Eval là gì

     

Hàm eval là trong số những hàm được sử dụng thịnh hành trong Python. Đây được coi là một hàm thú vị khi thao tác làm việc với Python. Nhưng mà hàm này thú vị ở đâu thì cùng quatangdoingoai.vn giải thuật ngay qua nội dung bài viết về hàm eval trong Python sau đây bạn nhé!


*

Ví dụ về hàm eval vào Python

Khái niệm hàm eval vào Python

Về phương diện kỹ thuật, hàm eval là một trong hàm tích hợp sẵn trong Python và cho phép lập trình viên chạy code Python (được truyền bên dưới dạng tham số) ngay lập tức trong chương trình. Hàm eval cân xứng để sử dụng khi lập trình viên muốn đánh giá biểu thức toán học hoặc review chuỗi. 

Cú pháp của hàm eval trong Python như sau:

eval(bieuthuc, global=None, local=None)

Hàm eval() có bố tham số:

- bieuthuc: rất có thể là bất kỳ biểu thức hợp lệ làm sao của Python

- global: một dictionary chỉ định những phương thức và biến global có sẵn.

Bạn đang xem: Eval là gì

- local: một dictionary chỉ định các phương thức và phát triển thành local bao gồm sẵn.

Ví dụ về hàm eval vào Python

def drivingage(age):

if age>18:

print("yes")

else:

print("no")

age=int(input("age"))

drivingage(age)

Output

age 6

no

Đối số cùng tham số hàm eval trong Python

Các đối số hoặc thông số của hàm eval là STRING (tham số toàn cục và viên bộ có thể được thực hiện làm đối số phía bên trong hàm eval), nhưng toàn cục phải được trình diễn dưới dạng từ bỏ điển và toàn cục dưới dạng đối tượng được ánh xạ (mapping). 

Giá trị trả về tự hàm eval vào Python

Phương thức eval () trả về công dụng được reviews từ expression. Giá bán trị tác dụng / trả về chủ yếu sẽ là số nguyên. 

Ví dụ: Ví dụ 1: bí quyết eval () hoạt động trong Python

x = 1

print(eval("x + 1"))

Đầu ra

2

Ở đây, eval()hàm review biểu thức x + 1 với print được sử dụng để hiển thị quý giá này.

Khai thác Eval bằng Python

Có một hàm trong code cung ứng lập trình viên lấy lại những loại mật khẩu đăng nhập hoặc dữ liệu đặc biệt khác hoàn toàn có thể nghiêm trọng. Bạn dùng rất có thể gọi những hàm này thông qua eval vào Python và truy cập các dữ liệu quan trọng mà họ cần.

Xem thêm: Chương Trình Địa Phương Phần Văn Và Tập Làm Văn Và Tập Làm Văn)

Hạn chế bài toán sử dụng những phương thức cùng biến gồm sẵn vào eval ()

Tất cả các phương thức và biến có sẵn được áp dụng trong expression (tham số trước tiên đến eval()) rất có thể không đề xuất thiết, hoặc thậm chí hoàn toàn có thể có lỗ hổng bảo mật. Chúng ta cũng có thể cần phải giảm bớt việc sử dụng các phương thức và trở thành này mang đến eval(). Chúng ta cũng có thể làm như vậy bằng phương pháp chuyển tùy lựa chọn global với local tương tự như tham số (từ điển) mang lại hàm eval().

1. Khi bỏ qua cả thông số global và local

Nếu cả nhì tham số bị vứt qua, biểu hiện được thực hiện trong phạm vi hiện nay tại. Bạn có thể kiểm tra các biến và phương pháp có sẵn bằng cách sử dụng mã sau:

print(eval("dir()")

2. Truyền tham số global; thông số local bị vứt qua

Các tham số global, local (từ điển) được sử dụng cho các biến toàn thể và toàn bộ tương ứng. Nếu trở thành local bị vứt qua, nó sẽ auto chuyển qua trở thành global. Tức là biến globals sẽ tiến hành sử dụng cho tất cả biến local với global.

Xem thêm: Tập Hợp Các Số Tự Nhiên Được Kí Hiệu Là, Bài 2: Tập Hợp N Các Số Tự Nhiên

Lưu ý: chúng ta có thể kiểm tra tham số toàn bộ và tổng thể hiện trên trong Python bằng cách sử dụng những phương thức tích thích hợp sẵn khớp ứng là global () và local () .

Kết luận: Trên đó là một số kỹ năng về hàm eval trong Python cùng những ví dụ chũm thể. Hy vọng bạn có thể tận dụng những thông tin mà nội dung bài viết mang lại trong thừa trình thao tác với Python. Xem thêm là Python và các ngôn ngữ lập trình khác qua các khóa huấn luyện lập trình tại quatangdoingoai.vn