Benefits là gì

     

Benefit (danh từ) là gì? là một từ cơ mà khi vừa thấy chúng ta sẽ nghĩ về ngay cho nghĩa “lợi ích”, một nghĩa cực kì cơ bản và thông dụng. Vậy liệu benefit còn có cách sử dụng nào khác cùng được chia như vậy nào? Hãy thuộc FireEnglish khám phá nha.


 Series 1 phút TOEIC: Benefit là gì?

Trước khi bước đầu vào Series 1 phút TOEIC cung cấp tốc, FireEnglish chúng mình thích chia sẻ đến các bạn một đoạn phim về phương pháp giải 1 câu bao gồm từ benefit nhé!


englishthayquy

Ai biết cồn từ “benefit” thì đi với giới tự gì hong