FECO3 MÀU GÌ

     

- gây độc khi liều khiến tử vong hoàn toàn có thể xảy ra là tự 0,5 mang đến 5 g/kg (từ 35 mang đến 350 g đối với người 70 kg).

Bạn đang xem: Feco3 màu gì

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu cụ thể về FeCO3 nhé.

SẮT (II) CACBONAT

- bí quyết phân tử: FeCO3.

- Phân tử khối: 116 g/mol.

I. đặc điểm vật lí:


- Là chất rắn, màu sắc trắng, ko tan trong nước.

Xem thêm: 10 De Tieng Anh - The Modern Age Is An Age Of Electricity

- khiến độc lúc liều tạo tử vong có thể xảy ra là từ 0,5 mang đến 5 g/kg (từ 35 mang lại 350 g so với người 70 kg).

Nhận biết: sử dụng dung dịch HCl, thấy FeCO3 tan dần, bay ra khí không màu.

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 H2O + CO2

II. đặc điểm hóa học:

- bao gồm 2 tính chất hóa học cơ bản: + đặc điểm hóa học của muối

+ Tính khử

1. đặc điểm hóa học tập của muối:

Tác dụng với dung dịch axit:

- Đối với axit không có tính thoái hóa như: HCl; H2SO4 loãng… → muối bột Fe2+ và khí CO2

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O

FeCO3 + H2SO4 loãng → FeSO4 + CO2 + H2O

- Đối với axit bao gồm tính oxi hóa như: HNO3; H2SO4 đặc …. → cho sản phẩm là các thành phần hỗn hợp khí SO2; CO2 hoặc NO2; CO2 hoặc NO; CO2 và chế tạo ra muối Fe3+…

2FeCO3 + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

 3FeCO3 + 10HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O

FeCO3 + 4HNO3 sệt → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O

Bị nhiệt phân hủy:

- vào chân không: 

*

- Trong ko khí:

*

2. Tính khử:

*

III. Trạng thái tự nhiên:

- Xuất hiện ở thoải mái và tự nhiên như khoáng xiđerit.

Xem thêm: Bạn Mong Muốn Điều Gì Khi Đến Với Công Ty Chúng Tôi, Trả Lời Phỏng Vấn

IV. Điều chế:

(1) sắt (II) cacbonat có thể được điều chế bằng phản ứng giữa hai muối:

FeCl2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaCl

(2) fe (II) cacbonat rất có thể được pha chế từ những dung dịch của muối bột sắt (II); VD như: sắt(II) peclorat, cùng với natri hidrocacbonat, giải phóng cacbon đioxit

Fe(ClO4)2 + 2NaHCO3 → FeCO3 + 2NaClO4 + CO2 + H2O

(3) fe (II) cacbonat cũng sản xuất thành trực tiếp bên trên các mặt phẳng thép hoặc sắt tiếp xúc cùng với các dung dịch của cacbon đioxit,

sắt + CO2 + H2O → FeCO3 + H2

V. Ứng dụng:

- fe cacbonat đang được thực hiện làm chất bổ sung cập nhật sắt để điều trị bệnh thiếu máu.