Criminal Là Gì

     
Dưới đây là những mẫu câu bao gồm chứa từ bỏ "criminal", trong cỗ từ điển từ bỏ điển y khoa Anh - quatangdoingoai.vnệt. Bạn có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với trường đoản cú criminal, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ criminal trong bộ từ điển trường đoản cú điển y học Anh - quatangdoingoai.vnệt

1. The war criminal?

Tội phạm cuộc chiến tranh ư?

2. HISTORY: quatangdoingoai.vnOLENT CRIMINAL

QUÁ KHỨ: TỘI PHẠM HUNG BẠO

3. I"m a war criminal

Tôi là tội phạm chiến tranh.

Bạn đang xem: Criminal là gì

4. Lax criminal-justice systems.

khối hệ thống pháp lý lỏng lẻo.

5. Lay a sinister criminal enterprise.

là tập đoàn tội phạm nham hiểm.

6. There was no criminal wrongdoing.

không thể có hành quatangdoingoai.vn phạm pháp.

7. You are a wanted criminal!

Đại vương vãi đang mang lại tầm nã ngươi.

8. Well, yeah, he"s a criminal.

Đúng, nó là 1 tên tội phạm.

9. This led to lớn criminal behaquatangdoingoai.vnor.

Điều này đưa cô đến hành quatangdoingoai.vn phạm luật tội.

10. Arson is a criminal act.

Phóng hoả là một hành động phạm pháp.

11. Let"s see. Criminal Code 287.

Điều 287 bộ cách thức hình sự, tội dụ dỗ trẻ em vị thành niên.

12. Criminal Code 298. Sexual molestation!

Điều 298 phương tiện hình sự, quấy rối cưỡng đoạt.

13. " Mom, I take out criminal leaders? "

bà mẹ tôi sẽ nói gì giả dụ tôi ám trinh sát lĩnh OPG?

14. Good criminal record won"t steal anything.

không có tiền án, không chôm chỉa gì.

15. You"re not some hardened criminal, Walt.

Anh nào có phải tội phạm máu mặt gì đâu, Walt.

16. Criminal Code 301 Rape và murder!

Điều 302, ức hiếp dâm với giết người.

17. She can crosscheck for criminal records.

Cô ấy có thể đối chiếu làm hồ sơ tiền án.

18. Her main areas of teaching & research were in ciquatangdoingoai.vnl và criminal procedure, criminal justice & private security.

lĩnh vực nghiên cứu giúp và giảng dạy chủ đạo của bà là giấy tờ thủ tục dân sự và hình sự, công bằng cho phạm nhân và bình yên cá nhân.

19. Such is the state of criminal justice.

Đó là tình-trạng của luật-pháp về tội trạng.

20. The criminal world and the legitimate world.

thế giới tội phạm và quả đât hợp pháp.

21. Are those the actions of a criminal?

Đó mà là hành quatangdoingoai.vn của 1 phạm nhân ư?

22. Rome has no shortage of criminal scum.

La Mã đầy đủ những thương hiệu cặn buồn chán đâu.

23. This Jade Fox is a master criminal.

Bích Nhãn hồ nước Ly là một trong những tội phạm lớn.

24. You"re a kidnapper and you"re a criminal.

Anh là 1 trong kẻ bắt cóc cùng cậu ta là 1 trong tội phạm.

25. Article 298 of Criminal Law, an indecent assult.

Điều 298 chính sách hình sự, quấy rối chống đoạt.

26. Run her DNA against the CCPD criminal database.

Đối hội chứng ADN của cô ấy ta cùng với cơ sở tài liệu của cảnh sát Central.

Xem thêm: Quán Ăn Gì Ở Phan Xích Long ? Điểm Danh Top 15 Quán Ăn Ngon Tại Phú Nhuận

27. I wasn"t trying khổng lồ be a criminal mastermind.

Tao cũng chả định thành chiến lược gia tù đọng gì cả.

28. We"ve mostly turned to lớn the criminal justice system.

chúng ta chủ yếu ớt là khối hệ thống tư pháp hình sự.

29. You better not drop my future criminal partner.

Ngươi không nên làm rớt người các bạn tội phạm của ta đấy.

30. You have a Nazi war criminal working here.

Sơ tất cả một thương hiệu tội phạm cuộc chiến tranh thời Quốc xã làm ở đây.

31. She"s lượt thích a criminal beacon, sending off signals.

Cứ như thể máy phát bộc lộ vậy.

32. Jesus is a criminal, posing as the Messiah.

Jesus là một trong những tên tội phạm, giả danh Messiah.

33. Have her check the menu against criminal records.

cho cô ấy so sánh danh sách với làm hồ sơ tội phạm.

34. I would điện thoại tư vấn it criminal neglect and incompetence.

Tôi sẽ điện thoại tư vấn nó là sự buông lỏng và kém năng lực.

35. People despised me and treated me like a criminal.

bạn ta khinh thường khi với đối xử với tôi như một tội phạm.

36. This theory can also be applied khổng lồ criminal behaquatangdoingoai.vnor.

học thuyết này cũng có thể áp dụng vào hành động tội phạm.

37. This is a dangerous criminal wanted by his majesty.

Phi Tuyết này dẫn đầu trên danh sách tầm nã của Tần Vương.

38. There was no distinction between ciquatangdoingoai.vnl & criminal offences.

phần nhiều bộ luật pháp này không có phân biệt quan niệm dân sự cùng hình sự.

39. Will lie for all time the most dangerous criminal

sống mãi với thời gian, thương hiệu tội phạm nguy khốn nhất,

40. These criminal organizations operate like highly regimented, legitimate businesses.

Những tổ chức tội phạm này quản lý và vận hành như hầu hết doanh nghiệp cực kì quy củ cùng hợp pháp.

41. W-Well, this is a ciquatangdoingoai.vnl proceeding, not criminal.

Ừ thì, đây là tố tụng dân sự, chưa phải hình sự.

42. We also changed the way we did criminal prosecutions.

shop chúng tôi cũng thay đổi cách khởi tố tội phạm.

43. Criminal record, divorce, an actual skeleton in your closet?

hồ sơ tội phạm, ly hôn, một bộ xương trong tủ áo quần của cậu?

44. These robberies are seen as criminal & not terrorist acts.

đa số vụ cướp được xem là những hành quatangdoingoai.vn tội phạm và chưa phải là lớn bố.

45. 50 people faced ciquatangdoingoai.vnl charges, while ten faced criminal persecution.

50 người bị cáo buộc tội dân sự, trong khi 10 người khác bị cáo buộc hình sự.

46. (b) How might a good person make himself a criminal?

b) Làm thay nào một fan hiền lương rất có thể tự trở thành một kẻ lỗi lầm ác?

47. You see, quatangdoingoai.vnctims are not parties in a criminal case.

chúng ta thấy đấy, những nạn nhân chưa hẳn là một trong những phần của vụ án hình sự.

48. This criminal has plagued my family for nearly 20 years.

Tên tù hãm này đang hãm hại gia đình tôi gần hai mươi năm nay.

49. How did Jesus identify the criminal responsible for human death?

Giê-su Christ chứng tỏ kẻ phạm tội gửi loài bạn đến khu vực chết như thế nào?

50. Meanwhile the medicine is expensive và the doctors"bills are criminal.

Xem thêm: Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Nào Cho Trường Ngày Sinh : A, Chọn Kiểu Dữ Liệu Nào Cho Trường Ngày Sinh

" Trong thời gian đó cửa hàng chúng tôi phải đảm đang tiền thuốc thang và thù lao bác sĩ.