Bài 3 trang 101 toán 12

     

+) lúc đó: ( Rightarrow I = int fleft( x ight)dx = int gleft( u ight)du. )

+) tiếp nối sử dụng những công thức nguyên hàm cơ bản để kiếm tìm nguyên hàm của hàm ẩn (u).

+) Suy ra nguyên hàm của hàm số ẩn (x).

Lời giải bỏ ra tiết:

Cách 1: Đặt (u = 1 - x Rightarrow du= -dx). Lúc đó ta được (-int u^9du = -dfrac110u^10+C)

Suy ra (int(1-x)^9dx=-dfrac(1-x)^1010+C)

Cách 2: (smallint left( 1 - x ight)^9dx = - smallint left( 1 - x ight)^9dleft( 1 - x ight)=) (-dfrac(1-x)^1010 +C)
Bạn đang xem: Bài 3 trang 101 toán 12

LG b

b) (∫x(1 + x^2)^3 over 2dx) (đặt (u = 1 + x^2) )

Lời giải chi tiết:

Cách 1: Đặt (u = 1 + x^2 Rightarrow du = 2xdx Rightarrow xdx \= dfrac12du.)

(eginarrayl Rightarrow int dfrac12u^dfrac32du = dfrac12.dfracu^dfrac32 + 1dfrac32 + 1 + C \ = dfracu^dfrac525 + C = dfracleft( 1 + x^2 ight)^dfrac525 + C.endarray)

Cách 2: (int x(1+x^2)^dfrac32dx\= dfrac12int (1+x^2)^dfrac32d(1+x^2) \= dfrac12.dfrac25(1+x^2)^dfrac52+C \= dfrac15.(1+x^2)^dfrac52+C)


LG c

c) (∫cos^3xsinxdx) (đặt (t = cosx))

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1: Đặt: (t = mathop m cosx olimits Rightarrow dt = - sinxdx.)

 (eginarrayl Rightarrow int cos ^3x.mathop m sinxdx olimits = int - t^3du \ = - dfrac14t^4 + C = - dfrac14cos ^4x + C.endarray)

Cách 2: (∫cos^3xsinxdx = -∫cos^3xd(cosx)\= -dfrac14.cos^4x + C.)


LG d

d) (int dfracdxe^x+e^-x+2) (đặt (u= e^x+1))

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1:

Ta có: (e^x + e^ - x + 2 = e^x + dfrac1e^x + 2 \= dfrace^2x + 2e^x + 1e^x = dfracleft( e^x + 1 ight)^2e^x.)

 ( Rightarrow dfrac1e^x + e^ - x + 2 = dfrace^xleft( e^x + 1 ight)^2.)

Đặt (u = e^x + 1 Rightarrow du = e^xdx.)

(int dfracdxe^x + e^ - x + 2 = int dfrace^xleft( e^x + 1 ight)^2dx ) ( = int dfracduu^2 = - dfrac1u + C = - dfrac1e^x + 1 + C)

Cách 2:

(int dfracdxe^x+e^-x+2 = int dfrace^xe^2x+2e^x+1dx\ = int dfracd(e^x+1)(e^x+1)^2dx=dfrac-1e^x+1 + C.)

quatangdoingoai.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 29 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Tại Sao Công Nghiệp Châu Phi Còn Chậm Phát Triển ? Bài 2 Trang 96 Sgk Địa Lí 7


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp quatangdoingoai.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện quatangdoingoai.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Của Mạng Điện Trong Nhà, Mạng Điện Trong Nhà Có Những Đặc Điểm Gì

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép quatangdoingoai.vn gởi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.