Mission Là Gì

     

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ quatangdoingoai.vn.

Bạn đang xem: Mission là gì

Học những từ chúng ta cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


a group of people whose job is lớn increase what is known about their country, organization, or religion in another country or area, or the place where such people are based:
the action of sending someone to a place to do a particular job, esp. One for a government or religious organization, or the job the person has been sent khổng lồ do:
A mission is also a group of people who are sent to lớn another place to do a particular job or to represent their country, organization, or religion, or the place where they go to bởi this work:
core/main/primary mission The main mission of the trang chủ Ownership Group is to lớn arrange loans for first time home buyers.

Xem thêm: Liên Kết Trong Phân Tử Nh3 Tồn Tại Loại Liên Kết Nào, Liên Kết Hóa Học Giữa Các Phân Tử Nh3 Là Liên Kết


a trade/humanitarian/diplomatic mission State lawmakers are preparing to lớn lead an annual energy-focused trade mission to Mexico.

Xem thêm: Trẻ Ho Kiêng Ăn Gì - Trẻ Em Bị Ho Kiêng Gì Và Không Nên Kiêng Gì


The United Nation"s secretary general sent a mission which found that both sides were violating the agreement.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

Digging up và getting wind of information (Finding information words và phrases)


*

*

trở nên tân tiến Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm kiếm tài liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu kĩ năng truy cập quatangdoingoai.vn English quatangdoingoai.vn University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng ba Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message