Bài 28 trang 88 sgk địa lí 7

     
- sắp đến xếp các biểu đồ ánh sáng và lượng mưa A, B, C, D vào những vị trí khắc ghi 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 làm thế nào cho phù hợp.
kimsa88
cf68