A LA HÁN LÀ GÌ

     
GIỚI THIỆU TU HỌC kinh SÁCH PHÁP ÂM video NGHIÊN CỨU các mảng không giống HÌNH ẢNH

Hỏi: Kính bạch Thầy, nhỏ thường nghe nói A la hán và bồ tát, tuy nhiên con không hiểu biết giữa A la hán và ý trung nhân tát khác nhau như cố gắng nào ? Kính muốn Thầy tự bi câu trả lời cho chúng nhỏ được rõ.

Bạn đang xem: A la hán là gì


Đáp: A la hán và người thương tát có rất nhiều điểm khác nhau:1. Khác biệt danh xưng: A la Hán, giờ Phạn call là Arahat. Nhân tình tát, giờ Phạn call là Bodhisatva, phiên âm là người tình đề tát đỏa. Nói gọn gàng là người tình tát.
2. Khác nhau về ý nghĩa: A la hán chỉ với phiên âm từ giờ Phạn Arahat. Chữ Arahat giỏi A la hán có 3 nghĩa: tiếp giáp tặc, Vô sanh với Ứng cúng. A) tiếp giáp tặc là làm thịt sạch không còn giặc phiền não trong tâm. Lũ giặc phiền não chúng nó hung tợn khó tính lắm. đầy đủ thứ phiền não nơi bắt đầu ngọn gì, các Ngài cũng những giết sạch hết, nên gọi là ngay cạnh tặc.
Vô sanh đồng nghĩa tương quan với Niết bàn. Nghĩa là những Ngài đã đạt được một trạng thái tư tưởng yên tịnh không thể sanh diệt nữa. Nói rõ, là những Ngài không còn sanh tử luân hồi.
Còn nghĩa của ý trung nhân tát thì sao? người thương tát gồm 2 nghĩa: Một là hữu tình giác, nhì là giác hữu tình. Cố nào là hữu tình giác? người thương tát cũng là một trong những con tín đồ như chúng ta, nhưng là một trong những con fan giác ngộ và sau khoản thời gian giác ngộ, những Ngài lấy sự giác ngộ kia giáo hóa cho mọi tín đồ cũng đầy đủ được ngộ ra như những Ngài, thì gọi những Ngài là ý trung nhân tát. Như vậy, ai cũng có thể làm người thương tát được cả. Nếu chúng ta chịu cực nhọc tu học và bao gồm tấm lòng vị tha nhân ái làm tác dụng cho phần đông người, cũng các gọi là nhân tình tát. Bắt lại, nhân tình tát chỉ là 1 trong con người, tuy nhiên là tín đồ giác ngộ, có tác dụng lợi mình với lợi người, kia là tình nhân tát.
3. Khác trên hình thức: người tình tát không nhứt thiết buộc phải là người có hiệ tượng xuất gia mà fan tại gia vẫn thực hiện Bồ tát. Như vậy, người tình tát có hai hạng: xuất gia và tại gia. Ngược lại, A la hán, thì đề nghị là fan xuất gia, vì những Ngài thọ đại giới Tỳ kheo, xuất xắc Sa môn vậy.
4. Biệt lập về giới luật: A la hán lúc tu nhân thì hotline là Tỳ kheo lâu 250 giới. Khi bệnh quả gọi là A la hán. Tức các Ngài nặng nề về phần giới tướng, không để nặng về giới tánh. Ngược lại, người yêu tát thì nặng trĩu về phần giới tánh và có tam tụ tịnh giới. Đồng thời còn lâu 10 giới trọng cùng 48 giới khinh, tổng cộng là 58 giới. Đó là nói người thương tát xuất gia. Còn người yêu tát ngay tại nhà thì gồm bao gồm 6 giới trọng với 28 giới khinh. Nói tam tụ tịnh giới tất cả nghĩa là: Tam là ba, tụ là nhóm, tịnh là trong sạch, giới điện thoại tư vấn là phòng cấm. Tam tụ tịnh giới, tức là 3 team giới của ý trung nhân tát. Một là nhiếp điều khoản nghi giới (dứt những điều ác). Nhị là nhiếp thiện pháp giới (hành những điều lành). Tía là nhiêu ích hữu tình giới (độ toàn bộ chúng sanh). Đó là khác biệt về giới luật.

Xem thêm: Bài 11 Trang 104 Sgk Toán 9 Tập 1 1 Trang 104 Sgk Toán 9, Bài 11 Trang 104 Sgk Toán 9 Tập 1


5. Không giống về trung ương niệm: A la hán gồm tâm lượng hạn hẹp hòi, chỉ lo tự độ mình thôi, chứ không nghĩ mang đến độ bạn khác. Nên các Ngài bị Phật quở là Trầm ko trệ tịch xuất xắc Khôi thân diệt trí. Ngược lại, nhân tình tát thì Phật khen gồm tâm lượng rất rộng lớn. Các Ngài chẳng phần đông lo phần độ mình nhưng còn luôn nghĩ cho độ bọn chúng sanh nữa.
6. Khác biệt về pháp tu: A la hán sau khi nghe Phật giảng pháp Tứ Đế: khổ, tập, diệt, đạo, rồi, những Ngài vận dụng tu hành. Nhờ đó mà các Ngài chứng quả A la hán. Nên còn gọi các Ngài là Thanh văn. Tức nhờ vào nghe pháp âm của Phật mà tu hành chứng quả. Ngược lại Bồ tát thì vận dụng thật hành pháp Lục độ. Tức cha thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định cùng trí huệ.
7. Khác nhau về quả vị: sản phẩm A la hán hội chứng được quả vị Niết bàn, mà lại Niết bàn của những Ngài gồm gồm hai loại: Hữu dư y niết bàn cùng Vô dư y niết bàn. Ngược lại, người tình tát thì gọi là Vô trụ xứ niết bàn. (Niết bàn không có chỗ địa điểm an trụ cố định ).
8. Khác hoàn toàn về độ sanh: A la hán sau khi chứng quả những Ngài an trụ quả vị Niết bàn mà lại không ra độ sanh. Ngược lại, ý trung nhân tát ngoài câu hỏi tự lợi, những Ngài luôn lấy vấn đề độ sinh làm ích lợi cho muôn chủng loài không biết mỏi mệt.
9. Không giống nhau ở bản nguyện: phiên bản nguyện của A la hán lúc tu nhân chỉ lo diệt trừ hết phiền óc rồi an trụ Niết bàn, ko ra độ sanh. Dù là đi chăng nữa, cũng không được rộng lớn. Ngược lại, bạn dạng nguyện của những vị người thương tát rất rộng lớn lớn, như người tình tát Địa Tạng nói: “Chừng nào âm phủ trống không, thì Ngài bắt đầu thành Phật”, tuy vậy biết bao giờ địa ngục mới trống không. Thật đó là một trong những đại nguyện vậy.
10. Khác nhau ở quá trình tu chứng: A la hán từ địa vị phàm phu những Ngài đề nghị trải qua các ngôi vị, như Tứ gia hạnh: Noãn, Đảnh, Nhẫn, cố gắng đệ nhất cùng 3 quả vị: Tu đà hoàn, tư đà hàm và A mãng cầu hàm rồi mới đến trái vị A la hán. Ngược lại, nhân tình tát thì đề xuất tuần từ bỏ trải qua 52 ngôi vị. Từ địa vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa rồi bước đi Đẳng giác và cuối cùng là Diệu giác tức thành Phật.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Min Nghĩa Là Gì? Min Trong Tiếng Tiếng Việt


1. Không giống về danh xưng.2. Khác về ý nghĩa.3. Khác về hình thức.4. Khác về giới luật.5. Không giống về chổ chính giữa niệm.6. Khác về pháp tu.7. Khác về quả vị.8. Không giống về độ sanh.9. Khác về bản nguyện.10. Không giống về quá trình tu chứng.
*

Vấn đáp Phật giáo


Dục-tham ái & dục-mong muốn khác biệt thế nào?


Hoang có vì đắn đo giảng sư như thế nào nói đúng