Hình chiếu bằng của hình cầu là hình gì

     

Cùng Top lời giải trả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Hình chiếu cạnh của hình cầu là hình gì?” kết hợp với những kiến thức mở rộng về Bản vẽ các khối tròn xoay là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm môn Công nghệ 8.

Bạn đang xem: Hình chiếu bằng của hình cầu là hình gì

Trắc nghiệm: Hình chiếu cạnh của hình cầu là hình gì?

A. Hình tròn

 B. Hình chữ nhật

 C. Hình tam giác cân

 D. Hình tam giác đều

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Hình tròn

Hình chiếu cạnh của hình cầu là hình tròn.

Kiến thức mở rộng về Bản vẽ các khối tròn xoay

I. Khối tròn xoay

Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình.

II. Hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu 

1. Hình trụ

*
Hình 5. Hình trụ và các hình chiếu của hình trụ

Bảng 1. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình trụ

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngHình chữ nhậtd, h
BằngHình trònd
CạnhHình chữ nhậtd, h

2. Hình nón

*
Hình 6. Hình nón và các hình chiếu của hình nón

Bảng 2. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình nón

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngTam giác când, h
BằngHình trònd
CạnhTam giác când, h

3. Hình cầu

*
Hình 7. Hình cầu và các hình chiếu của hình cầu

Bảng 3. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình cầu

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngHình trònd
BằngHình trònd
CạnhHình trònd

Trắc nghiệm: 

Câu 1: Trong các đồ vật sau, đồ vật nào có dạng tròn xoay?

A. Bát

B. Đĩa

C. Chai

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Khi quay ......... một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón”

A. Hình tam giác vuông

B. Hình tam giác

C. Hình chữ nhật

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Câu 3: Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình:

A. Hình nón

B. Hình trụ

C. Hình cầu

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 4: Điền vào chỗ trống: “Khi quay ......... một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ”

A. Hình tam giác

B. Hình chữ nhật

C. Nửa hình tròn

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 5: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:

A. Hình chữ nhật

B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 6: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình nón là:

A. Tam giác

B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 7: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình cầu là:

A. Hình chữ nhật

B. Tam giác

C. Hình tròn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Câu 8: Người ta dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B

Câu 9: Đối với khối tròn xoay, người ta thường dùng hình chiếu để biểu diễn:

A. Hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao

B. Hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

C. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 10: Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là:

A. Tam giác

B. Tam giác cân

C. Hình tròn

D. Đáp án khác

Đáp án: C

III. Hướng dẫn soạn Công nghệ 8 bài 6 ngắn nhất

Câu hỏi (Công nghệ 8 bài 6, trang 23): Bằng cách điền vào chỗ... các cụm từ sau: hình tam giác vuông, nửa hình tròn, hình chữ nhật vào các mệnh đề sau đây để mô tả cách tạo thành các khối: hình trụ, hình nón, hình cầu.

Trả lời:

- Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

- Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

- Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.

Xem thêm: Bài 10 Các Nước Tây Âu Có Xu Hướng Liên Kết Với Nhau, Bài 10: Các Nước Tây Âu

Câu hỏi (Công nghệ 8 bài 6, trang 23): Em hãy kể một số vật thể có dạng các khối tròn xoay mà em biết.

Trả lời:

Các vật thể có dạng các khối tròn xoay: quả bóng, bình hoa, cốc, chén, ...

Câu hỏi (Công nghệ 8 bài 6, trang 24): Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ (hình 6.3), hình nón (hình 6.4), hình cầu (hình 6.5) và trả lời các câu hỏi sau:

a) Mỗi hình chiếu có hình dạng như thế nào? (tam giác cân, hình chữ nhật, hình tròn).

b) Mỗi hình chiếu thể hiện kích thước nào của khối tròn xoay? (đường kính, chiều cao).

(bằng cách điền các cụm từ trong ngoặc đơn vào các bảng 6.1, 6.2, 6.3).

Trả lời

Bảng 6.1

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

ĐứngHình chữ nhậtĐường kính d, chiều cao h
BằngHình trònĐường kính d
CạnhHình chữ nhậtĐường kính d, chiều cao h

Bảng 6.2

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

ĐứngTam giác cânĐường kính d, chiều cao h
BằngHình trònĐường kính d
CạnhTam giác cânĐường kính d, chiều cao h

Bảng 6.3

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

ĐứngHình trònĐường kính d
BằngHình trònĐường kính d
CạnhHình trònĐường kính d

Soạn Bài 1 trang 25 ngắn nhất: Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Trả lời:

- Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.

- Hình chiếu đứng sẽ có dạng hình chữ nhật, hình chiếu cạnh có dạng hình tròn.

Soạn Bài 2 trang 25 ngắn nhất: Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Trả lời:

- Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

Xem thêm: Giun Đất Di Chuyển Như Thế Nào, Giun Đất Đi Chuyển Như Thế Nào

- Hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu cạnh là hình tròn.

Soạn Bài 3 trang 25 ngắn nhất: Hình cầu được tạo thành như thế nào? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì?