NGHỊ LỰC TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Học tiếng Anh qua những câu nói hay là một trong những cách học thú vị và phù hợp với mọi đối tượng học. Một trong những chủ đề học tiếng Anh thú vị đó là câu tiếng Anh hay về nghị lực sống. Những mẫu câu này đều được nói ra bởi những người nổi tiếng, những đúc kết của người phương Tây về cuộc sống, về ý trí, sự cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi.

Đối với những câu tiếng Anh hay và ý nghĩa về nghi lực sống, các bạn có thể học bằng cách học thuộc hoặc nắm bắt những ý chính, những ý tưởng diễn đạt hay của từng câu này. Mỗi một câu nói đều có những cấu trúc và từ vựng vô cùng thú vị mà các bạn có thể note lại và học.Bạn đang xem: Nghị lực tiếng anh là gì


*

Những câu tiếng Anh hay về nghị lực sống

Đối với cách học này, các bạn cũng cần chuẩn bị sẵn những từ vựng và ghi lại những từ, nhóm từ mới và hữu ích cho quá trình học của mình. Sẽ đơn giản hơn nếu các bạn học theo cụm từ và điều này sẽ giúp các bạn học Anh văn hiệu quả hơn.

Những câu nói tiếng Anh hay về nghị lực sống

Đối với những câu nói Anh văn hay và ý nghĩa về nghị lực sống được chia thành 2 nhóm đó là những câu nói hay về ý trí vươn lên trong cuộc sống và những câu nói về sự cố gắng, nghị lực vươn lên không ngừng. Sau đây sẽ là những câu nói hay và ý nghĩa nhất.

Những câu nói tiếng Anh hay về ý chí nỗ lực không ngừng

– The direction and constancy of the will is what really matters, and intellect and feeling are only important insofar as they contribute to that. – Evelyn Underhill

=> Phương hướng và sự bền bỉ của ý chí là điều quan trọng nhất, và trí tuệ cùng cảm xúc chỉ quan trọng trong phạm vi chúng góp phần.

Bạn đang xem: Nghị lực tiếng anh là gì

– There is only one way to happiness, and that is to cease worrying things which are beyond the power of our will. – Epictetus

=> Chỉ có một cách hạnh phúc, đó là ngừng lo lắng về những điều nằm ngoài sức mạnh của ý chí.

– Will is a skill. – Jillian Michaels

=> Ý chí là một kỹ năng.

– Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will. – Mahatma Gandhi

=> Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất.

– People do not lack strength; they lack will. – Victor Hugo

=> Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh.

– There is no such thing as a great talent without great will power. – Balzac

=> Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

– Don’t let your will roar when your power only whispers. – Thomas Fuller

=> Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm.

– The person who has the will to undergo all labor may win any goal. – Menander

=> Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.

– You can bind my body, tie my hands, govern my actions: you are the strongest, and society adds to your power; but with my will, sir, you can do nothing. – George Sand

=> Ngài có thể trói cơ thể tôi, buộc tay tôi, điều khiển hành động của tôi: ngài mạnh nhất, và xã hội cho ngài thêm quyền lực; nhưng với ý chí của tôi, thưa ngài, ngài không thể làm gì được.

– The will is what matters – as long as you have that, you are safe. – Evelyn Underhill

=> Ý chí là điều quan trọng – chừng nào bạn có nó, bạn vẫn an toàn.

– When it comes to winning, you need the skill and the will. – Frank Tyger

=> Để thắng cuôc, bạn cần cả kỹ năng và ý chí.

– Never forget that the key to the situation lies in the will and not in the imagination. – Edward Young

=> Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ở ý chí chứ không phải trí tưởng tượng.

– Our will is always for our own good, but we do not always see what that is. – Jean Jacques Rousseau

=> Ý chí của ta luôn vì lợi ích của ta, nhưng ta không phải lúc nào cũng thấy nó là gì.

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng không ngừng

– Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. – Robert F. Kennedy

– Knows your limits, but never stop trying to exceed them.

Xem thêm: Soạn Bài Số Từ Và Lượng Từ Và Lượng Từ Trang 128 Sgk Ngữ Văn 6, Tập 1

=> Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.

– A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success. – Elbert Hubbard

=> Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

– Enthusiasm is the mother of effort, and without it nothing great was ever achieved. – Ralph Waldo Emerson

=> Nhiệt huyết là mẹ của nỗ lực, và không có nó, ta không thể đạt được điều gì to lớn.

– Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory. –Mahatma Gandhi

=> Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn.

– Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true. – William Ralph Inge

=> Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.

– A winner never stops trying. – Tom Landry

=> Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

– Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best. – H. Jackson Brown Jr.

=> Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.

– Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt. – William Van Horne

=> Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

– Set your target and keep trying until you reach it. – Napoleon Hill

=> Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

– Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. – Thomas Edison

=> Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi

– Where there is a will, there is a way. – Pauline Kael

=> Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

– On the way to success, there is no trace of lazy men.

=> Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

– If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. (Michael Jordan)

=> Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.

Xem thêm: Soạn Anh 8 Unit 1 Getting Started Trang 6 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

– I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. – Michael Jordan

=> Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả qua những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về nghị lực sống này!