M TRONG HÓA HỌC LÀ GÌ

     

+ M là ký hiệu của trọng lượng mol của một nguyên tố hoặc hợp chất hóa học . Đơn vị của M được xem bằng gam/mol.

Bạn đang xem: M trong hóa học là gì

*

Cùng đứng top lời giải bài viết liên quan kiến thức về cân nặng mol ( M) với làm các bài tập áp dụng nhé!

1. Trọng lượng mol là gì?

Khối lượng mol của một chất nào kia là trọng lượng của một mol nguyên tử hoặc một phân tử chất đó,được cam kết hiệu M, đơn vị chức năng bằng gam và có trị số bằng với nguyên tử khối hoặc phân tử khối chất đó. Khối lượng mol của nguyên tử lấy được lấy bởi nguyên tử khối những nguyên tố trong Bảng tuần hoàn hóa học.Khối lượng mol là gì?

Ta gồm ví dụ sau:

+ trọng lượng mol của 1 nguyên tử Oxi: M(O)=16g

+ Khối lượng mol của một nguyên tử Hidro: M(H)=1g

+ Khối lượng mol của một phân tử nước (HշO): M (HշO) = 16+2.1 = 18g

2. Phương pháp tính cân nặng Mol của một chất


M = m/n

Trong đó:

+ M là trọng lượng mol hóa học đó (bằng nguyên tử khối tuyệt phân tử khối của hóa học đó), đơn vị chức năng g/mol.

+ m là khối lượng của chất đó, đơn vị gam (g).

+ n là số mol hóa học đó , tính bằng đơn vị mol.

3. Những cách tính trọng lượng mol

a. Phương pháp tính trọng lượng mol đối kháng chất

Khối lượng mol nguyên tử tốt phân tử của một đơn chất bao gồm cùng số trị cùng với nguyên tử khối tuyệt phân tử khối của hóa học đó.

Xem thêm: How To Give Your Boss Honest Feedback When You"Re Upset With Them

Ví dụ khối lượng mol

- Khối lượng mol của Nguyên Tử Hidro là MH = 1 g/mol

- khối lượng mol của Phân Tử Hidro là MH2 = 2 g/mol

- trọng lượng mol của nguyên tử oxi là MO = 16 g/mol

- cân nặng mol của phân tử oxi là MO2 = 32 g/mol

- cân nặng mol của sulfur là MS = 32

Khối lượng mol của Natri là MNa = 23

b. Giải pháp tính cân nặng mol của hợp chất, phân tử

Khối lượng mol của một phân tử, hòa hợp chất bao có nguyên tử của đa số nguyên tố khác biệt bằng tổng khối lượng mol số nguyên tử gồm trong phân tử hóa học đó.

Xét trường hợp tổng quát với một đúng theo chất bất kể nào kia được cấu tạo bởi 3 nguyên tố hóa học bao gồm công thức hóa học là AaBbCc trong đó:

- A, B, C là thành phần hóa học làm cho hợp chất.

- a, b, c là số nguyên tử tương ứng với mỗi nguyên tố.

Xem thêm: Cpm Youtube Là Gì ? Tại Sao Cpm Youtube Lại Quan Trọng? Cpm Youtube Là Gì

Vậy khối lượng mol của hợp hóa học trên được tính bằng phương pháp sau

Mhc = MA x a + MB x b + MC x c

Ví dụ: Tính trọng lượng mol của hợp hóa học sau đây

- trọng lượng mol của phân tử nước có công thức hóa học H2O là MH2O = MH2 + MO = (1 x 2 + 16) = 18 g/mol.