MỘT TẢI BA PHA GỒM 3 ĐIỆN TRỞ R=10

     
Trắc nghiệm technology 12 bài xích 27 thực hành thực tế quan cạnh bên và tế bào tả cấu tạo của hộp động cơ không đồng bộ ba pha

Câu hỏi :

Tải bố pha tất cả 3 điện trở (R = 10Omega ), nối tam giác, đấu vào nguồn ba pha có (U_d = 380V) . Tính chiếc điện dây?


*