BÀI TẬP HÓA 10 TRANG 22

     

Giải bài xích tập trang 22 bài xích 5 luyện tập về: Thành phần kết cấu nguyên tử, trọng lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10 Nâng cao. Câu 1: Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đấy là của nguyên tố X...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 22


Bài 1 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Một nguyên tử của nhân tố X có 75 electron cùng 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử làm sao sau đó là của nhân tố X?

A. (_110^185X) B. (_185^185X) 

C. (_75^185X) D. (_185^75X) 

Giải

Theo đề bài, vào (X) tất cả 75 electron cùng 110 nơtron

( Rightarrow Z = 75,A = 75 + 110 = 185.) Kí hiệu (_75^185X) .

Chọn C.

 

Bài 2 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton cùng 19 electron?

A. (_17^37Cl) B. (_19^39K) 

C. (_18^40Ar) D. (_20^40Ca)

Giải

Kí hiệu (_19^39K) mang đến biết:

Số proton bằng 19 với số electron bởi 19. Số nơtron bởi 39 – 19 = 20.

Chọn B.

Xem thêm: Những Mẩu Truyện Dân Gian Việt Nam Có Ý Nghĩa Nhất, Dạy Bé Bài Học Sâu Sắc

 

Bài 3 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Theo số liệu làm việc bảng 1.1 bài xích 1. Hãy tính:

a) trọng lượng (g) của nguyên tử ninơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron)

b) Tỉ số trọng lượng của electron trong nguyên tử nitơ so với khối lượng của toàn nguyên tử.

Giải

a) cân nặng của nguyên tử nitơ:

Tổng trọng lượng của electron: (7.9,1.10^ - 28 = 63,7.10^ - 28left( gam ight))

Tổng trọng lượng của proton: (7.1,67.10^ - 24 = 11,69.10^ - 27left( gam ight))

Tổng cân nặng của nơtron: (7.1,675.10^ - 24 = 11,725.10^ - 24left( gam ight))

Khối lượng của nguyên tử nitơ:

(m_nguyen,tu =sum m_proton + sum m_notron + sum m_electron )

(= 23,42.10^ - 24left( g ight).)b) Tỉ số cân nặng của electron so với khối lượng nguyên tử nitơ:

(m_e over m_nguyen,tu = 63,7.10^ - 28 over 23,42.10^ - 24 = 2,72.10^ - 4 approx 3 over 10000.)

Từ tác dụng trên, ta có thể coi cân nặng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử.

 

Bài 4 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Biết rằng nguyên tố agon có cha đồng vị không giống nhau, ứng cùng với số khối 36, 38 và A. Tỷ lệ số nguyên tử của những động vị khớp ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% cùng 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nhân tố agon, biết nguyên tử khối vừa phải của agon bằng 39,98.

Giải

Nguyên tử khối trung bình của agon là:

(overline A _Ar = 36.0,34 + 38.0,06 + A.99,6 over 100 = 39,98 Rightarrow A = 40.)

Vậy những đồng vị của agon là: (^36Arleft( 0,34\% ight);,^38Arleft( 0,06\% ight);,^40Arleft( 99,6\% ight).)

 

Bài 5 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố Mg bao gồm 3 đồng vị tương ứng với thành phần phấn trăm như sau:

*

a) Tính nguyên tử khối vừa phải của Mg.

Xem thêm: Tóm Tắt Kiều Ở Lầu Ngưng Bích 2022, Tóm Tắt Đoạn Trích Kiều Ở Lầu Ngưng Bích

b) đưa sử trong tất cả hổn hợp nói trên bao gồm 50 nguyên tử (^25Mg), thì số nguyên tử tương ứng của nhì đồng vị còn lại là bao nhiêu?

Giải

a) Nguyên tử khối vừa phải của Mg:

(overline A _Mg = 24.78,99 + 25.10 + 26.11,01 over 100 = 24,3u)

b) Tỉ lệ những đồng vị: Theo tỉ lệ đã cho ta có:

(^24Mg)78,99 nguyên tử? nguyên tử

(^25Mg)10 nguyên tử50 nguyên tử

(^26Mg)11,01 nguyên tử? nguyên tử

Số nguyên tử (^24Mg) là: (50.78,99 over 10 = 395) (nguyên tử)

Số nguyên tử (^26Mg) là: (50.11,01 over 10 = 55) (nguyên tử)

Vậy nếu có 50 nguyên tử (^25Mg) thì tất cả 395 nguyên tử (^24Mg) cùng 55 nguyên tử (^26Mg).