GO WRONG LÀ GÌ

     
12 September, 2019 8 December, 2020 / học tập tiếng Anh qua truyện tranh, mẫu câu giờ đồng hồ Anh - Thành ngữ / By Minh Anh / thành ngữ tiếng Anh, thành ngữ giờ anh bài xích 19, thành ngữ giờ đồng hồ Anh giao tiếp

Hôm nay họ sẽ học tiếp bài số 19 trong loạt bài xích học 25 bài xích thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hàng ngày 2019.Bạn sẽ xem: Go wrong là gì

Các các từ này rất nhiều là những cụm từ rất là phổ biến trong cuộc trò chuyện hàng ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi fan sẽ nghe thấy bọn chúng trong các bộ phim truyền hình và công tác TV và hoàn toàn có thể sử dụng chúng để làm cho giờ đồng hồ Anh của bản thân mình giống với tiếng của người phiên bản ngữ hơn.

Bạn đang xem: Go wrong là gì

Như sẽ nói trong bài xích đầu, những câu nói thành ngữ sẽ tiến hành đặt vào thực trạng một mẩu chuyện cụ thể. Nếu như khách hàng nào chưa nắm rõ vui lòng hiểu lại trên đây: Lời trình làng những thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.

Các câu chính:

1. Câu thành ngữ số 1: by a hair 2. Câu thành ngữ số 2: (to) cheer up 3. Câu thành ngữ số 3: Face it 4. Câu thành ngữ số 4: fair và square 5. Câu thành ngữ số 5: for sure 6. Câu thành ngữ số 6: Get real 7. Câu thành ngữ số 7: (to) give it one’s best shot 8. Câu thành ngữ số 8: give me a break 9. Câu thành ngữ số 9: (to) give up 10. Câu thành ngữ số 10: (to) go wrong 11. Câu thành ngữ số 11: (to) live with it 12. Câu thành ngữ số 12: (to) make a fool of oneself 13. Câu thành ngữ số 13: (to) mess up 14. Câu thành ngữ số 14: (to) put the blame on (someone) 15. Câu thành ngữ số 15: (to) mix the record straight 16. Câu thành ngữ số 16: sure thing


*

Bài 19-Thành ngữ giờ đồng hồ Anh giao tiếp hàng ngày 2019

Lesson 19: Nicole’s close election.

Nicole: I lost the election by a hair -just 10 votes! But I’m not giving up.

Ted: Give me a break, Nicole. You lost. Live with it!

Nicole: But I was a sure thing! If I hadn’t stayed up so late baking cookies, I wouldn’t have messed up my speech.

Ted:   Get real, Nicole.

Nicole:  It’s your fault, Ted. I lost because your friends didn’t vote for me!

Ted:  Don’t try to put the blame on me! I gave it my best shot.

Nicole:  They must’ve made a mistake while counting the votes. I’ll demand a re-count on Monday and set the record straight.

Ted: Don’t make a fool of yourself, Nicole. Face it, Andrea won the election fair and square!

Nicole: Well, I just don’t know where I went wrong.

Susan:  Here, take a chocolate chip cookie. That’ll cheer you up for sure!


*

Ưu đãi khóa đào tạo và huấn luyện ngọai ngữ trên NNYC

Ý nghĩa những thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hàng ngày trong bài

1. Câu thành ngữ số 1: by a hair

– Nghĩa tiếng Anh: very narrowly; by a small amount

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: xấp xỉ, suýt soát

Ví dụ 1: Larry won the bicycle race by a hair. The second-place win- ner came in just a second behind him. Ví dụ như 2: Was the tennis ball in or out? I think it was out by a hair. You know the old saying: “When in doubt, điện thoại tư vấn it out!”

2. Câu thành ngữ số 2: (to) cheer up

– coi lại bài bác 6

3. Câu thành ngữ số 3: Face it 

– coi lại bài bác 1

4. Câu thành ngữ số 4: fair và square

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: Honestly

– Nghĩa giờ Việt: Một phương pháp công bằng

Ví dụ 1: Did George Bush win the 2000 presidential election fair và square? That depends on whether you ask a Democrat or a Republican!

Ví dụ 2: Tony won the ping pong tournament fair & square.

5. Câu thành ngữ số 5: for sure

– Nghĩa tiếng Anh: definitely

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: chắn chắn chắn

Ví dụ 1: This year, Tom Cruise will win an Academy Award for sure.

Ví dụ 2: Mike is the most popular guy in school. If he runs for student toàn thân president, he’ll win for sure.

6. Câu thành ngữ số 6: Get real

– coi lại bài xích 3

7. Câu thành ngữ số 7: (to) give it one’s best shot

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: lớn try as hard as one can

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: cố gắng hết mình

Ví dụ 1 : Courtney lost the race, but at least she gave it her best shot.

Ví dụ 2: I know you’re nervous about the interview. Just give it your best shot and see what happens.

Xem thêm: Top 23 Bài Văn Tả Em Be Chừng 3 Tuổi Tập Đi Tập Nói Lớp 5, 6 (12 Mẫu)

8. Câu thành ngữ số 8: give me a break

– coi lại bài xích 14

9. Câu thành ngữ số 9: (to) give up

– Nghĩa tiếng Anh: to admit defeat; to surrender

Ví dụ 2: I know you’re 100 points ahead ofme, but I still might win the Scrabble game. I’m not giving up yet!

10. Câu thành ngữ số 10: (to) go wrong

– Nghĩa giờ Anh: to make a mistake; lớn go astray; khổng lồ malfunction; work incorrectly

– Nghĩa giờ Việt: đi không đúng hướng, xảy ra sai sót, mất dính Ví dụ 1: Follow the directions I gave you, và you can’t go wrong.

Ví dụ 2: Something went wrong with my neighbor’s car alarm system, and the alarm wouldn’t stop ringing all night.

11. Câu thành ngữ số 11: (to) live with it

– Nghĩa giờ Anh: lớn accept a difficult reality

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: gật đầu đồng ý việc gì đó không thoải mái

Ví dụ 1: Your boss khủng is an idiot. Live with it.

Ví dụ 2: Your hair will never be straight. Just live with it!

Chú ý: một cụm từ không giống là “to learn lớn live with it,” nghĩa là tập làm cho quen cùng với việc gì đấy không thoải mái.

Ví dụ: Sandra knew that Roger would always throw his dirty clothes on the floor. She’d just have to learn lớn live with it.

12. Câu thành ngữ số 12: (to) make a fool of oneself

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to cause oneself khổng lồ look stupid.

– Nghĩa giờ Việt: tự có tác dụng bẽ mặt bản thân, tự đánh lừa bản thân.

Ví dụ 1: Dan drank too much và then made a fool of himself.

Ví dụ 2: Please stop arguing with me in front of all these people. You’re making a fool of yourself!

13. Câu thành ngữ số 13: (to) mess up

– Nghĩa tiếng Anh: to make a mistake; lớn spoil an opportunity

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: có tác dụng hỏng việc

Ví dụ 1: Amber messed up & put salt instead of sugar in the cookies.

Ví dụ 2: Ted really messed up on his chemistry test. He got a “D.”

Từ đồng nghĩa: screw up

14. Câu thành ngữ số 14: (to) put the blame on (someone)

– Nghĩa tiếng Anh: to name somebody else as responsible for a misdeed or misfortune

– Nghĩa tiếng Việt: đổ lỗi mang lại ai vì lỗi lầm nào kia Ví dụ 1: Mrs. Lopez put the blame on her husband for losing their life savings in the stock market.

Ví dụ 2: Don’t put the blame on me that your plants died while you were on vacation. You forgot to tell me to water them!

15. Câu thành ngữ số 15: (to) set the record straight

– Nghĩa tiếng Anh: to correct an inaccurate account

– Nghĩa giờ Việt: hiểu rõ điều gì đó, thanh minh

Ví dụ 1: Ken knew his father was innocent, and he hoped he could set the record straight one day.

Ví dụ 2: Let me set the record straight. I won the last game.

16. Câu thành ngữ số 16: sure thing

– Nghĩa tiếng Anh: an outcome that is assured

– Nghĩa tiếng Việt: có thể chắn, một đánh giá và nhận định được bảo đảm vững chắc

Ví dụ 1: Gary bet all his money on a horse named Trixie, thinking she was a sure thing.

Ví dụ 2: Nicole has a good chance of getting accepted khổng lồ Yale, but it’s still not a sure thing.

Xem thêm: Dongsaeng Là Gì Thế Nhỉ ? ( Theo Tiếng Hàn )? Dongsaeng Có Nghĩa Là Gì

Hy vọng các chúng ta có thể sử dụng thành thạo các thành ngữ giờ Anh trong giao tiếp hàng ngày để giao hàng tốt hơn cho quá trình và cuộc sống.