Đạo văn tiếng anh là gì

     
Chris just found some good stuff on the website for his science report about sharks. He highlights a paragraph that explains that most sharks grow khổng lồ be only 3 to lớn 4 feet long và can"t hurt people. Chris copies it và pastes it into his report. He quickly changes the fonts so it matches the rest of the report và continues his research.

Bạn đang xem: đạo văn tiếng anh là gì


*

Chris vừa kiếm tìm thấy mấy tin tức hữu ích trên mạng cho report khoa học tập về cá phệ của mình. Cậu nhỏ bé chú ý vào đoạn văn phân tích và lý giải rằng số đông cá béo chỉ dài từ 3 đến 4 phút và cần yếu làm con người bị thương. Chris copy cùng dán đoạn đó vào bài báo cáo của mình. Cậu cũng gấp rút đổi fonts chữ buộc phải đoạn copy đó cũng cân xứng với phần còn sót lại của report và liên tục nghiên cứu vớt của mình.
Uh-oh. Chris just made a big mistake. Vì chưng you know what he did? He committed plagiarism. Plagiarism is when you use someone else"s words or ideas và pass them off as your own. It"s not allowed in school, college, or beyond, so it"s a good idea to learn the proper way lớn use resources, such as websites, books, & magazines.
Ôi, Chirs vừa phạm một sai trái nghiêm trọng. Chúng ta có biết là cậu ấy đã làm gì không? Cậu ấy sẽ đạo văn. Đạo văn là khi chúng ta sử dụng lời văn hoặc ý tưởng của bạn khác với mạo nhận là của bạn. Đạo văn bị cấm nghỉ ngơi trường phổ thông, đh hoặc thoáng rộng hơn nữa. Bởi đó tốt nhất là học biện pháp đúng nhằm sử dụng những nguồn tài nguyên, chẳng hạn như những trang web, sách báo, với tạp chí. 
Plagiarism is a form of cheating, but it"s a little complicated so a kid might vị it without understanding that it"s wrong. Chris should have given the author & the website credit for the information. Why? Because Chris didn"t know this information before he came to lớn the website. These aren"t his thoughts or ideas.
Đạo văn là một trong những dạng gian lận, nhưng nó lại hơi cực nhọc phân biệt, vì chưng đó, một đứa trẻ rất có thể làm điều ấy mà thiếu hiểu biết nhiều rằng có tác dụng vậy là sai. Chris lẽ ra phải dẫn nguồn website và tác giả trong phần thông tin trích dẫn. Tại sao? do Chris không còn biết những tin tức này trước khi cậu ấy gọi được bên trên trang web. Đó không phải là để ý đến hay ý tưởng của Chris.
The word plagiarism comes from a Latin word for kidnapping. You know that kidnapping is stealing a person. Well, plagiarism is stealing a person"s ideas or writing. You wouldn"t take someone"s lunch money or bike, right? Well, someone"s words & thoughts are personal property, too.
Từ “đạo văn” có bắt đầu từ một từ giờ Latin có nghĩa là bắt cóc. Chúng ta có biết rằng bắt cóc tức là ăn cắp một người. Đúng vậy, đạo văn là nạp năng lượng cắp phát minh của một người hoặc một văn bản. Bạn sẽ không rước trộm xe đạp điện hay tiền nạp năng lượng trưa của ai đó, đúng không? Thì lời văn hay phát minh của một người cũng là tài sản cá nhân.
What should Chris have done? He should have written down the name of the website and the name of the person who wrote the article. Then he could have added it & given credit to lớn the source.
Vậy Chris đề xuất làm gì? đúng ra cậu ấy nên liệt kê tên của những trang web và tên của tín đồ viết bài xích báo. Sau đó, cậu ấy hoàn toàn có thể sử dụng đoạn văn ấy và ghi mối cung cấp trích dẫn. 
Teachers have different rules on how you danh sách sources. Sometimes, you provide a các mục at the end of a report. Other times, a teacher might want you to các mục the source immediately after the information you took from that source. Or you might just make it part of the sentence (for example: "According to lớn the National Institutes of Health, breathing secondhand smoke can cause problems for kids with asthma.").
Giáo viên bao hàm quy định không giống nhau về cách bạn liệt kê mối cung cấp tham khảo. Đôi khi, bạn cần cung ứng một list ở cuối báo cáo. Cũng có thể có khi, thầy giáo sẽ ước ao bạn ghi chú nguồn ngay sau phần thông tin mà các bạn trích dẫn. Hoặc bạn có thể chỉ đơn giản và dễ dàng viết nó thành 1 phần của câu (ví dụ: “Theo Viện Y tế Quốc gia, hít sương thuốc lá rất có thể gây vấn đề cho trẻ nhỏ bị bệnh hen phế quản suyễn.”).
All this shouldn"t make you nervous to use websites, books, & other sources. It"s great that you can get information from experts on stuff you don"t know much about. You just have lớn make sure lớn show where the information came from. If you bởi vì that, you"re in the clear.
Nhưng chớ vì tất cả những vấn đề này mà lo lắng khi dùng các trang web, sách vở hoặc những nguồn khác nhé. Tìm hiểu thêm thông tin tự các chuyên viên về một việc mà mình không rành luôn là một điều hết sức tuyệt. Bạn chỉ cần chắc chắn là là đề xuất ghi rõ xuất phát của những thông tin đó. Nếu khách hàng làm vậy, thì bạn không thể phạm lỗi đạo văn.

Xem thêm: " Sơn Hào Hải Vị Là Gì ? Thành Ngữ Tiếng Trung (P10) Sơn Hào Hải Vị Nghĩa Là Gì


It"s not always easy to tell what"s plagiarism & what"s not. Sometimes, it"s accidental — you really intended to vì your own work, but instead ended up with some sentences that sound just like something you"ve read. You might not be doing it intentionally, but if you don"t identify the original source, you"re risking a lot of trouble.
Không yêu cầu lúc nào thì cũng dễ biệt lập đâu là đạo văn cùng không phải. Đôi khi chỉ do vô tình - chúng ta thực sự gồm ý định từ bỏ làm report của mình, nhưng rốt cuộc lại viết ra những câu giống như với phần nhiều gì chúng ta đã đọc. Chúng ta có thể không phải là thay ý làm cho vậy, nhưng nếu như khách hàng không ghi rõ mối cung cấp tham khảo, thì hoàn toàn có thể là nhiều người đang mạo hiểm cùng với rắc rối.
So even if you put the information into your own words, you still should danh mục the source. Ask yourself, "Would I know this if I hadn"t read it on that website or in that book?" If the answer is no, list the source.
Vì vậy, trong cả khi bạn báo tin vào bài viết của mình, bạn vẫnnên liệt kê nguồn. Hãy từ bỏ hỏi, "Tôi gồm biết vấn đề đó nếu tôi không phát âm nó trên trang web hoặc vào cuốn sách kia không?" nếu câu trả lời là không, hãy liệt kê nguồn.
Though plagiarism can be accidental, it"s sometimes done on purpose và that"s just being lazy. By copying whole paragraphs from different places, a kid doesn"t have lớn spend the time thinking about the subject, gathering his or her own thoughts about it, and then putting it into original words. Cut, paste, and you"re done.
Cho mặc dù đạo văn rất có thể là vô tình, nhưng nhiều khi cũng là vì cố tình cùng lười biếng. Bằng cách sao chép toàn thể đoạn văn từ nhiều nguồn khác nhau, một đứa trẻ không phải dành thời gian xem xét về đề bài, tập hợp suy nghĩ của mình về nó, và sau đó tự viết ra. Chỉ việc sao chép là đã xong việc.
It"s important for kids to be able to research a subject, think about it, và then come up with something interesting khổng lồ say. This skill is important in elementary school, middle school, high school, college, và beyond. A kid who just lifts an entire report won"t get the practice needed to lớn become good at this.
Điều quan trọng đối với trẻ nhỏ là có thể nghiên cứu một công ty đề, để ý đến về nó, và kế tiếp nghĩ ra một điều gì đó thú vị để nói. Tài năng này rất đặc biệt quan trọng ở đái học, trung học tập cơ sở, trung học tập phổ thông, đại học, và cao hơn nữa nữa. Một đứa trẻ chỉ cọp-py toàn bộ bài viết sẽ không được thực hành thực tế và sẽ không tốt được trong tài năng này. 
Ask yourself, "Am I using this to avoid doing my own work? Is it easier just khổng lồ copy this?" If the answer is yes, beware. You just might be plagiarizing.
Hãy tự hỏi, “Tôi gồm đang làm cho vậy để tránh nên tự mình làm bài? Chỉ việc coppy sẽ thuận tiện hơn?” trường hợp câu trả lời là có, thì hãy cẩn thận. Rất có thể là nhiều người đang đạo văn.
Most schools are pretty strict about plagiarism. If you"re caught, you can wind up suspended or worse. At the very least, you"re probably going to lớn fail the assignment. When you"re older & in college, some schools will expel students who plagiarize. Lớn be expelled means khổng lồ be kicked out. Và when you"re kicked out of one college, it can be hard to lớn get into another.
Hầu hết các trường đa số khá ngặt nghèo về vấn đề đạo văn. Nếu khách hàng bị phạt hiện, bạn có thể gió lên bị đình chỉ học tập hoặc nặng hơn. Ít nhất, chúng ta có thể bị đình chỉ học tập hoặc tệ hơn nữa. Ít tuyệt nhất là bài bác làm của chúng ta cũng có thể bị đánh rớt. Khi bạn lớn hơn với học đại học, một số trường đã đuổi học đa số sinh viên đạo văn. Bị đuổi học tức là bị trục xuất. Cùng một lúc bạn đã trở nên một trường xua học, thì khó rất có thể xin vào trong 1 trường khác.

Xem thêm: Caprylic/Capric Triglyceride Là Gì ? Có Tác Dụng Gì Trong Mỹ Phẩm?


Also, when you apply for a job someday you want to be able lớn say, "I graduated from Supersmart University in 2020." You don"t want to lớn have to lớn explain how Supersmart University kicked you out!
Ngoài ra, sau này khi bạn đi xin việc, bạn sẽ muốn nói cách khác “Tôi tốt nghiệp làm việc Đại học tập Supersmart vào năm 2020.”. Chứ chúng ta hẳn sẽ không muốn phải giải thích tại sao bị Đại học tập Supersmart xua học.
To be on the safe side, always make it clear where the information comes from. Your teacher will tell you how to vì this. Sometimes, teachers ask kids to write a bibliography. That"s a danh mục of the sources you used for a project or report. To vì that, you"ll need to lớn know the author, the title, and the date it was published. For instance, if you did a report on giraffes, you could give credit lớn an author this way:
Để tránh mắc lỗi đạo văn, hãy luôn ghi chú ví dụ nơi bạn lấy thông tin. Cô giáo của các bạn sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Đôi khi, gia sư yêu cầu học viên phải viết một thư mục. Đó là một trong danh sách những nguồn mà bạn áp dụng cho một phân tích hoặc báo cáo. Để làm cho điều đó, các bạn sẽ cần phải biết tác giả, tiêu đề, và từ thời điểm ngày xuất bản. Ví dụ, nếu khách hàng viết một báo cáo về hươu cao cổ, chúng ta cũng có thể trích dẫn thông tin tác giả theo bí quyết này:
But your most important guide on sourcing is your teacher. Different teachers will have different rules. If you"re confused, ask questions lớn make sure you understand what your teacher expects. And if you write something really great about sharks or any other topic, maybe someday someone will be quoting you in a report!
Nhưng phía dẫn đặc biệt quan trọng nhất về việc tìm kiếm nguồn tham khảo đó là giáo viên của bạn. Các giáo viên khác nhau sẽ gồm có quy định không giống nhau. Nếu như bạn chưa rõ, hãy hỏi kỹ để chắc chắn rằng mình hiểu số đông gì gia sư yêu cầu. Và nếu bạn viết một cái nào đấy thực sự hoàn hảo về cá phệ hoặc ngẫu nhiên chủ đề nào khác, hoàn toàn có thể một ngày nào đó sẽ sở hữu một người trích dẫn xem thêm từ bạn trong một báo cáo của họ!