Behind The Scene Là Gì

     
*

1. "Behind the Scenes" tức thị gì?

Behind the scenes tức thị phía sau cảnh quay/ sảnh khấu, cánh gà, các từ này còn có nghĩa trơn là sinh hoạt hậu trường, kín, túng thiếu mật.

Bạn đang xem: Behind the scene là gì

Example :

+ If something happens behind the scenes, it happens without most people knowing about it, especially when something else is happening publicly.

ví như điều nào đó xảy ra nghỉ ngơi hậu trường, nó sẽ xẩy ra mà phần lớn mọi bạn đều trù trừ về nó, đặc biệt là khi điều nào đấy khác đang ra mắt công khai.

+ The programmer sits behind the scenes & writes code lớn generate a changing world which the viewer may experience.

lập trình viên ngồi sau hậu trường và viết mã để tạo thành một thế giới đang biến đổi mà người xem hoàn toàn có thể trải nghiệm.

+ When they did not, he took few public chances, preferring instead to work subtly, which usually meant slowly, behind the scenes or not at all.

Xem thêm: Na Có Nguyên Tử Khối Là Bao Nhiêu, Bảng Nguyên Tử Khối Hóa Học Đầy Đủ

+ This part is comprehensive, well illustrated by examples and has some interesting digressions which help the reader understand what is going on behind the scenes.

Phần này là toàn bộ, được minh họa cụ thể bằng những ví dụ và có một vài điểm lạc đề độc đáo giúp người đọc phát âm được phần nhiều gì đang ra mắt phía sau hậu trường.

2. Nghĩa của từ bỏ “BEHIND”


PHÓ TỪ

behind /bɪ.ˈhɑɪnd/

- Sau, nghỉ ngơi đằng sau. + lớn stay behind — sống lại đằng sau+ to lớn fall behind — rớt lại đằng sau+ to lớn look behind — quan sát lại đằng sau

- Chậm, trễ.+ lớn be behind with (in) one"s work — chậm chạp trong công việc+ to lớn be behind with (in) one"s payments — thanh toán chậm

GIỚI TỪ

behind /bɪ.ˈhɑɪnd/

- Sau, sống đằng sau.+ behind the door — ẩn dưới cửa+ to bởi vì something behind someone"s back — làm cái gì sau sống lưng ai+ behind the scenes — (nghĩa bóng) làm việc hậu trường, kín, bí mật+ behind time — chậm chạp giờ, muộn, trễ

- Kém.+ he is behind other boys of his class — nó kém đều trẻ khác cùng lớp 

+ behind the times: Cũ kĩ , cổ lỗ.

+ to go behind someone"s words: tìm hiểu động cơ của ai, tò mò ẩn ý của ai.

Xem thêm: Torrent Là Gì? Những Điều Cần Biết Và Cách Sử Dụng Torrent Những Kiến Thức Cần Biết Khi Tìm Hiểu Về Torrent

DANH TỪ

behind /bɪ.ˈhɑɪnd/

- (Thông tục) Mông đít.

trên là phiên âm nước ngoài để các bạn cũng có thể nhìn cùng đọc theo phiên âm hoặc các chúng ta có thể sử dụng hầu hết cuốn tự điển online nhằm nghe được phương pháp phát âm trực tiếp và luyện tập để sở hữu cách vạc âm chuẩn chỉnh ‘tây’ tuyệt nhất nhé!