NƠRON VẬN ĐỘNG CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nơron vận động nói một cách khác là:

A. Nơron hướng tâm

B. Nơron li tâm

C. Nơron liên lạc

D. Nơron trung gian


*


Căn cứ vào đâu để tín đồ ta phân chia những nơron thành 3 các loại : nơron phía tâm, nơron trung gian với nơron li tâm

A. Hình thái

B. Tuổi thọ

C. Chức năng

D. Cấu tạo


Căn cứ vào đâu để fan ta phân chia những nơron thành 3 một số loại : nơron hướng tâm, nơron trung gian với nơron li trung tâm ?

A. Hình thái

B. Tuổi thọ

C. Chức năng

D. Cấu tạo


Căn cứ vào đâu để tín đồ ta phân chia những nơron thành 3 các loại : nơron phía tâm, nơron trung gian cùng nơron li tâm

A. Hình thái

B. Tuổi thọ

C. Chức năng

D. Cấu tạo


Căn cứ vào đâu để fan ta phân chia những nơron thành 3 các loại : nơron hướng tâm, nơron trung gian với nơron li trọng điểm ?

A. Hình thái

B. Tuổi thọ

C. Chức năng

D. Cấu tạo


Vai trò của Nơron thần ghê hướng tâm là:

A. Truyền xung thần tởm về trung ương.

Bạn đang xem: Nơron vận động còn được gọi là

B. Truyền xung thần kinh mang lại cơ quan bội nghịch ứng.

C. Liên hệ giữa các nơron.

D. Nối các vùng khác nhau trong trung ương.


Nơron hướng tâm bao gồm đặc điểm

A. ở trong tw thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

Xem thêm: Vai Trò Dưới Đây Không Phải Của Quang Hợp, Vai Trò Nào Dưới Đây Không Phải Của Quang Hợp

B. Có thân ở ngoài tw thần kinh, đảm nhiệm tác dụng truyền xung thần gớm về trung ương thần kinh.

C. Gồm thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm tác dụng truyền xung thần gớm từ trung ương thần kinh mang đến cơ quan liêu trả lời

D. Cả A cùng B


Nơron li tâm tất cả đặc điểm

A. ở trong tw thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa những nơron.

B. Nó thân ở ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm công dụng truyền xung thần kinh về tw thần kinh.

C. Bao gồm thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm tác dụng truyền xung thần ghê từ trung ương thần kinh mang lại cơ quan liêu trả lời.

Xem thêm: Khi Vẽ Hình Cắt Một Nửa Của Gối Cột, Câu 2 Trang 24 Công Nghệ 11

D. Cả A và B.


Khi nói về sự tạo thành xináp, nhận định và đánh giá nào dưới đó là đúng ?

1. Được chế tạo thành thân đầu mút gai trục của nơron này cùng với đầu mút gai nhánh của nơron khác

2. Được sản xuất thành thân đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi trục của nơron khác

3. Được tạo thành thân đầu mút tua nhánh của nơron này cùng với đầu mút tua nhánh của nơron khác