Để Khởi Động Chương Trình Bảng Tính Excel

     
" class="title-header">Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện: A. nháy chuột lên biểu tượng Excel. B. Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel.


Bạn đang xem: để khởi động chương trình bảng tính excel

*

40 điểm

htdt08


Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện:A. nháy chuột lên biểu tượng Excel.B. Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel.C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel.D. nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel.


Xem thêm: Địa 10 Bài 27 Lý Thuyết - Tóm Tắt Lý Thuyết Địa Lý 10 Bài 27

*

*Xem thêm: Soạn Văn 6 Bài Đêm Nay Bác Không Ngủ, Soạn Văn 6 Trang 27 Cánh Diều

Để khởi động chương trình bảng tính excel cũng giống như phần mềm khác ta thực hiện nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel hoặc chuột phải rồi chọn Open.Đáp án: C