BRING INTO LÀ GÌ

     

Cách sử dụngTo bring in; to bring into:

1. To bring in sth; khổng lồ bring sb in sth: dùng làm nói về một ai đó tạo nên sự tiền hoặc được trao tiền.

Bạn đang xem: Bring into là gì

Ví dụ:

How much is she bring in every month?

(Cô ấy từng tháng làm cho được từng nào tiền?).

His job only brought him in a small income.

(Công câu hỏi đó chỉ góp anh ấy đã đạt được một ít thu nhập cá nhân mà thôi).

2. To lớn bring sb in:

- (on sth) tạo nên một ai có liên quan đến chuyện như thế nào đó, đặc biệt là bằng việc giúp sức hoặc giới thiệu lời khuyên cho người đó.

Ví dụ:

Can we khuyến mãi with this without bringing the police in.

(Chúng ta hoàn toàn có thể xử lý việc này mà lại không cần tới việc trợ góp của cảnh sát không?).

Id like to bring Inspector Lacey in on this investigation.

(Tôi mong đưa thanh tra Lacey vào điều tra vụ án này).

Object (Tân ngữ): experts, police, troops.

- nói đến việc cảnh sát bắt giữ một ai kia ở đồn để điều tra hoặc tra khảo họ.


*

Ví dụ:

Two men have been brought in for questioning.

(Hai người bọn ông đã trở nên bắt và đang bị tra khảo vì cảnh sát).

Object (Tân ngữ): suspect.

3. To lớn bring sb/sth in; khổng lồ bring sb/sth in sth:

- Đưa ai hay cái nào đó vào phòng, vào trong nhà hoặc vào công sở nào đó.

Ví dụ:

Could you bring in another chair?

(Bạn rất có thể đưa vào chống này một cái ghế khác được không?).

Bring him in! (Đưa hắn ta vào đây!).

Could you bring us some tea in?

(Anh lấy giúp shop chúng tôi một ít trà vào đây được không?).

Ghi chú: lớn bring sb/sth in thường xuyên được sử dụng nhiều hơn là nhiều động từ khổng lồ bring sb/sth in sth.

- gợi cảm một ai kia hoặc cái gì đó đến một nơi hoặc công việc nào đó.

Ví dụ:

The visitor centre in bringing in more & more people.

(Trung tâm du lịch thăm quan đang càng ngày càng thu hút nhiều người đến coi hơn).

This advertising chiến dịch will bring more people into the bookshop.


(Chiến dịch pr này sẽ đưa nhiều người đến nhà sách rộng nữa).

Xem thêm: Tải Truyện Ngắn Vợ Chồng A Phủ Full Pdf, Tải Truyện Ngắn Vợ Chồng A Phủ

Object (Tân ngữ): business, customers, tourism.

Synonym (Từ đồng nghĩa): to bring sb/sth in; lớn bring sb/sth in sth = to bring sb/sth into sth.

4. Lớn bring sth in:

- công khai minh bạch một dụng cụ lệ mới nào đó.

Ví dụ:

A new law was brought in to lớn improve road safety.

(Một cỗ luật bắt đầu được đề ra để đảm bảo bình yên giao thông).

Object (Tân ngữ): legislation, law.

Synonym (Từ đồng nghĩa): khổng lồ bring sth in = to lớn introduce sth.

Ghi chú: hay được sử dụng ở dạng bị động.

- Đưa ra một ra quyết định khi sẽ xử án trên tòa.

Ví dụ:

The jury brought in a verdict of guilty.

(Thẩm phán đã chỉ dẫn một lời tuyên án tất cả tội dành riêng cho bị cáo).

Object (Tân ngữ): verdict, dicision.

- Đề cập hoặc bao quát một vấn đề nào đó.

Ví dụ:


She brought in other evidence to support her argument.

(Cô ấy gửi thêm một bệnh cứ nữa vào để nhấn mạnh vấn đề hơn về ý kiến của cô ta).

- nói về việc giảm và thu hoạch vụ mùa để tham dự trữ trong ngành nông.

Ví dụ:

Farmers havent been able lớn bring the harvest in because of the weather.

(Nông dân chưa thể thu hoạch vụ mùa được vì nguyên nhân thời tiết đang tác động rất nặng mang lại cây trồng).

5. Lớn bring sb/sth into sth:

- Đưa ai hoặc vật gì đến một ở đâu đó.

Ví dụ:

Bring that chair into a dinning room.

(Đưa cái ghế đó vào trong phòng ăn uống đi).

- Đưa một ai hoặc chuyện nào đó để đề cập hoặc bàn luận trong một trong những buổi tranh luận hoặc một cuộc đối thoại nào đó.

Ví dụ:

Why bởi you always have to lớn bring Pete into it?

(Sao anh cứ cần lôi Pete vào vào chuyện này vậy?).

Xem thêm: Người Sản Xuất Phân Phối Lại Nguồn Hàng

Để nắm rõ hơn vềTo bring in; to lớn bring intoxin vui tươi liên hệTrung trung tâm Ngoại ngữ SaiGon Vina.