Giải bài tập nguyên lý kế toán

     
*

Để ôn luyện cùng thực hành các kiến thức nguyên tắc kế toán đã học chúng ta cũng có thể tham khảo các dạng bài bác tập nguyên tắc kế toán bao gồm lời giải. Mời bạn cùng khả năng kế toán tham khảo dưới đây bài tập về định khoản kế toán với tính ngân sách chi tiêu sản phẩm.
Bạn đang xem: Giải bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán – tất cả lời giải

I. Bài tập nguyên lý kế toán số 1

Tại doanh nghiệp (DN) sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Hà có những số liệu liên quan đến quy trình sản xuất được kế toán ghi nhận như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, trên DN, có các nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

1. Mua NVL nhập kho chưa trả tiền cho người bán, giá chưa xuất hiện thuế là 300.000.000, TGTGT 10%, CP chuyển vận NVL về nhập kho chưa thuế là 500.000đ, đã trả bởi tiền mặt, khoản giảm ngay được hưởng trọn 2% bên trên giá thiết lập chưa thuế học tập kế toán trưởng

2. Xuất kho NVL thực hiện cho các phần tử trực tiếp sản xuất là 150.000.000đ, bộ phận phục vụ cung cấp là 20.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 5.000.000đ, phần tử quản lý công ty lớn là 3.000.000đ

3. Tính lương đề nghị trả cho công nhân trực tiếp phân phối là 80.000.000đ, nhân viên cai quản phân xưởng là 10.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 5.000.000đ, bộ phận quản lý công ty là 30.000.000đ

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo xác suất quy định tính vào giá cả liên quan của cả phần trừ lương

5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 1 lần áp dụng ở các thành phần sản xuất là 1.700.000đ, phần tử quản lý doanh nghiệp lớn 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ

6. Cảm nhận hóa solo tiền điện, tiền nước tạo nên ở các thành phần sản xuất là 5.000.000đ, bộ phận quản lý công ty là 1.000.000đ, bộ phận bán sản phẩm là 2.000.000đ khóa học excel cơ bản

7. Vào kỳ, phần tử SX đã kết thúc và nhập kho 10.000SP A. Cực hiếm SPDD vào cuối kỳ là 2.400.000đ, DN reviews SPDD theo chi phí NVLC

8. Xuất kho 800 SP đi tiêu hao trực tiếp, đơn giá cả là 50.000đ/sp, TGTGT 10%, người sử dụng chưa thanh toán

9. Nhận ra giấy báo tất cả của ngân hàng do quý khách thanh toán lô mặt hàng ở nghiệp vụ 8

10. Xuất kho 100 sp nhờ cất hộ đi bán, giá bán bán bao hàm 10 %TGTGT là 61.500đ

Yêu cầu: bảng mã loại hình xuất nhập khẩu

Tính toán định khoản cùng phản ánh những nghiệp vụ tài chính phát sinh vào những tài khoản gồm liên quan. Tính ngân sách SP nhập kho vào kỳ. Hiểu được doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo pp kiểm kê tiếp tục và nộp TGTGT theo pp khấu trừ thuế:

Giải bài bác tập nguyên lý kế toán số 1

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào kỳ

1. Khi nhập kho NVL

Nợ TK 1521 : 300.000.000

Nợ TK 1331 : 30.000.000

Có TK 331 : 330.000.000

– ngân sách vận giao hàng về nhập kho

Nợ TK 152 : 5.000.000

Nợ TK 1331 : 500.000

Có TK 111: 5.500.000

– Khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng cài được hưởng

Nợ TK 331 : 300.000.000*2% = 6.000.000

Có TK 152 : 6.000.000

2. Xuất kho NVL sử dụng

Nợ TK 621 : 150.000.000

Nợ TK 627 : 20.000.000

Nợ TK 641 : 5.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 152 : 178.000.000

3. Tính lương cần trả cho cán bộ công nhân viên mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Nợ TK 622 : 80.000.000

Nợ TK 627 : 10.000.000

Nợ TK 641 : 20.000.000

Nợ TK 642 : 30.000.000

Có TK 334 : 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Nợ TK 622 : 80.000.000*19% = 15.200.000

Nợ TK 627 : 10.000.000*19% = 1.900.000

Nợ TK 641 : 20.000.000*19% = 3.800.000

Nợ TK 642 :30.000.000*19% = 5.700.000

Nợ TK 334 : 140.000.000*6% = 8.400.000

Có TK 338 : 35.000.000

5. Xuất kho CCDC PVSX

Nợ TK 627 : 1.700.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 153 : 6.700.000

6. Nợ TK 627 : 5.000.000

Nợ TK 641 : 1.000.000

Nợ TK 642 : 2.000.000

Có TK 331 : 8.000.000

7. Kết chuyển chi phí tính ngân sách chi tiêu sản phẩm

Nợ TK 154 : 283.800.000

Có TK 621 : 150.000.000

Có TK 622 : 80.000.000 + 15.200.000 = 95.200.000

Có TK 627 : 20.000.000+10.000.000 + 1.900.000 + 1.700.000 + 5.000.000 = 38.600.000

Tổng túi tiền sản phẩm nhập kho = 10.000.000 + 283.800.000 – 2.400.000 = 291.400.000

Giá thành 1-1 vị thành phầm nhập kho = 291.400.000/1.000 = 291.400

Nhập kho TPSX vào kỳ

Nợ TK 155 : 291.400.000

Có TK 154 : 291.400.000

8a. Nợ TK 632 : 800*391.400 = 313.120.000

Có TK 155 : 313.120.000

b. Nợ TK 131 ; 44.000.000

Có TK 511 : 800*50.000 = 40.000.000

Có TK 3331 ; 4.000.000

9. Nợ TK 112 : 44.000.000

Có TK 131 : 44.000.000

10. Nợ TK 157 : 100*291.400 = 291.400.000

Có TK 155 : 291.400.000

*

II.

Xem thêm: Bài Tập 12,13,14,15 Trang 58 Toán 7 Bài 12 Trang 58 Toán 7 Tập 1


Xem thêm: Thế Nào Là Hình Hộp Chữ Nhật Được Tạo Bởi Những Hình Gì, Hình Hộp Chữ Nhật Được Bao Bởi Mấy Hình Chữ Nhật


Bài bác tập nguyên tắc kế toán số 2

Tại dn sản xuất và thương mại Thanh Hà có những số liệu liên quan đến qua trình chế tạo được kế toán tài chính ghi nhận như sau:

Số dư thời điểm đầu kỳ của TK 154 : 4.000.000

Trong kỳ, tại doanh nghiệp có những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

1. Xuất kho 50.000.000đ vật tư sử dụng cho:

Trực tiếp thêm vào SP : 42.000.000đ phục vụ ở phân xưởng cấp dưỡng : 4.000.000đ cỗ phận bán hàng : 1.500.000đ phần tử quản lý doanh nghiệp lớn : 2.500.000đ

2. Tiền lương phải giao dịch thanh toán cho CNV là 16.000.000đ vào đó:

Công nhân trực tiếp phân phối : 9.000.000đ nhân viên phân xưởng : 2.000.000đ Nhân viên bán hàng 2.000.000đ Nhân viên cai quản doanh nghiệp ; 3.000.000đ

3. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định nhằm tính vào chi tiêu có liên quan, bao gồm cả phần trừ vào lương

4. Phần tử sản xuất báo lỗi một CCDC có mức giá xuất kho lúc đầu là 3.000.000đ, CCDC nằm trong loại phân chia 3 lần

5. Khấu hao TSCĐ là 10.000.000đ phân bổ cho :

Phân xưởng chế tạo : 6.000.000đ bộ phận bán sản phẩm : 1.500.000đ phần tử quản lý công ty lớn : 2.500.000

6. Ngân sách khác phân phát sinh không trả mang đến nhà cung ứng có giá trị theo hóa 1-1 là 17.600.000đ, TGTGT 10% phân chia cho cỗ phận bán hàng là 10.000.000đ, thành phần quản lý doanh nghiệp lớn là 6.000.000đ

7. Trong kỳ sản xuất hoàn thành 2.000SP, đang nhập kho thành phẩm. Cho biết giá thành SXDD thời điểm cuối tháng là 3.200.000đ

8. Xuất kho 500SP cung cấp trực tiếp đến khách hàng giá thành chưa TGTGT là 40.000đ/sp, TGTGT10%, người sử dụng chưa thanh toán

9. Xuất kho 200 SP gởi đi bán giá thành chưa TGTGT 10% là 38.000đ/sp. Mười ngày sau, người sử dụng thông báo đồng ý mua lô mặt hàng 200 SP này, cùng đã thanh toán giao dịch cho dn bằng gửi khoản

10. Xuất kho 300 SP chào bán trực tiếp mang lại khách hàng, giá bán 34.000đ/sp quý khách thanh toán bằng tiền mặt mang lại DN

Yêu mong :

1. Định khoản và phản ánh những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào sơ thứ tài khoản

2. Tính giá cả sản phẩm nhập kho trong kỳ

3. Tính công dụng kinh doanh vào kỳ

Hướng dẫn giải bài bác tập nguyên lý kế toán số 2

I. Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Nợ TK 621 : 42.000.000

Nợ TK 627 : 4.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 : 2.500.000

Có TK 152 : 50.000.000

2. Nợ TK 622 : 9.000.000

Nợ TK 627 : 2.000.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 334 : 16.000.000

3 Nợ TK 622 : 9.000.000*19% = 1.710.000

Nợ TK 627 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 641 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 642 : 3.000.000*19% = 570.000

Nợ TK 334 : 16.000.000*6% = 960.000

Có TK 338 : 3.820.000

4. Nợ TK 627 : 1.000.000

Có TK 142 : 1.000.000

5. Nợ TK 627 : 6.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 ; 2.500.000

Có TK 214 : 10.000.000

6. Nợ TK 641 ; 10.000.000

Nợ TK 642 : 6.000.000

Nợ TK 1331 : 1.600.000

Có TK 331 : 17.600.000

7. Kết đưa CP tính chi phí SP

Nợ TK 154 : 42.000.000 + 10.710.000 + 13.380.000 = 66.090.000

Có TK 621 : 42.000.000

Có TK 622 : 9.000.000 + 1.710.000 = 10.710.000

Có TK 627 : 4.000.000 + 2.000.000 + 380.000 + 1.000.000 + 6.000.000 = 13.380.000

Tổng giá thành SP = 4.000.000 + 66.090.000 – 3.200.000 = 66.890.000

Giá thành đơn vị chức năng sp = 66.890.000/2.000 = 33.445

Nhập kho TPBB SX trong kỳ

Nợ TK 155 : 66.890.000

Có TK 154 : 66.890.000

8. Phản ảnh giá vốn hàng chào bán trong kỳ

Nợ TK 632 : 500*33.445 = 16.722.500

Có TK 155 : 16.722.500

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 131 : 22.000.000

Có TK 511 : 500*40.000 = 20.000.000

Có TK 3331 ; 2.000.000

9. Gửi kho mặt hàng đi bán

Nợ TK 157 : 200 * 33.445 = 6.689.000

Có TK 155 : 6.689.000

Khi khách hàng hàng đồng ý thanh toán

Phản ánh giá bán vốn hàng buôn bán trong kỳ

Nợ TK 632 : 6.689.000

Có TK 157 : 6.689.000

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 112 : 8.360.000

Có TK 511 : 200*38.000 = 7.600.000

Có TK 3331 : 760.000

10. Phản chiếu giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 632 ; 300*33.445 = 10.033.500

Có TK 155 : 10.033.500

Phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ

Nợ TK 111 : 11.220.000

Có TK 511 : 300*34.000 = 10.200.000

Có TK 3331 : 1.020.0000

11. Kết gửi giá vốn hàng bán trong kỳ

Nợ TK 911 : 33.445.000

Có TK 632 ; 16.722.500 + 6.689.000 + 10.033.500 = 33.445.000

Kết gửi DT bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 511 : 20.000.000 + 7.600.000 + 10.200.000 = 37.800.000

Có TK 911 : 37.800.000

Kết gửi CP phát sinh trong kỳ

Nợ TK 911 : 29.950.000

Có TK 641 : 1.500.000 + 2.000.000 + 380.000 + 1.500.000 + 10.000.000 = 15.380.000

Có TK 642 : 2.500.000 + 3.000.000 + 570.000 + 2.500.000 + 6.000.000 = 14.570.000

KQKD = 37.800.000 – ( 33.445.000 + 29.950.000) = – 25.595.000

Nợ TK 421 : 25.595.000

Có TK 911 : 25.595.000

Qua giải 2 bài tập nguyên lý kế toán trên đây hy vọng rằng các bạn đã thành thạo rộng trong việc định khoản những tài khoản kế toán và tính chi tiêu sản phẩm.