Adverbial clause là gì

     

Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause) là kiến thức ngữ pháp đặc biệt quan trọng cần lưu ý trong các bài thi tương tự như trong tiếp xúc Tiếng Anh. Để giúp các bạn nắm kiên cố phần ngữ pháp này, Wow English sẽ tổng hợp các kiến thức từ A tới Z về mệnh đề trạng ngữ (khái niệm, những dạng cơ bản, rút gọn và vị trí) trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Adverbial clause là gì


*

Khái niệm mệnh đề trạng ngữ

Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause) là một mệnh đề phụ, có tính năng ngữ pháp như một trạng ngữ bổ nghĩa mang lại mệnh đề chính. 

Mệnh đề trạng ngữ không thể đứng tự do do chẳng thể hiện ý nghĩa hoàn chỉnh mà phải liên kết với mệnh đề chính bằng mối liên hệ nào đó.

những dạng mệnh đề trạng ngữ thường xuyên gặp

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn (Clause of time)

→ Dùng để diễn đạt mối tương quan thời gian giữa 2 mệnh đề

→ Thường ban đầu bằng những từ sau đây:

Adverb clauses

(Mệnh đề)

Meaning

(Nghĩa)

Example 

(Ví dụ)

OnceMột khiOnce she starts to work, nobody can disturb her.

(Một lúc cô ấy ban đầu làm việc, ko ai có thể làm phiền cô ấy.)

When = AsKhiWhen / As I graduate from university, I will travel around the world. 

(Khi tôi tốt nghiệp Đại học, tôi sẽ du ngoạn vòng quanh nạm giới.)

As soon as = Just asNgay sau khiAs soon as / Just as he finishes his homework, we can turn on the TV. 

(Ngay sau khi anh ấy chấm dứt bài tập về nhà, chúng ta cũng có thể bật TV.)

While Trong khiWhile Lisa was cooking dinner, I called. 

(Trong khi Lisa vẫn nấu bữa tối, tôi điện thoại tư vấn đến.)

By the timeTính cho / cho tới lúcShe had completed the task by the time we came back home.

(Cô ấy đã dứt nhiệm vụ tính đến lúc chúng tôi về cho tới nhà.)

Till / UntilCho cho tới khiTill / Until it stops raining, Peter won’t be allowed to play outside.

(Cho tới lúc trời tạnh mưa, Peter sẽ không được phép ra bên ngoài chơi.)

SinceTừ khiSince I woke up, I haven’t met him. 

(Từ khi tôi thức dậy, tôi chưa chạm chán anh ấy.)

BeforeTrước khiLaura had watered all the flowers before her mother told her to vì that.

(Laura vẫn tưới tất cả những bông hoa trước lúc mẹ cô bảo cô làm điều đó.)

AfterSau khiShe begins lớn clean her house after she has washed the dishes.

(Cô ấy ban đầu dọn dẹp đơn vị cửa sau khi cô sẽ rửa bát.)

WheneverBất cứ khi nàoWhenever Olivia visits New York, it rains.

(Bất cứ lúc nào Olivia mang lại New York, trời lại đổ mưa.)

No sooner …….. Than ……

(Đảo ngữ)

Vừa bắt đầu …….thì sẽ …No sooner did he go to lớn work than it rained. 

(Anh ấy vừa mới đi làm thì trời đã mưa.)

Hardly / Scarcedly ……… when

(Đảo ngữ) 

Vừa mới …….thì đã….Hardly / Scarcedly had she gone out when the phone rang.

(Cô ấy vừa mới ra ngoài thì điện thoại thông minh kêu.)

   

Lưu ý:

Với 2 trường hòa hợp sau, mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề đảo ngữ:

1. No sooner …….. Than ……

2. Hardly / Scarcedly ……… when

Mệnh đề trạng ngữ chỉ xứ sở (Clause of place)

→ sử dụng để miêu tả mối đối sánh tương quan vị trí thân 2 mệnh đề

→Thường bước đầu bằng các từ sau đây:

Adverb clauses

(Mệnh đề)

Meaning

(Nghĩa)

Example 

(Ví dụ)

WhereỞ đâu / NơiWhere you want khổng lồ visit, I will visit with you. 

(Nơi bạn muốn đến, tôi sẽ đến cùng bạn.)

Wherever = AnywhereBất cứ khu vực nàoMy daughter wants khổng lồ go wherever / anywhere has snow.

(Con gái tôi muốn đến bất kể nơi nào tất cả tuyết.)

EverywhereTất cả đa số nơiEverywhere we go, I will never forget. 

(Tất cả hồ hết nơi họ đi, tôi đã không khi nào quên.)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ vì sao (Clause of reason)

→ sử dụng để miêu tả mối quan tiền hệ công dụng – vì sao giữa 2 mệnh đề

→ Thường bước đầu bằng những từ sau đây:

Adverb clauses

(Mệnh đề)

Meaning

(Nghĩa)

Example 

(Ví dụ)

Because = As = SinceBởi vìBecause / As / Since he was absent from class yesterday, he doesn’t understand the lesson. 

(Bởi vì chưng anh ấy nghỉ học tập hôm quan, anh ấy không hiểu bài.)

Now that = In that = Seeing thatVì rằngNow that / In that / Seeing that I can not finish the report myself, my mother helps me.

(Vì rằng tôi ko thể hoàn thành bài report một mình, chị em tôi góp tôi.)

Because of = Due khổng lồ = On account of the fact that ….Vì sự thật ……Because of / On account of / Due khổng lồ the fact that her oto is broken, she goes to lớn work by bus. 

(Vì thực sự rằng ô tô của cô ấy bị hỏng, cô ấy đi làm việc bằng xe bus.)

For I decided lớn go khổng lồ the dentist for I have a toothache.

(Tôi đưa ra quyết định đi cho tới nha sĩ do tôi bị đau răng.)

Lưu ý: 

Mệnh đề sau FOR luôn luôn được ĐẶT SAU mệnh đề chính

Mệnh đề trạng ngữ chỉ hiệu quả (Clause of result)

→ dùng để biểu đạt mối quan lại hệ kết quả – lý do giữa 2 mệnh đề

→ Thường ban đầu bằng những từ sau đây:

Adverb clauses

(Mệnh đề)

Meaning

(Nghĩa)

Example 

(Ví dụ)

So = With the result thatVì vậyWe were stuck in a traffic jam, so / with the result that we couldn’t go khổng lồ the cinema on time.

(Chúng tôi bị tắc đường, chính vì vậy chúng tôi cấp thiết đến rạp chiếu phim giải trí phim đúng giờ.)

Therefore = Consequently = As a result = As a consequenceVì thếIt rains suddenly; therefore / consequently / as a result / as a consequence, we get wet.

(Trời mưa đột nhiên ngột, vì chưng vậy shop chúng tôi bị ướt.)

So + adj/adv ….. That ……Quá …… cho nỗi màThey are so angry that they don’t want khổng lồ meet him.

(Họ vượt tức giận mang lại nỗi mà họ không muốn chạm mặt anh ấy.)

Such + (a/an) + adj + N …….that …..Quá …… mang lại nỗi màHe is such an intelligent boy that he can solve that hard math problem.

(Anh ấy là một trong cậu bé bỏng quá thông minh mang lại nỗi cậu ấy hoàn toàn có thể giải được việc khó đó.)

Lưu ý:

Với 2 trường hòa hợp sau, mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề sau THAT

1. So + adj/adv ….. That ……

2. Such + (a/an) + adj + N …….that …..

Khi thực hiện therefore / consequently / as a result / as a consequence, ta đặt trạng từ ở giữa dấu chấm phẩy (;) và dấu phẩy (,) hoặc dẫn đầu câu và sử dụng dấu phẩy (,)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục tiêu (Clause of purpose)

→ sử dụng để mô tả mục đích đào bới mệnh đề chính.

→ Thường bước đầu bằng các từ sau đây:

Adverb clauses

(Mệnh đề)

Meaning

(Nghĩa)

Example 

(Ví dụ)

So that = In order that = So as thatĐể màWe all keep quiet so that / in order that / so as that we can listen to her soft voice.

(Chúng tôi đều im thin thít để nghe tiếng nói nhẹ nhàng của cô ý ấy.)

In case that = For fear thatPhòng khi / trong trường hợpIn case that / For fear that he is hungry, his mom cooks a lot of food.

(Phòng khi anh ấy đói, mẹ anh ấy nấu không ít thức ăn.)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng cỗ (Clause of concession)

→ cần sử dụng để diễn đạt sự tương phản giữa 2 mệnh đề chính và phụ

→ Thường bắt đầu bằng các từ sau đây:

Adverb clauses

(Mệnh đề)

Meaning

(Nghĩa)

Example 

(Ví dụ)

Although = Even though = ThoughMặc dùAlthough / Even though / Though Laura is a girl, she would like to join the army.

(Mặc mặc dù Laura là 1 trong cô gái, cô ấy mong tham gia vào quân đội.)

In spite of / despite the fact thatMặc dù sự thật In spite of / Despite the fact that he is rich, he won’t pay a lot of money for that hat.

(Mặc mặc dù anh ấy giàu, anh ấy sẽ không trả những tiền cho loại mũ đó.)

Adj / Adv + as / though + S + VMặc dùIntelligent as/though she is, she can not pass the exam.

(Mặc cho dù cô ấy thông minh, cô ấy cần yếu vượt qua kỳ thi.)

No matter + what / who / when / where / why / how + adj/adv + S + VMặc dù / Bất kểNo matter how hard it is, I can vị it. 

(Bất đề cập nó khó như vậy nào, tôi rất có thể làm được.)

Whatever/ whoever/ whenever/ wherever/ however + S + VMặc mặc dù / Bất kểWhatever they say, I don’t believe.

(Mặc kệ bọn họ nói gì, tôi đa số không tin.)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ đk (Clause of condition)

→ sử dụng để mô tả điều kiện của mệnh đề chính

→ Thường ban đầu bằng những từ sau đây:

Adverb clauses

(Mệnh đề)

Meaning

(Nghĩa)

Example 

(Ví dụ)

IfNếuIf Leila told me, I would help her.

(Nếu Leila nói với tôi, tôi đã hỗ trợ cô ấy.)

UnlessTrừ khiYou can not watch TV unless you clean up your room.

(Con tất yêu xem TV trừ khi bé dọn chống của mình.)

As long as = So long asMiễn làAs long as I live, I love you.

(Miễn là anh còn sống, anh yêu thương em.)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ phương pháp (Clause of manner)

→ dùng để mô tả cách thức của mệnh đề chính

→ Thường bắt đầu bằng những từ sau đây:

Adverb clauses

(Mệnh đề)

Meaning

(Nghĩa)

Example 

(Ví dụ)

AsNhư làThe trip is perfect as we planned.

(Chuyến đi tuyệt đối hoàn hảo như đầy đủ gì họ dự tính.)

As if / As thoughNhư thể là

(Giả định)

Điều kiện bao gồm thật: As if/As though + S + V (hiện tại)

It looks as if / as though the rain is going to stop.

Xem thêm: Atp Được Cấu Tạo Từ 3 Thành Phần Cấu Tạo Của Atp Là Gì? Trình Bày Cấu Trúc Và Chức Năng Của Atp

(Trông như thể là sắp tới tạnh mưa.)

Điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại tại: As if/As though + S + Were/V (quá khứ)

She acts as if / as though she were a queen. (Cô ấy mô tả như thể cô ấy là một trong nữ hoàng.)

Điều kiện không tồn tại thật ngơi nghỉ quá khứ: As if/As though + S + had + PII

He said as if / as though he had been in the meeting.

(Anh ấy nói như thể là anh ấy vẫn ở cuộc họp vậy.) 

Mệnh đề trạng ngữ rút gọn

Để rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ, vào câu cần đáp ứng 2 điều kiện sau: 

Hai mệnh đề vào câu gồm cùng nhà ngữ Có liên tự nối hai mệnh đề

Như thế, ta hoàn toàn có thể rút gọn bằng cách lược quăng quật chủ ngữ (mệnh đề đựng liên từ) chuyển đổi hễ từ về dạng V_ing

Ví dụ: 

When I graduate from university, I will travel around the world. When graduating from university, I will travel around the world. (Khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ du ngoạn vòng quanh nạm giới.)

Một số trường hợp quánh biệt

1. Động từ vào mệnh đề là TOBE hoặc cồn từ nối (Linking verb)

⇒ Ta bỏ luôn cả nhà ngữ và động từ, chỉ giữ lại danh từ bỏ hoặc tính từ. 

⇒ hay được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ

Ví dụ: 

Although he is tired, he still plays football with his son. 

→ Although tired, he still plays football with his son. (Mặc dù mệt, anh ấy vẫn đùa bóng cũng con trai mình.)

2. Với mệnh đề chỉ nguyên nhân

⇒ Ta bỏ luôn luôn cả liên tự và chủ ngữ, chỉ giữ lại động từ

Ví dụ:

Because she went to bed late last night, she can wake up early today.

→ Going to lớn bed late last night, she can wake up early today. (Đi ngủ muộn buổi tối qua, cô ấy quan yếu dạy sớm vào hôm nay.) 

As she doesn’t want to vị housework, she pretends to sleep. 

→ Not wanting to vì chưng housework, she pretends lớn sleep. (Không muốn thao tác làm việc nhà, cô ấy vờ vịt ngủ.)

3. Hành động trong mệnh đề trạng ngữ xảy ra trước hành động trong mệnh đề chính

⇒ Rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ thành ‘having + V(PII)’ 

⇒ hay được dùng với liên tự after

Ví dụ:

After she goes to lớn supermarket, she goes lớn a coffee cửa hàng with her friends. (Sau lúc đi rất thị, cô ấy đi cho một shop cà phê với bạn.

→ After going lớn the supermarket, she goes khổng lồ a coffee siêu thị with her friends.

→ Having gone to the supermarket, she goes to lớn a coffee cửa hàng with her friends.

Vị trí của mệnh đề trạng ngữ

Đứng đầu câu

→ phân cách với mệnh đề chính bởi dấu phẩy (,)

Ví dụ:

When she came, I had just finished my dinner. (Khi cô ấy đến, tôi vẫn vừa bữa tối xong.)

Đứng sau mệnh đề chính

→ thường xuyên không cần áp dụng dấu phẩy (,) để phân làn với mệnh đề chính.

Ví dụ: 

Jolie plays tennis after she comes back from school. (Jolie tennis say lúc cô ấy sóng ngắn từ trường về.)

→ một số trường hợp yêu cầu dấu phẩy (,) hoặc chấm phẩy (;) để ngăn cách. 

SoThereforeConsequently As a result As a consequence

Ví dụ:

We were stuck in a traffic jam, so we couldn’t go to the cinema on time. (Chúng tôi bị tắc đường, chính vì như thế chúng tôi thiết yếu đến rạp chiếu phim phim đúng giờ.)

bài tập với đáp án cụ thể mệnh đề trạng ngữ

Bài tập

Exercise 1: chọn liên từ thích hợp để xong câu

1. Kaylee likes to read a book before / after she goes to bed.

2. Peter loves football. He plays football whenever / as he can.

3. I always carry an umbrella because / in case that it rains.

4. He ran as if / unless an elephant ran after him.

5. I don’t mind where you go as long as / while you let me know.

6. She hasn’t met her parents since / when she studied abroad.

7. Therefore / Seeing that she can not reach the bookshelf, I come và help her. 

8. We can’t go out although / as it rains.

9. Wherever / Whenever I hear that song, I remember my grandmother.

10. When / While she gets older, she wants to be a president. 

Exercise 2: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi

1. Because I want lớn be a doctor, I study very hard.

=> As ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. The children went out khổng lồ play although it was raining.

=> Despite that ………………………………………………….……………………………………………………………..

3. She won’t go anywhere until she finishes her homework. 

=> As long as …………………………………………………………………………………………………………………….

4. Before leaving the house, Susan closed the door.

=> After …………………………………………………………………………………………………………………………….

5. No sooner had he gone to lớn work than the phone rang.

=> Hardly …………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án chi tiết

Exercise 1:

1. Before

2. Whenever

3. In case that

4. As if

5. As long as

6. Since

7. Seeing that

8. As

9. Whenever

10. When

Exercise 2: 

1. As I want to be a doctor, I study very hard.

2. Despite that it was raining, the children went out khổng lồ play.

3. As long as she finishes her homework, she can go.

4. After Susan closed the door, she left the house.

5. Hardly had he gone khổng lồ work when the phone rang.

Xem thêm: Cách Để Dùng I Ệt 'I - Những Thông Tin Hữu Ích Về Nhân Viên Ie

Trên đó là những kiến thức về mệnh đề trạng ngữ được đội hình giảng viên của Wow English tổng thích hợp và phân tách sẻ. Mong rằng các bạn sẽ áp dụng được những kiến thức và kỹ năng vào bài tập và giao tiếp hàng ngày.