HỖN SỐ SỐ THẬP PHÂN PHẦN TRĂM

     

Viết các số thập phân tiếp sau đây dưới dạng phân số thập phân với dưới dạng sử dụng kí hiệu %: 6,3 = …; 0,34 = …


Đổi ra mét (viết hiệu quả dưới dạng phân số thập phân rồi bên dưới dạng số thập phân).

Bạn đang xem: Hỗn số số thập phân phần trăm

3dm , 85cm , 52mm.


Dùng xác suất với kí hiệu % nhằm viết các số phần trăm trong những câu dưới đây :

Để đạt tiêu chuẩn công nhận thịnh hành giáo dục THCS, xã rạng đông đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:

- kêu gọi số trẻ con 6 tuổi tới trường lớp 1 đạt chín mươi kiểu mốt phần trăm. Có ít nhất tám mươi hai xác suất số trẻ em ở độ tuổi 11 - 14 xuất sắc nghiệp Tiểu học ;

- huy động chín mươi sáu phầntrăm học tập sinh xuất sắc nghiệp tiểu học thường niên vào lớp 6 thcs phổ thông và thcs bổ túc;

- bảo đảm an toàn tỉ lệ học tập sinh tốt nghiệp thcs hàng năm tự chín mươi tư tỷ lệ trở lên.


Xem lời giải


bài xích 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Khi cộng hai láo số ( displaystyle 31 over 5;22 over 3)bạn Cường có tác dụng như sau:

( displaystyle 31 over 5 + 22 over 3 = 16 over 5 + 8 over 3 )(displaystyle = 48 over 15 + 40 over 15 = 88 over 15 = 513 over 15)

a) chúng ta Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào?

b)Có giải pháp nào tính nhanh hơn không?


Xem lời giải


bài bác 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau:

( displaystyle A = 82 over 7 - left( 34 over 9 + 42 over 7 ight))

( displaystyle B = left( 102 over 9 + 23 over 5 ight) - 62 over 9)


Xem lời giải


bài bác 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Thực hiện tại phép nhân hoặc phép phân chia hai hỗn số bằng phương pháp viết láo số bên dưới dạng phân số:

a) ( displaystyle 51 over 2.33 over 4) b) ( displaystyle 61 over 3:42 over 9)


Xem lời giải


bài 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Bạn Hoàng chiếu lệ nhân ( displaystyle 43 over 7.2)như sau:

( displaystyle 43 over 7.2 = 31 over 7.2 = 31 over 7.2 over 1 = 62 over 7 = 86 over 7).

Xem thêm: Soạn Bài Tập Đọc: Cái Trống Trường Em Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1

Có cách nào tính nhanh hơn không? trường hợp có, hãy giải thích cách làm cho đó.


Xem lời giải


bài bác 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

a) khi chia một vài cho 0,5 ta chỉ việc nhân số kia với 2.

Ví dụ: 37 : 0,5 = 37 . 2 = 74;

102: 0,5 = 102 . 2 = 204.

Xem thêm: Soạn Bài Xem Người Ta Kìa - Soạn Văn 6 Trang 54 Kết Nối Tri Thức

Hãy giải thích tại sao lại có tác dụng như vậy?

b) Hãy mày mò cách làm tựa như khi chia một số cho 0,25; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.


Xem lời giải


bài xích 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Viết những phân số sau dưới dạng số thập phân và cần sử dụng kí hiệu %:

(displaystyle 7 over 25,19 over 4,26 over 65)


Xem lời giải


bài bác 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Viết các xác suất sau bên dưới dạng số thập phân:

7%, 45%, 216%


Xem lời giải


bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Hoàn thành các phép tính sau:

( displaystyle 7 over 9 + 5 over 12 - 3 over 4 = 7.4 over 36 + 5. ldots over 36 - 3. ldots over 36)( displaystyle = 28 + ldots - ldots over 36 )

( displaystyle = 16 over 36 = ldots over ldots )


Xem lời giải


bài xích 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Tính:

a) ( displaystyle 1 over 3 + 3 over 8 - 7 over 12)

b) ( displaystyle - 3 over 14 + 5 over 8 - 1 over 2)

c) ( displaystyle 1 over 4 - 2 over 3 - 11 over 18)

d) ( displaystyle 1 over 4 + 5 over 12 - 1 over 13 - 7 over 8)


Xem lời giải


bài xích 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Hoàn thiện những phép tính sau:

a) Tính tổng: ( displaystyle 13 over 4 + 35 over 9)

Cách 1:

( displaystyle 13 over 4 + 35 over 9 = ldots over 4 + ldots over 9 )(displaystyle = 63 over 36 + ldots over 36 = ldots over 36 = ldots )

Cách 2:

( displaystyle 13 over 4 + 35 over 9 = 1 ldots over 36 + 3 ldots over 36 )(displaystyle = 4 ldots over 36 = 5 ldots over 36)

b) Tính hiệu: ( displaystyle 35 over 6 - 19 over 10)

Cách 1:

( displaystyle 35 over 6 - 19 over 10 = 23 over 6 - ldots over ldots = ... over 30 - ... over 30 )( displaystyle = 58 over 30 = ldots )

Cách 2:

( displaystyle 35 over 6 - 19 over 10 = 325 over 30 - 127 over 30 )( displaystyle = 255 over 30 - 1 ldots over 30 )

( displaystyle = ldots ... over ... = 1 ldots over 15)


Xem lời giải


bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Tính bởi hai cách:

a) ( displaystyle 24 over 9 + 11 over 6)

b) ( displaystyle 71 over 8 - 53 over 4)

c) ( displaystyle 4 - 26 over 7)


Xem lời giải


bài bác 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Áp dụng tính chất các phép tính với quy tắc dấu ngoặc để tính giá chỉ trị các biểu thức sau:

(A = 113 over 13 - left( 24 over 7 + 53 over 13 ight))

(B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) - 44 over 9)

(C = - 5 over 7.2 over 11 + - 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7)

(D = 0,7.22 over 3.20.0,375.5 over 28)

(E = left( - 6,17 + 35 over 9 - 236 over 97 ight).left( 1 over 3 - 0,25 - 1 over 12 ight))


Xem lời giải


bài bác 111 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Tìm số nghịch đảo của những số sau:

( displaystyle 3 over 7,61 over 3, - 1 over 12,0,31)


Xem lời giải


bài bác 112 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Hãy kiểm tra những phép cộng dưới đây rồi sử dụng tác dụng của những phép cộng này để điền số thích hợp vào ô trống nhưng mà không đề xuất tính toán:

*
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; & I"m not sure about the universe.”


bài học kinh nghiệm liên quan tiền
Bạn sẽ học lớp?
Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1