.


Câu 4

4. Complete sentence b in each pair so that it means the same as sentence a, using reported speech.

(Hoàn thành câu b trong mỗi cặp nhằm nó gồm nghĩa như câu a, thực hiện câu tường thuật.)

Gợi ý đáp án

1. A. Nick: ‘I come from a small town in England.’

b. Nick said that he came from a small town in England.

2. A.

Xem thêm: Hãy Chọn Phương Án Ghép Đúng Nhất, : Máy Tính Trở Thành Công Cụ Lao Động

My friend: ‘Brazil will win the World Cup.’

b. My friends said that Brazil would win the World Cup.

3. A. Olive: ‘Chau, I’m leaving Viet phái mạnh tomorrow.’

b. Olive told Chau that she was leaving Vietnam the next day.

4. A David: ‘Catherine, I’m unable khổng lồ read your writing.’

b. David told Catherine that he was unable to lớn read her writing.

5. A. Minh: ‘I overslept this morning.’

b. Minh said that he had overslept that morning.


Câu 5

5. Change the following sentences into reported speech, using the words given in brackets.

(Thay đổi các câu sau thành câu tường thuật, sử dụng những tự được mang lại trong ngoặc đơn.)

Gợi ý đáp án

1. He said that he hadn’t said anything at the meeting the week before.

2. She told me that letter had been opened.

3. Tom said that in 50 years’ time we would probably be living on Mars.

4. mày said that she hoped they would build a thành phố out at sea.

5. Son told us that his wish was to lớn become a young inventor.

(Sơn nói với chúng tôi rằng cầu mơ của cậu ấy là biến một người sáng tạo trẻ.)


Câu 6

6. Game: My friend said (Trò chơi: BẠN TÔI NÓI RẰNG...)

Each of students stands up or comes khổng lồ front of the class. One says a sentence about himself/ herself. The other reports lớn the class.

(Mỗi học viên đứng dậy hoặc đứng trước lớp. Một người nói một câu về chính cậu ấy/ cô ấy. Tín đồ khác báo cáo cho lớp.)

Example:

A: I lượt thích writing code.

(Tôi say đắm viết code.)

B: She said that she liked writing code.

(Cô ấy bảo rằng cô ấy đam mê viết code.)

Gợi ý đáp án

- I hate learning Math.

=> He said that he hated learning math.

- I want to be a singer in the future.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Toán 12 Chương 1 Đại Số 2022, Sơ Đồ Tư Duy Khảo Sát Hàm Số

=> She said that she wanted lớn be a singer in the future.


Chia sẻ bởi: Minh Ánh
quatangdoingoai.vn
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 01 Lượt xem: 153 Dung lượng: 152,6 KB
Liên kết sở hữu về

Link tải về chính thức:

giờ đồng hồ Anh 8 Unit 11: A Closer Look 2 quatangdoingoai.vn Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA