Bài Cái Rét Vùng Núi Cao

     Bạn đang xem: Bài cái rét vùng núi cao

*
4 trang
*
honganh
*
*
8786
*
6Download


Xem thêm: Bài Toán Dân Số Thể Loại - Văn Bản Bài Toán Dân Số Thuộc Thể Loại Gì

Bạn đang xem tư liệu "Kiểm Tra Định Kì Cuối học Kì I Môn giờ Việt lớp 5 ngôi trường Tiểu học tập Trung Lập Thượng", để tải tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Xem thêm: Bài 10: Cấu Tạo Của Trái Đất Gồm Mấy Lớp ? Nêu Đặc Điểm Nêu Đặc Điểm Của Các Lớp

Trường tiểu học tập Trung Lập ThượngHọ, thương hiệu : ..Lớp : 5 . Ngày : ...KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC 2011 – 2012MÔN: TIẾNG VIỆT (LỚP 5)SỐ THỨ TỰChữ kí GT MẬT MÃ"ĐIỂMNHẬN XÉTCHỮ KÝ GKSỐ THỨ TỰMẬT MÃA. KIỂM TRA ĐỌC : /10 điểmI .ĐỌC THÀNH TIẾNG: 1/- HS bốc thăm và đọc 1 đọan một trong các 5 bài bác sau:Baøi 1: tín đồ gác rừng nhỏ nhắn (STV5,Tâp 1,Trang 124)Baøi 2: Chuỗi ngọc lam (STV5, Tập 1 ,trang 134 )Baøi 3: phân tử gạo xã ta (STV5,Tập 1,Trang 139)Baøi 4: Về ngôi nhà đang xây(STV5,Tập 1, Trang 148)Baøi 5: thầy thuốc như bà bầu hiền (STV5,Tập 1,Trang 183) 2/- Ñaët caâu hoûi ñeå HS traû lôøi caâu hoûi töông öùng vào ñoaïn aáy.Tieâu chuaån mang đến ñieåmÑieåm1. Ñoïc roõ raøng £ , raønh maïch£ , löu loaùt £./1ñ2. Ñoïc dieãn caûm £./1ñ3. Cöôøng ñoä £ , toác ñoä ñoïc £./1ñ4. Tö theá khi ñoïc baøi : töï nhieân £ ; ñuùng quy caùch £./1ñ5. Traû lôøi caâu hoûi./1ñCoäng/5ñ1/ Ñoïc không nên 1 tieáng tröø 0,5 ñieåm, ñoïc ngaäp ngöøng tröø 0,5 ñieåm.2/ Ngaét hoaëc nghæ hôi không nên moät laàn tröø 0,5 ñieåm.3/ Ñoïc vöôït 1 phuùt tröø 0,5 ñieåm. Ñoïc nhoû, nhi nhí tröø 0,5 ñieåm.4/ Tö theá ñoïc khoâng töï nhieân, thoaûi maùi tröø 0,25 ñieåm; caàm saùch khoâng ñuùng quy caùch, khoâng ñuùng taàm tröø 0,25 ñieåm.5/ Traû lôøi caâu hoûi (neáu traû lôøi khoâng ñöôïc caâu naøy GV ñaët caâu khaùc) tuyø theo möùc ñoä mang lại ñieåm 0,5ñ ñeán 1I. ĐỌC THẦM: (25 phút): ./5 điểm bài bác đọc:Cái lạnh lẽo vùng núi cao Ở vùng núi lúc nào mùa đông cũng cho sớm. Khi các chiếc lá đào, lá mận thứ nhất rụng xuống thì cái suối bắt đầu cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ. Gió từ vào khe núi ùa ra, với theo khá lạnh mang đến ghê người của đá cùng lá cây lúa.Thân ngải đắng bắt đầu khô lại, rễ bám chặt lấy lớp khu đất chai cứng với ngả sang màu nâu đen vì sương muối. Những ngày, các tuần, có khi cả tháng trời không có nắng, giữa tuần trăng đêm cũng chỉ lờ mờ. Đây là quãng thời gian ít vấn đề nhất trong năm. Đám con gái chỉ quanh quẩn ở trong nhà xe lanh, song gò má bắt lửa đỏ au. Kế bên nương chỉ từ trồng tam giác mạch. Đợi cây ngô thu hoạch xong, trời bắt đầu rét thì gieo tam giác mạch. Cỏ không mọc nổi dẫu vậy tam giác mạch nảy mầm lên xanh mướt, thế nên chẳng ai chịu để đất không. Phân tử tam giác mạch nạp năng lượng không ngon như phân tử ngô, hạt lúa tuy vậy hoa tam giác mạch thì đẹp. Trời càng rét thì dung nhan biếc, sắc đẹp hồng càng rực rỡ. Cả dải núi, nương đơn vị này nối cùng với nương nhà kia cứ bừng lên như một màu tam giác mạch ngợp trời.THÍ S inc KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO form NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Khi ngựa chiến đập móng lộp cộp đầu hồi, hoa lê bật bông trắng như tuyết thì xuân sang. Những ông cha đeo bao dao thoát ra khỏi nhà tra cứu trong bản, không tính bản, ai có lợn lớn thì thông thường mổ nạp năng lượng Tết. Xuân thanh lịch đấy cơ mà trời còn rét mướt mãi tới tháng cha tháng tư, con nít đuổi trườn xuống thung lũng vẫn chưa chịu vứt bùi nhùi rơm làm việc nhà, mặt đứa nào thì cũng nứt toác cả ra. Chỉ gồm đất bước đầu tơi mềm, trườn dê được ăn uống cỏ tươi với nước thì bắt đầu chảy đầy máng vầu trở lại. Đỗ Bích Thủy Đọc thầm bài bác Cái lạnh lẽo vùng núi cao và làm những bài tập sau: Khoanh tròn vần âm trước câu trả lời đúng.Bài 1:/0,5điểmBài văn bên trên tả cảnh đồ dùng vùng núi cao vào mùa nào?Cuối đông.Đầu xuân.Mùa đông và đầu xuân.Cuối đông và đầu xuân. Bài 2: /0,5điểmTrong bài văn trên, điểm sáng nào của tiết trời được để ý miêu tả? nhà bếp lửa êm ấm của mùa đông.Hoa tam giác mạch bùng cháy trong giá chỉ rét.Ngựa đập móng lộp cộp đầu hồi.Cái giá chỉ rét hà khắc của vùng núi cao.Bài 3: /0,5điểm Mùa đông các thiếu nữ miền núi cao thường làm cho gì?Trồng tam giác mạch.Làm việc nhà.Ở đơn vị xe lanh.Lên nương. Bài bác 4: /0,5điểmNhững từ làm sao trong câu “Khi các chiếc lá đào, lá mận thứ nhất rụng xuống thì dòng suối ban đầu cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp dá cuội trắng trơ.” Là quan hệ giới tính từ?thì.những.những, thì, của. D. Thì, của. Bài xích 5: ./1điểmXếp những từ in đậm trong câu sau vào khu vực chấm dưới cho ham mê hợp: Gió từ trong khe núi ùa ra, với theo khá lạnh đến ghê tín đồ của đá cùng lá cây lúa. Động từ là: Tính từ là:.....Bài 6: /0,5điểmHình hình ảnh nào cho thấy thêm tuy đã sang xuân tuy nhiên trời vẫn còn rất rét?..................................................................................................................................................Bài 7: /0,5điểmGạch bên dưới đại từ vào câu sau: Tôi say mê học toán. Em gái tôi cũng vậy.Bài 8: ./1điểmEm hãy để một câu có áp dụng cặp tình dục từ: Nếu........thì................................................................................................................................................................Trường tiểu học tập Trung Lập ThượngHọ, tên : ..Lớp : 5 . Ngày : ...KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC 2011 – 2012MÔN : TIẾNG VIỆT (LỚP 5)SỐ THỨ TỰ Chữ kí GT MẬT MÃ%ĐIỂMNHẬN XÉTCHỮ KÝ GKSỐ THỨ TỰMẬT MÃ B. KIỂM TRA VIẾT : / 10 điểm I. CHÍNH TẢ( Nghe – vieát) : / 5 điểm (Thời gian : 15 phút) bài bác viết: phân tử gạo xã ta (STV Tập 1, Trang 139).Viết tựa bài, nhị khổ thơ đầu, khổ thơ cuối với tên tác giả. Bài xích viếtTHÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO form NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT% II. TẬP LÀM VĂN : / 5 điểm ( thời hạn : 25 phút) Đề bài: Em hãy tả một người thân trong gia đình mà em thích. Bài bác làm: