Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì

     

I, một số trong những khái nệm cơ bản.

Bạn đang xem: Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì

Bạn đang xem: trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì

1, Điểm chết của Pit-tông:

Điểmchết của Pit-tông là vị trí cơ mà tại kia Pit-tông thay đổi chiều gửi động, gồm 2 điểm chết.


*

Điểm chết trên (ĐCT) là điểm chết cơ mà tại kia Pit-tông nghỉ ngơi gần tâm của trục khuỷu tốt nhất (H.21.1a).

Điểm chết dưới (ĐCD) là vấn đề chết nhưng tại đó Pit-tông làm việc xa trung ương của trục khuỷu độc nhất (H.21.1b).

2, hành trình của Pit-tông (S).


*

Hành trình của Pit-tông là quảng đường cơ mà Pit-tông đi được thân hai điểm chết (S).

Khi Pittông dịch rời được một hành trình thì trục khuỷu quay 180o.

Gọi R là bán kính quay của trục khuỷu thì S=2R

3, Thể tích toàn phần (Vtp) (Cm3 hoặc Lít).

Vtp là thể tích Xilanh ( thể tích không giới hạn bởi Xilanh, nắp máy và đỉnh pit-tông lúc pittông sinh sống ĐCT (H 21.1a)

4, Thể tích buồng cháy (Vbc) (Cm3 hoặc Lít).

Vbc là thể tích xilanh khi pit-tông ở ĐCT (H 21.2b)

5, Thể tích công tác làm việc (Vct) (Cm3 hoặc Lít).

Vct là thể tích xilanh được giới hạn bởi 2 điểm bị tiêu diệt Vct= Vtp+ Vbc .(H 21.1c)

Nếu hotline D là đường kính xilanh ta bao gồm (V_ct = fracpi D^3S4)

6, Tỉ số nén(varepsilon )

Tỉ số nén là tỉ số giữa Vtp cùng Vbc :(varepsilon = fracV_tpV_bc)

Động cơ xăng (varepsilon )= 6÷10.

Động cơ Điêzen (varepsilon )= 15÷21.

7, Chu trình thao tác làm việc của đụng cơ


*

Khi động cơ làm việc trong xilanh diễn ra 4 quá trình nạp, nén , cháy - dãn nở , thải .

4 quy trình này được lặp đi lặp lại có tính chu kì .

4 quy trình đó tạo thành thành 1 quy trình , tính tự khi bước đầu quá trình nạp đến khi ngừng quá trình thải .

8, Kì

Kì là phần của chu trình ra mắt trong thời hạn một hành trình dài của pit-tông (tương đương vởi trục khuỷu con quay 1800)

Kết luận:

Chu trình được kết thúc trong 2 kì ta tất cả động cơ 2 kì ( trục khuỷu tảo 3600)

Chu trình được ngừng trong 4 kì ta gồm động cơ 2 kì ( trục khuỷu cù 7200 )

II, Nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì

1, Nguyên lí thao tác của hộp động cơ Điêzen 4 kì


*

a) Kì 1: Kì nạp:

Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD nhờ vào trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp mở, xupáp thải đóng.

Bên trong xilanh rượu cồn cơ:

V tăng dần.

P sút dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa phía bên trong và phía bên ngoài xilanh phải không khí được hấp thụ vào xilanh rượu cồn cơ.

b) Kì 2: Kì nén:

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT dựa vào trục khuỷu dẫn động, cả hai xupáp đều đóng.

Bên trong xilanh hễ cơ:

V giảm dần.

P với T tăng dần.

Cuối kì nén vòi vĩnh phun vẫn phun tơi một lượng nhiên liệu điêzen vào phòng cháy hòa trộn cùng với khí nóng tạo ra thành hòa khí.

Xem thêm: Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng Lớp 4 : Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

c) Kì 3: Cháy dãn nở - Kì nổ:

Nhiên liệu được xịt tơi vào phòng cháy (từ cuối kì nén) hòa trộn cùng với khí nóng tạo thành hòa khí.

Trong điều kiện áp suất và ánh sáng trong xilanh cao, trung khí tự bốc cháy tạo thành áp suất cao đẩy pít-tông đi xuống, qua thanh truyền có tác dụng trục khuỷu quay cùng sinh công.

Vì vậy, kì này còn được gọi là kì sinh công.

d. Kì 4: (Thải)

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT dựa vào trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp đóng, xupáp thải mở.

Bên trong xi lanh hễ cơ:

V giảm dần.

P tăng dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa phía bên trong và bên phía ngoài xilanh buộc phải không khí được thải ra cửa ngõ thải.

Trong thực tế để nạp được nhiều hơn cùng thải được không bẩn hơn, các xupap được sắp xếp mở sớm và đóng muộn rộng ,đồng thời để quy trình cháy-dãn nở diễn ra tốt hơn, vòi phun cũng được sắp xếp ở phun sinh sống cuối kì nén, trước khi pít-tông lên đến DCT

Trong chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ thì kỳ cháy dãn nở là kỳ duy nhất sinh công, các kỳ còn lại là các kỳ tiêu tốn công sẽ sinh ra.

Để nạp được nhiều rộng và thải được sạch hơn thì các xupáp được bố trí mở sớm hơn và đóng muộn hơn.

2, Nguyên lí thao tác của bộ động cơ xăng 4 kì

Nguyên lí thao tác làm việc của bộ động cơ Xăng 4 kì giống như như nguyên lí thao tác của hộp động cơ Điêzen 4 kì. Chỉ khác ở hai điểm sau:

Trong kì nạp ở động cơ Điêzen khí nạp vào là ko khí, ở hộp động cơ xăng khí hấp thụ vào là hoà khí (hỗn hợp gồm xăng và không khí)..

Cuối kì nén, ở bộ động cơ Điêzen diễn ra quá trình xịt nhiên liệu, ở động cơ xăng Bugi nhảy tia lửa năng lượng điện để châm cháy hòa khí..

III, Nguyên lí làm việc của động cơ 2 kì.

1, Đặc điểm kết cấu của bộ động cơ 2 kì:


*

Sơ đồ cấu trúc củađộng cơ xăng 2 kì

1- Bugi

2- Pit-tông

3- cửa thải

4- cửa nạp

5- Thanh truyền

6- Trục khuỷu

7- Cạc te

8- Đường thông cạc te vói cửa ngõ quét

9- cửa ngõ quét

10- Xi lanh

2, Nguyên lí thao tác làm việc của bộ động cơ xăng 2 kì


a. Kì 1

Pít-tông đi trường đoản cú ĐCT xuống ĐCD, trong xi lanh xẩy ra các quy trình cháy dãn nở, thải trường đoản cú do, quét với thải khí.

Đầu kì 1, pit-tông làm việc ĐCT (H 21.4a), khí cháy tất cả áp suất cao đẩy pit-tông

Đi xuống làm trục khuỷu quay cùng sinh công, quy trình cháy dãn nở hoàn thành khi pit-tông bắt đầu mở cửa ngõ quét 3 (H21.4b).

Từ lúc pit-tông mở cửa thải mang đến đển khi bước đầu mở cửa quét (H 21.4c). Khí thải trong xi lanh tất cả áp suất cao qua cửa ngõ thải bay ra ngoài, giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn thải tự do.

Từ khi pit-tông xuất hiện quét tính đến khi cho tới ĐCD (H 21.4d) hoà khí bao gồm áp suất cao tự cacte qua đường thông 8 và cửa ngõ quét đi vào xi lanh đẩy khí thải vào xi lanh qua cửa thải ra ngoài, tiến trình này được gọi là quy trình quét thải khí.

Đồng thời khi pit-tông đi xuống ngừng hoạt động nạp tính đến khi pit-tông đến ĐCD, hoà khí vào cacte được nén cần áp suất và ánh sáng hoà khí tăng lên.

Pit-tông được bố trí đóng cửa nạp trước khi xuất hiện quét đề xuất hoà khí trong cacte có áp suất cao.

b. Kì 2:

Pít-tông được trục khuỷu dẫn cồn đi từ bỏ ĐCD lên ĐCT, vào xi lanh diễn ra các quá trìng quét-thải khí, lọt khí, nén, với cháy-dãn nở.

Lúc đầu cửa quét và cửa ngõ thải vẫn mở (H21.4d) hoà khí bao gồm áp suất cao trường đoản cú cạcte qua mặt đường thông 8 và cửa quét 9 vẫn liên tiếp đi vào xi lanh. Khí thải vào xi lanh qua cửa thải ra ngoài. Quy trình quét thải khí chỉ dứt khi pít-tông ngừng hoạt động quét (H21.4e)

Từ lúc pit-tông ngừng hoạt động quét cho khi tạm dừng hoạt động thải (H 21.4g) thì một trong những phần hoà khí vào xi lanh bị lọt ra cửa ngõ thải ra ngoài. Tiến độ này call là giai đoạn lọt khí.

Từ khi pit-tông ngừng hoạt động thải tới lúc đến ĐCT (H 21.4a) quy trình nén bắt đầu thực sự diễn ra. Cuối kì 2 bugi bật tia lửa năng lượng điện châm cháy hoà khí. Quá trình cháy bắt đầu.

Khi pit-tông đi tự ĐCD lên đóng cửa quét và cửa nạp vẫn tồn tại đóng →áp suất vào cạcte giảm, pit-tông thường xuyên đi lên xuất hiện nạp 4, hoà khí trên phố ống nạp lấn sân vào cacte nhờ việc chênh lệch áp suất.

Xem thêm: Tính Số Nguyên Tử Của 1 8 Mol Fe, Tính Số Nguyên Tử Của 1,8 Mol Fe

3, Nguyên lí thao tác làm việc của động cơ Điêzen 2 kì

Nguyên lí làm việc của hộp động cơ Điêzen 2 kì tựa như như nguyên lí thao tác làm việc của bộ động cơ xăng 2 kì. Chỉ khác ở cả hai điểm sau:

Cuối kì nén, ở động cơ Điêzen diễn ra quá trình phun nhiên liệu, ở bộ động cơ xăng Bugi bật tia lửa điện.