EJACULATION LÀ GÌ

     
ejaculation /i"dʤækjuleiʃn/* số từ- sự thốt ra, sự văng ra, lời thốt ra, lời văng ra- (sinh đồ dùng học) sự phóng (tinh dịch...)
Dưới đó là những mẫu câu tất cả chứa từ bỏ "ejaculation", trong bộ từ điển từ điển Anh - quatangdoingoai.vnệt. Bạn có thể tham khảo số đông mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với tự ejaculation, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ ejaculation trong cỗ từ điển từ điển Anh - quatangdoingoai.vnệt

1. Ejaculation usually begins during the first or second contraction of orgasm.

Bạn đang xem: Ejaculation là gì

Xuất tinh thường bắt đầu trong cơn co thắt rất khoái đầu tiên hoặc vật dụng hai.

2. Play truyền thông media When a man has achieved a sufficient cấp độ of stimulation, the orgasm & ejaculation begins.

khi một người lũ ông có được một cường độ kích say đắm đủ mức, cực khoái và xuất tinh bắt đầu.

3. Surgical therapy in male infertility is designed lớn overcome anatomical barriers that impede sperm production và maturation or ejaculation .

Điều trị khoa ngoại trong hội chứng vô sinh sinh sống nam được thiết kế để khắc phục hầu hết khuyết tật cơ thể cản trở sự tiếp tế và cải tiến và phát triển của tinh dịch hoặc sự xuất tinh .

Xem thêm: Nếu Thì Là Quan Hệ Gì - Bài Tập Về Quan Hệ Từ Có Đáp Án

4. Adult semen volume is affected by the time that has passed since the prequatangdoingoai.vnous ejaculation; larger semen volumes are seen with greater durations of abstinence.

Lượng tinh khí của người trưởng thành và cứng cáp bị ảnh hưởng bởi thời gian đã trôi qua tính từ lúc lần xuất tinh trước đó; cân nặng tinh dịch lớn hơn được bắt gặp với thời gian kiêng khem to hơn.

5. The force and amount of semen that will be ejected during an ejaculation will vary widely between men và may contain between 0.1 và 10 milliliters (by way of comparison, note that a teaspoon is 5 ml và a tablespoon holds 15 ml).

Lượng tinh dịch đã bị xuất kho trong quá trình xuất tinh sẽ không giống nhau giữa các nam giới và hoàn toàn có thể chứa từ bỏ 0,1 đến 10 ml (để tiện so sánh, để ý rằng một muỗng cafe là 5 ml và một muỗng nhỏ canh là 15 ml).

6. The protein is synthesized in the male "s epididymis , the coiled ducts that store , mature and transport sperm cells on their way from the testis where they are made , khổng lồ the vas deferens , from whence they are delivered to lớn the urethra prior khổng lồ ejaculation .

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 13, Please Wait

Prô-tê-in này được tổng phù hợp trong mào tinh trả của nam giới , những ống xoắn sẽ tàng trữ , giúp trưởng thành và cứng cáp và vận chuyển các tế bào tinh trùng cho tinh hoàn , vị trí chúng biến tinh trùng , mang lại ống dẫn tinh , trường đoản cú đó bọn chúng được chuyển đến niệu đạo trước khi xuất tinh .