Mystic Là Gì

     
Williamson can be considered a more mystically-inclined forerunner of Erich von Däniken; Secret Places of the Lion also displays the clear and explicit influence of Immanuel Velikovsky.

Bạn đang xem: Mystic là gì


Williamson rất có thể được xem là một tiền thân khuynh hướng bí ẩn hơn của Erich von Däniken; cuốn Secret Places of the Lion cũng biểu lộ ảnh hưởng tường tận cùng rõ rệt của học giả nổi danh fan Nga Immanuel Velikovsky.
Có một việc hoàn toàn có thể được xem như là điên rồ, xảy ra cho cả hai thần bí và binh sỹ trong và một cơ thể.
A materialistic-physical & selfish interests are not compatible with the idealised world of the spirit and the transcendental purpose of mystical enlightenment.
Một vòng tròn đồ gia dụng chất-vật hóa học và tính ích kỷ không tương thích với câu hỏi lý tưởng hóa nhân loại tinh thần và mục đích siêu việt của không ít giác trả thần bí.
The Manic Pixie Dream Girl has been compared to lớn another stock character, the Magical Negro, a đen character who seems to lớn exist only to lớn provide spiritual or mystical help khổng lồ the trắng savior protagonist.
"Manic Pixie Dream Girl" là 1 trong kiểu nhân vật đặc trưng của điện ảnh cùng với "Magical Negro" – một dạng hình nhân vật domain authority màu thường mở ra chỉ sẽ giúp đỡ đỡ những vấn đề hay làm cho những điều kỳ diệu mang lại nhân vật domain authority trắng thống khổ.
Like Troeltsch"s "mystical religion", Becker"s cults were small religious groups lacking in organization và emphasizing the private nature of personal beliefs.
Giống như "tôn giáo thần bí" của Troeltsch, những nhóm cuồng giáo của Becker là những nhóm tôn giáo nhỏ tuổi không có tổ chức triển khai và nhấn mạnh vấn đề đến tính riêng tứ của lòng tin cá nhân.
His projects are usually noted to contain strong themes of love, war, spirituality or mysticism, và ecological concern.
Các dự án công trình của ông thường xuyên trú trọng nhiều những chủ đề về tình yêu, chiến tranh,tâm linh tốt thần bí, và vụ việc sinh thái.
He was known for breaking with existing literary forms and developing a new type of semi-autobiographical novel that blended character study, social criticism, philosophical reflection, stream of consciousness, explicit language, sex, surrealist không tính phí association, và mysticism.
Ông được biết đến với bài toán phá vỡ các hình thức văn học hiện gồm và trở nên tân tiến một thể loại new của tè thuyết cung cấp tự truyện trong đó ông trộn lẫn các nghiên cứu và phân tích nhân vật, phê bình thôn hội, phản ánh triết học, ngôn từ tả chân, tình dục, chủ nghĩa siêu thực, cùng chủ nghĩa thần bí.
Mixing elements of mysticism, paganism, Greek philosophy, Judaism, and Christianity, the movement was a contaminating influence on some professed Christians. —1 Timothy 6:20, 21.
Thuyết này pha trộn những nguyên tố huyền bí, ngoại giáo, triết lý Hy Lạp với vì Thái giáo, đạo Đấng Ki-tô, cùng gây tác động tai hại đến một số trong những người ngày xưa xưng là tín đồ dùng đạo Đấng Ki-tô.—1 Ti-mô-thê 6:20, 21.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Photpho Là Gì? Cấu Tạo Và Tính Chất Của Photpho


Qua trường đoản cú kỷ qui định những vị thánh và những người huyền bí đã xác định rằng họ có được tánh Thượng đế.
With Sean Penn & Tim Robbins"s respective wins in the Best Actor and Best Supporting Actor categories, Mystic River became the fourth film to lớn win both male acting awards.
Sean Penn với Tim Robbins lần lượt giành giải nam diễn viên xuất nhan sắc nhất với nam diễn viên phụ xuất dung nhan nhất, cho nên vì vậy Mystic River trở thành bộ phim thứ 4 mà cả nhì nam diễn viên chính-phụ đa số giành giải.
Because I believe that the hand in all its primitive, in all its physiological obscurity, has a source, though the source is unknown, though we don"t have to be mystical about it.
Bởi vì tôi có niềm tin rằng bàn tay vào sự thô sơ, trong sự nặng nề hiểu về thể chất của nó có một nguồn lực, mặc dù nguồn lực này chưa được biết thêm tới, dù bọn họ không hiểu rõ sâu xa nó, chúng ta nhận ra rằng bàn tay đã có được trao cho chúng ta bởi đa số nguồn lực thừa lên ý chí của chủ yếu chúng ta.
By the blessing of the icon of Christ, a mystical meeting of the faithful & Christ is made possible.
Bởi sự chúc phước tranh ảnh của đấng Ky-tô, sự tao ngộ huyền bí giữa fan ngoan đạo với đấng Ky-tô hoàn toàn có thể xảy ra.
She shared with her husband a deep sense of art & religion with the result that even her flower paintings often reflected religious and mystical themes inspired by German Romanticism.
Cô share với ông chồng mình một cảm quan sâu sắc về nghệ thuật và thẩm mỹ và tôn giáo với kết quả là ngay cả bức tranh hoa của cô cũng bội nghịch ánh các chủ đề tôn giáo và thần bí lấy cảm giác từ nhà nghĩa lãng mạn Đức.
It is a story about a feral boy, an autodidact prodigy who masters nature through instruments and reason, discovers laws of nature by practical exploration and experiments, & gains summum bonum through a mystical mediation and communion with God.
Đó là một trong những câu chuyện về một cậu bé xíu hoang dã, một thần đồng tự học thông suốt về thoải mái và tự nhiên bằng Lý trí và tuân phục Chúa trời, tìm hiểu ra hồ hết quy luật tự nhiên bằng sự đi và trải nghiệm thực tế và đã có được Đức hạnh tốt đối(summum bonum) bằng sự thiền định và tiếp xúc huyền bí với Chúa trời.
Some Apostolic Fathers, including Clement, referred to myth, mystic ideas, and philosophy in their writings
Một số giáo phụ, trong các số đó có Clement, hay được dùng những triết lý, chuyện hoang mặt đường và quan niệm huyền bí trong những tác phẩm của mình
Astrologers use mystical or religious reasoning as well as traditional folklore, symbolism và superstition blended with mathematical predictions to explain phenomena in the universe.
Các công ty chiêm tinh học áp dụng lý lẽ tôn giáo hay huyền bí tương tự như văn học dân gian, nhà nghĩa bảo hộ và mê tín dị đoan gắn với số đông tiên đoán toán học tập để phân tích và lý giải các hiện tượng trong vũ trụ.
Fins de siècle are accompanied by future expectations: Changes which are actually taking place at these junctures tend to acquire extra (sometimes mystical) layers of meaning.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Canvas Facebook Là Gì ? Tạo Quảng Cáo Canvas Ấn Tượng 2021


Fins de siècle được kèm theo với mong muốn trong tương lai: Những biến đổi đang thực sự ra mắt tại các sự việc này có khuynh hướng bao gồm thêm những lớp ý nghĩa (đôi lúc thần bí).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M