Năm 1070 vua lý thánh tông đã cho xây dựng

     
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 bài 28 (có đáp án): truyền thống cuội nguồn yêu nước của dân tộc nước ta thời phong kến !!
*