Đồng Phân Cấu Tạo Là Gì

     

Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?

Khi tìm hiểu về một đúng theo chất, bọn họ luôn phải biết 4 định nghĩa quan trọng: cách làm phân tử, công thức cấu trúc của hợp chất đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đó là 4 có mang rất là quan trọng đặc biệt ở trong hóa học hữa cơ. Về 2 tư tưởng đầu bọn họ đã được học với biết một trong những bài trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 có mang còn lại.

Bạn đang xem: đồng phân cấu tạo là gì


Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Đồng đẳng là gì?Đồng phân là gì?Đồng phân cấu tạoĐồng phân hình họcCông thức tính nhanh một số đồng phân thường xuyên gặpCác team chức thường gặp mặt và số liên kết của group chứcBài tập vận dụng

Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm na một cách đơn giản dễ dàng thì đồng đẳng là và một dãy phù hợp chất tất cả cùng công thức tổng quát nhưng hơn yếu nhau một nhóm CH2, còn đồng phân là hồ hết hợp chất tất cả cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo, dẫn tới tính chất hóa học tập khác nhau. Rõ ràng như sau:

Bạn sẽ xem: Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?


Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một hàng các hợp chất (bao bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với cùng một công thức tổng quát, cùng với các tính chất hóa học tương tự do sự hiện hữu của cùng một nhóm chức, và biểu thị các tính chất vật lý biến đổi dần dần dần do tác dụng của câu hỏi tăng form size và trọng lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp chất trong và một dãy đồng đẳng khác nhau bằng một hay các nhóm CH2“

Ví dụ: hàng đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Đồng phân là gì?

Theo Wikipedia định nghĩa “các đồng phân là các phân tử với cùng công thức hóa học tổng quát. Điều đó tương tự như việc xem chúng có công thức cấu trúc (công thức hóa học khai triển) khác nhau. Các chất đồng phân không tuyệt nhất thiết tất cả cùng đặc điểm hóa học trừ khi chúng có cùng nhóm chức”.

Đồng phân bao gồm 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân mạch các bon ( Mạch không nhánh, mạch gồm nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân team chức

– Đồng phân địa điểm ( vị trí link bội, địa chỉ nhóm chức)

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

Công thức tính nhanh một vài đồng phân thường xuyên gặp

*

Các đội chức thường gặp mặt và số liên kết của group chức

*

Bài tập vận dụng

Câu 1: trong những các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Hóa học nào liệt kê có không ít đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H4O2. Tổng số đồng phân mạch hở rất có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: cho những chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2– CH=CH2 . Số chất có đồng phân hình học là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích thành phần một ancol đối chọi chức X đang thu được công dụng là Tổng trọng lượng của cacbon và hiđro vội 3,625 lần khối lượng của oxi. Số đồng phân của X sẽ là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: con số ancol bậc hai, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau nhưng mà phân tử của chúng có phần trăm theo trọng lượng của cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: hóa học hữu cơ X cách làm phân tử C6H6 mạch hở, không phân nhánh. Biết 1 mol X khi công dụng AgNO3/NH3 dư sẽ tạo nên 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: toàn bô hợp chất hữu cơ no, 1-1 chức, mạch hở gồm chung cách làm phân tử C5H10O2, phản nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH nhưng không tồn tại phản ứng tráng bạc tình là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: hóa học hữu cơ X (chứa C, H, O) gồm phân tử khối bằng 74 đvC.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Fax Là Gì ? Công Dụng Của Máy Fax Số Fax Có Bao Nhiêu Số, Hướng Dẫn Cách Gửi FaxXem thêm: Quần Kaki Là Gì ? Tất Tần Tật Thông Tin Về Chất Liệu Vải Kaki Cần Biết

Số lượng các hóa học có cấu tạo mạch hở ứng với phương pháp phân tử của X phản nghịch ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X tất cả chứa 16,28% trọng lượng H trong phân tử. Vậy số đồng phân cấu tạo X đã là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X có tỉ khối tương đối so cùng với hiđro là 28. X có tác dụng làm mất thuốc nước brom. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: số lượng đồng phân kết cấu có công thức phân tử C6H10 tác dụng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa xoàn là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: hóa học X tất cả công thức phân tử C7H8. đến X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa Y. Phân tử khối của Y to hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân kết cấu có thể gồm của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi mang lại brom chức năng với hiđrocacbon X ta thu được thành phầm có tỉ khối tương đối so với oxi bằng 6,75. Số đồng phân của X là đã là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho thấy có từng nào đồng phân cấu tạo có cùng bí quyết phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C. 1,2 – đicloetan D. 2 – clopropen

Đáp án: 

*

Sau khi đã tìm hiểu dứt 2 định nghĩa cơ bạn dạng là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy thuộc vào từng bài toán cụ thể mà căn cứ vào điều kiện giả thiết nhằm giới hạn những trường hợp có thể có để giúp cho việc xác định số đồng phân đúng mực và cấp tốc chóng.