HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LÀ GÌ

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ĐIỀU LỆ TÓM TẮT

CỦA HỢP TÁC XÃSẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Ở miền bắc bộ nước ta, sau cải cáchruộng đất, nông dân đang nghe theo lời Đảng, hăng hái đi vào con mặt đường hợp táchóa nông nghiệp, tiến lên công ty nghĩa thôn hội. Đến nay, đa số các hộ nông dânlao động đã vào hợp tác xã tiếp tế nông nghiệp; phần lớn các hợp tác xã sảnxuất nông nghiệp đã lên bậc cao. Các tư liệu phân phối đã số đông hóa. Công cuộccải tạo quan hệ cung ứng đã giành được thắng lợi và sẽ phát huy tính năng tolớn. ách thống trị nông dân bè đảng đã hình thành. Khối công nông câu kết đượccủng núm thêm.

Bạn đang xem: Hợp tác xã nông nghiệp là gì

Để đảm bảo cho nntt pháttriển toàn diện, mạnh bạo và vững chắc, có tác dụng cơ sở phát triển công nghiệp, đápứng yêu cầu của sự nghiệp phát hành chủ nghĩa xóm hội ở miền bắc bộ và chống chiếnchống Mỹ, cứu vớt nước, ko ngừng cải thiện mức sống của nhân dân, đề xuất tiếp tụchoàn thành giải pháp mạng về quan hệ giới tính sản xuất, không xong xuôi củng núm và trả thiệnquan hệ thêm vào xã hội công ty nghĩa vào nông nghiệp.

Vì vậy, bắt buộc quy định Điều lệ củaHợp tác xã chế tạo nông nghiệp. Điều lệ bắt tay hợp tác xã bậc thấp đã có ban hànhnăm 1959. Nay công ty nước ban hành Điều lệ hợp tác xã bậc cao. Sau đây lànội dung bắt tắt của phiên bản Điều lệ đó.

Chương Một

TÍNH CHẤT VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNGNGHIỆP

Hợp tác xóm sản xuất nntt làmột tổ chức kinh tế tài chính tập thể xóm hội chủ nghĩa của dân cày lao động, xây dựngtheo hình thức tự nguyện, cùng hữu dụng và làm chủ dân chủ, được Đảng lãnh đạovà bên nước góp đỡ.

Những tư liệu tiếp tế của hòa hợp tácxã sản xuất nông nghiệp đều ở trong quyền cài tập thể. Bắt tay hợp tác xã bắt buộc sử dụngtốt phần nhiều thứ đó, tổ chức triển khai lao động tập thể, cải cách và phát triển sản xuất, tăng năng suấtlao đụng trên cơ sở tăng tốc giáo dục bốn tưởng và cách tân kỹ thuật, đồngthời triển khai phân phối theo lao động.

Hợp tác buôn bản sản xuất nông nghiệp trồng trọt cónhiệm vụ tăng nhanh sản xuất, thực hành thực tế tiết kiệm, nhằm mục tiêu không ngừng cải thiện mứcsống của những xã viên, tăng tích lũy vốn cho bắt tay hợp tác xã với xây dựng đại lý vậtchất và kỹ thuật của nhà nghĩa buôn bản hội trong nông nghiệp, chế tạo nông thônngày càng nhiều đẹp, làm tròn số đông nghĩa vụ so với sự nghiệp công nghiệp hóa xãhội công ty nghĩa và chống chiến, cứu giúp nước nhằm đảm bảo an toàn miền Bắc, giải hòa miềnNam, tiến tới tiến hành thống duy nhất nước nhà.

Chương Hai

XÃ VIÊN

Xã viên buộc phải góp ruộng đất, đóngcổ phần, còn lại trâu, trườn và những nông cụ hầu hết (như cày, bừa, guồng nước v.v…)cho hợp tác xã.

Xã viên gồm nghĩa vụ: ra sứclao hễ sản xuất, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, luôn luôn cảnh giác, bảo vệhợp tác xã, đảm bảo xóm làng, đoàn kết, yêu đương yêu, hỗ trợ lẫn nhau như con mộtnhà, chấp hành xuất sắc điều lệ cùng nội quy của bắt tay hợp tác xã, làm cho đúng những chính sáchcủa Đảng, cơ quan chỉ đạo của chính phủ và pháp luật ở trong phòng nước.

Xã viên có quyền lợi: bànbạc, bình chọn mọi quá trình của bắt tay hợp tác xã, thai cử cùng ứng cử vào cơ quan quảnlý hợp tác xã, tận hưởng mọi quyền lợi trong hợp tác xã, làm cho nghề phụ gia đình theođúng hướng cùng được hợp tác và ký kết xã săn sóc, giúp sức khi chạm chán khó khăn, tai nạn đáng tiếc hoặcốm đau.

Chương Ba

ĐẠI HỘI XÃ VIÊN VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU XÃ VIÊN

Đại hội xã viên hoặc Đại hội đại biểu xã viên (nếu bắt tay hợp tác xã tất cả đông xóm viên)là cơ quan cao nhất của hợp tác ký kết xã, bao gồm quyền sửa đổi nội quy, thai cử hoặc bãichức những cán bộ hợp tác và ký kết xã, bàn định phương phía sản xuất, những kế hoạch sảnxuất, lao động, tài vụ và phân phối, đồng thời quyết định các vấn đề quan liêu trọngkhác của bắt tay hợp tác xã.

Nội dung kỳ họp của Đại hội xãviên hoặc Đại hội đại biểu làng mạc viên phải được thông báo trước để các xã viênchuẩn bị tuyên bố ý kiến. Họp Đại hội làng mạc viên phải tất cả quá nửa số xã viên đếndự với họp Đại hội đại biểu xóm viên phải gồm hai phần cha số đại biểu cho dự thìmới có mức giá trị. Lúc quyết nghị vụ việc gì cần được quá nửa số xã viên hoặc đạibiểu làng mạc viên có mặt tại Đại hội tán thành thì mới có mức giá trị. Vấn đề bầu Ban quảntrị và công ty nhiệm hợp tác ký kết xã, Ban kiểm soát và Trưởng ban, cùng Kế toán trưởngphải do toàn bộ xã viên trực tiếp bầu ra bằng phương pháp bỏ phiếu kín.

Đại hội buôn bản viên hoặc Đại hội đạibiểu thôn viên mong mỏi đạt hiệu quả tốt nên được Ban quản ngại trị hợp tác và ký kết xã sẵn sàng kỹ.

Chương Bốn

CƠ quan tiền QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ

Ban quản lí trị hợp tác xã có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh hầu hết nghị quyết của Đạihội xóm viên hoặc của Đại hội đại biểu làng mạc viên, tổ chức giỏi việc triển khai Điềulệ và nội quy của hợp tác ký kết xã; giữ gìn và cai quản tốt ruộng khu đất và những của cảikhác của hợp tác và ký kết xã; thay vững thực trạng ruộng đất, tăng nhanh việc cách tân và phát triển sảnxuất; chăm sóc đời sinh sống của xóm viên; thực hiện tốt các chính sách và làm cho tốtnghĩa vụ so với Nhà nước.

Ban kiểm soát điều hành có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các cán bộ của bắt tay hợp tác xã và các xã viênlàm đúng điều lệ, nội quy cùng nghị quyết của Đại hội xã viên hoặc của Đại hộiđại biểu buôn bản viên; xử lý các việc khiếu nại, ngăn ngừa mọi hành động viphạm chế độ làm chủ của hợp tác xã và vi phạm luật quyền dân nhà của xóm viên.

Đội trưởng, nhóm phó sản xuất có trọng trách đôn đốc, gợi ý xã viên và cùng xã viên xong tốtnhững tiêu chuẩn của kế hoạch do hợp tác và ký kết xã giao cho, bảo đảm an toàn tôn trọng các quyềnlợi của thôn viên và đụng viên, giáo dục đào tạo xã viên có tác dụng đúng nhiệm vụ của họ.

Cán cỗ trong Ban quản lí trị, Bankiểm soát cùng Đội trưởng, đội phó sản xuất đề nghị là những người dân được xóm viên tincậy và bầu ra đề xuất tôn trọng quyền cai quản tập thể của những xã viên và buộc phải trựctiếp thâm nhập lao động theo như đúng nội quy của hợp tác ký kết xã.

Chương Năm

CÁC CỦA CẢI CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Ruộng đất, trâu bò, nông nuốm và cáccủa cải không giống của hợp tác ký kết xã sản xuất nntt đều là của chung của những xãviên, yêu cầu được bảo vệ, thống trị chặt chẽ và thực hiện tốt, chống hầu như hành độngtham ô, tiêu tốn lãng phí hoặc phá hoại, làm cho tổn sợ đến công dụng chung của hợp tác ký kết xã vàcủa xã viên. Buôn bản viên không được chỉ chiếm làm của riêng ruộng khu đất và những của cảikhác của hợp tác và ký kết xã và có nhiệm vụ bảo vệ những vật dụng đó. Ban cai quản trị hợp tác xãkhông được từ bỏ ý nhường hoặc chào bán ruộng khu đất và những của cải không giống của hợp tác và ký kết xã,và phải báo cáo rõ với làng viên vấn đề Nhà nước cài hoặc sử dụng một trong những phần ruộngđất của hợp tác ký kết xã vào việc xây dựng thuộc lợi ích công cộng.

Phần đất 5% nhằm lại mang lại xã viên khivào hợp tác ký kết xã cung ứng nông nghiệp, nếu xã viên chủ ruộng đất ấy không cầndùng nữa thì cần giao lại cho hợp tác xã; bao giờ cần cần sử dụng thì bắt tay hợp tác xã sẽtrả lại.

Chương Sáu

SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Hợp tác làng phải làm chủ sản xuấttheo đúng chế độ xã hội nhà nghĩa. Để tăng cường việc cải tiến và phát triển nông nghiệp,hợp tác buôn bản phải tất cả phương hướng cung cấp đúng, đồng thời bài bản và biệnpháp rõ ràng để triển khai phương phía ấy. đề nghị củng cố các đội sản xuất để bảođảm thực hiện ba khoán cho các đội đó; những đội chế tạo khoán việc cho những nhómvà các nhóm phân công cho lao động, nhằm sử dụng tốt lao động của những xã viênvào các bước tập thể. Không được lấy ruộng khu đất và các nông cụ hầu hết của hợptác thôn giao khoán mang lại từng hộ làng viên.

Kế hoạch lao động phải nhằm mục đích pháthuy được mọi tài năng lao hễ của buôn bản viên, tăng năng suất lao động, thực hiệntốt trách nhiệm sản xuất của hợp tác và ký kết xã.

Xem thêm: Tập Bản Đồ Địa 9 Bài 2 : Dân Số Và Gia Tăng Dân Số (Ngắn Gọn)

Để khuyến khích đa số xã viên hănghái sản xuất, hợp tác và ký kết xã phải xếp bậc công việc, định nấc lao động và tiêuchuẩn kỹ thuật, tính công, ghi công một bí quyết công bằng, đúng đắn, chú trọng cảithiện đk lao hễ và bảo đảm an toàn lao động mang lại xã viên.

Những cán cỗ chủ chốt bận làm côngviệc chung, xung quanh công điểm bởi vì lao động sản xuất mà có, còn được phụ cung cấp một sốcông điểm, bảo đảm thu nhập của họ ngang với khoảng thu nhập của lao rượu cồn loạigiỏi trong hợp tác và ký kết xã.

Chương Bảy

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP

Hợp tác xã tiếp tế nông nghiệpphải định planer tài vụ hàng năm. Phần đông khoản thu, bỏ ra của hợp tác xã đề nghị ghivào sổ sách cụ thể và niêm yết mang đến xã viên xem. Hàng tháng, Ban quản trị hợptác buôn bản phải thông tin các khoản thu, chi hồi tháng để các xã viên đông đảo biết;hàng vụ, hàng năm, phải báo cáo tài chính công khai trước Đại hội xóm viên hoặcĐại hội đại biểu làng viên. Tất cả cán bộ hợp tác và ký kết xã, tốt nhất là những cán bộ tài vụvà kế toán, phải bao gồm công tâm, bao gồm ý thức tiết kiệm chi phí và cách tân và phát triển sản xuất.

Về sử dụng những khoản thu sản phẩm nămcủa hợp tác xã, sau khoản thời gian làm nhiệm vụ thuế đối với Nhà nước và trừ những khoản chiphí tất cả khấu hao tài sản, nên để vào quỹ tích lũy khoảng 5% đến 10% cùng quỹcông ích khoảng 2% đến 5% các khoản thu nhập của hợp tác ký kết xã; số còn lại phải phân chia hết choxã viên theo công điểm, đảm bảo công bằng, sòng phẳng cùng niêm yết công khai.

Cần thống trị chặt chẽ thu, chi, sửdụng giỏi các khoản các khoản thu nhập của bắt tay hợp tác xã, phòng tham ô, lãng phí, phòng lợidụng hưởng riêng hoặc giá thành vào việc liên hoan bừa bãi và biếu xén, đút lót.

Chương Tám

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA, XÃ HỘI

Hợp tác xã cung cấp nông nghiệpphải tổ chức triển khai việc học tập tập thiết yếu trị, nhằm mục tiêu giáo dục mặt đường lối, chính sách củaĐảng và pháp luật ở trong phòng nước mang đến cán cỗ và thôn viên; giúp họ nâng cấp tinhthần yêu thương nước cùng yêu chủ nghĩa làng mạc hội, ý thức quản lý tập thể, ý thức buộc phải kiệmxây dựng bắt tay hợp tác xã, cải thiện tinh thần cảnh giác, đảm bảo hợp tác xã, bảo vệxóm làng, bảo đảm an toàn sự nghiệp làng mạc hội nhà nghĩa.

Hợp tác xã bắt buộc đôn đốc cán bộ vàxã viên tiếp thu kiến thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật, góp họ nâng cấp trình độ văn hóa,kỹ thuật cùng trình độ quản lý kinh tế tập thể.

Hợp tác xóm cần chăm lo mở rộngphúc lợi tập thể, tiến hành nếp sống mới, vui tươi, lành mạnh ở nông thôn; độngviên mọi tín đồ trong hợp tác và ký kết xã ra sức thi đua, hăng hái vươn lên trả thànhtốt phần đa nhiệm vụ.

Chương Chín

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Ai bao gồm công với hợp tác ký kết xã phần đa đượckhen thưởng. Ai làm trái điều lệ, trái nội quy hoặc trái nghị quyết của thích hợp tácxã, xâm phạm ruộng khu đất và các của cải không giống của hợp tác và ký kết xã, vi phạm quyền làmchủ bè đảng của thôn viên hoặc vi phạm chính sách của Đảng và điều khoản của Nhànước thì đề nghị chịu kỷ phương pháp theo khí cụ của hợp tác xã và quy định của Nhànước.

Chương Mười

ĐIỀU KHOẢN PHỤ

Điều lệ bình thường của bắt tay hợp tác xã sảnxuất nông nghiệp bao hàm những chính sách cơ phiên bản nhằm xây dựng, củng cụ và pháttriển các hợp tác xã, bảo đảm quyền thống trị tập thể của xã viên, đưa các hợptác làng mạc không xong tiến lên. Những hợp tác xóm sản xuất nông nghiệp đều phảinghiêm chỉnh chấp hành điều lệ với phải căn cứ vào đó mà xây dựng nội quy củamình.

Các cán bộ hợp tác xã và các xãviên phải làm đúng điều lệ của bắt tay hợp tác xã.

Các ngành và những Uỷ phát hành chínhkhu, tỉnh, thành, huyện cùng xã cần giúp sức các hợp tác xã thực hiện đúng điều lệvà nội quy vẫn định.

Các trường học ở nông buôn bản phảigiảng dạy dỗ điều lệ của hợp tác ký kết xã cho các học sinh.

- HỢP TÁC XÃ LÀ NHÀ, XÃ VIÊN LÀCHỦ.

- CẦN KIỆM XÂY DỰNG HỢP TÁC XÃ.

- TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ CỦA CÔNG,CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ.

- ĐOÀN KẾT, GIÚP ĐỠ LẪN NHAU ĐỂCÙNG TIẾN BỘ.

- THI ĐUA ĐƯA HỢP TÁC XÃ KHÔNGNGỪNG TIẾN LÊN.

Xem thêm: Lí Thuyết Về Cung Cầu Vốn Vay ( Loanable Funds Là Gì ?, Từ Điển Anh

Điều lệ này đã được Uỷ banThường vụ Quốc hội trải qua ngày 28 tháng bốn năm 1969.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT phái mạnh DÂN CHỦ CỘNG HÒA KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Văn Hoan

kimsa88
cf68