Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

     

C đúng vày trùng hòa hợp CH2 = CH – CH = CH2 thu được cao su buna.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

D sai vày trùng hòa hợp CH2 = C(CH3) – COOCH3 thu được chất dẻo PMMA (được dùng sản xuất thủy tinh cơ học plexigas).


Dẫn ung dung khí CO2 mang đến dư vào dung dịch chứa X mol Ca(OH)2 và 2x mol NaOH. Sự phụ thuộc của trọng lượng kết tủa nhận được vào số mol CO2 phản nghịch ứng được trình diễn theo vật dụng thị sau:

*

Tỉ lệ b : a là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp etyl axetat và metyl fomat, thu được CO2 với m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy cân nặng bình tăng 49,6 gam. Giá trị của m là


Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với năng suất của cả quy trình là 75%. Lượng CO2 có mặt được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, nhận được 5 gam kết tủa với dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 0,1M vào X, nhận được kết tủa. Để lượng kết tủa chiếm được là lớn số 1 thì phải tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là


Cho những thí nghiệm sau:

(a) Cho bố dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3.

(b) mang lại FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(c) mang đến Ca(OH)2 vào dung dịch đựng Mg(HCO3)2.

Xem thêm: Tiếng Anh 8 Mới Unit 9 Skills 2, Skills 2 Unit 9: Natural Disasters

(d) Sục khí NH3 mang đến dư vào dung dịch chứa tất cả hổn hợp AlCl3.

(e) mang đến miếng nhôm vào hỗn hợp NaOH dư rồi kế tiếp sục khí CO2 vào.

Số thí nghiệm chế tạo ra hỗn hợp các chất kết tủa là


Cho nhàn nhã 525 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch Al(NO3)3 xM, sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 5,85 gam kết tủa. Giá trị của X là


Thủy ngân este X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được natri axetat với ancol metylic.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Tin 10 Bài 14 : Khái Niệm Về Soạn Thảo Văn Bản

Công thức của X là


Cho 6 gam fe vào 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được V lít (ở đktc) khí. Cực hiếm của V là


Hình vẽ sau diễn tả thí nghiệm về NH3 (ban đầu vào bình chỉ gồm khí NH3, chậu thủy tinh chứa nước đựng có nhỏ dại vài giọt phenolphtalein).

*


Cho các chất sau: axetilen. Axit fomic, but-2-in cùng metyl fomat. Số chất chức năng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 nhận được kết tủa là


Cho những chất sau: metyl acrylat, vinyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, phenyl benzoat. Số chất bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm, nấu nóng không chiếm được ancol là


Xà phòng hóa trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol, natri oleat (a mol) cùng natri panmitat (2a mol). Phân tử khối của X là


Đun hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) với dung dịch NaOH, nhận được C2H4O2NNa và hóa học hữu cơ Y. Cho hơi Y qua CuO (t°), thu được hóa học hữu cơ Z có chức năng tham gia bội nghịch ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là


Hỗn vừa lòng E gồm axit cacboxylic X (no, nhị chức, mạch hở), hai ancol (no, đơn chức, mạch hở) và este Y nhị chức tạo vì X với hai ancol đó. Đốt cháy a gam E, thu được 13,64 gam CO2 cùng 4,68 gam H2O. Phương diện khác, nấu nóng a gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Để th-nc NaOH dư phải 30 ml hỗn hợp H2SO4 1M, thu được hỗn hợp F. Cô cạn F, chiếm được m gam muối khan và 2,12 gam hỗn hợp T bao gồm hai ancol. đến T chức năng với mãng cầu dư, chiếm được 0,448 lít khí H2 (đktc). Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam