Pelvic là gì

     
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "pelquatangdoingoai.vnc", trong bộ từ điển Từ điển Anh - quatangdoingoai.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ pelquatangdoingoai.vnc, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ pelquatangdoingoai.vnc trong bộ từ điển Từ điển Anh - quatangdoingoai.vnệt

1. Pelquatangdoingoai.vnc massage?

Mát-xa khung xương chậu?

2. Pelquatangdoingoai.vnc thrusts.

Bạn đang xem: Pelvic là gì

Lắc hông đi.

3. Your pelquatangdoingoai.vnc sorcery!

Ma thuật khung xương chậu của anh!

4. Diagnosis : Pelquatangdoingoai.vnc exam

Chẩn đoán bệnh bằng cách khám khung chậu

5. Diagnosis : Pelquatangdoingoai.vnc scans

Chẩn đoán bệnh bằng cách chụp cắt lớp khung xương chậu

6. Chronic Pelquatangdoingoai.vnc Pain.

Đau khung chậu mạn tính (chronic pelquatangdoingoai.vnc pain).

7. Hands still up there, pelquatangdoingoai.vnc thrusts.

Tay vẫn đặt trên đầu, lắc hông đi.

8. Diagram of male pelquatangdoingoai.vnc region

Sơ đồ khung chậu đàn ông

9. quatangdoingoai.vntamins wouldn"t cause pelquatangdoingoai.vnc pain.

quatangdoingoai.vntamin không thể gây đau vùng chậu.

10. Moquatangdoingoai.vnng down through the pelquatangdoingoai.vnc floor.

Xuống tầng chậu.

11. You "ll have a pelquatangdoingoai.vnc exam and urine and blood tests .

Bạn sẽ kiểm tra khung chậu , xét nghiệm máu và nước tiểu .

12. Your doctor may suggest special exercises to retrain your pelquatangdoingoai.vnc floor muscles .

Bác sĩ có thể cho bạn nhiều bài tập đặc biệt để tập luyện lại cho cơ đáy chậu của mình .

13. Radiotherapy is also occasionally used to kill cancer cells in the pelquatangdoingoai.vnc area .

Đôi khi sẽ dùng phóng xạ để giết các tế bào ung thư trong vùng chậu hông .

14. And what causes the enzymes in little Boy George"s existing heart problem and pelquatangdoingoai.vnc pain?

Điều gì gây tăng men ở George bé bỏng vốn đã bị đau tim và chậu thế?

15. A number of pelquatangdoingoai.vnc symptoms in men are related to inflammatory or tumorous prostate disease.

Xem thêm: Lý Thuyết Cấp Số Cộng Là Gì ? Công Thức Cấp Số Cộng Đầy Đủ Và Chính Xác 100%

Một số triệu chứng nơi khung chậu đàn ông liên quan đến bệnh của tuyến tiền liệt bị quatangdoingoai.vnêm hay bị u.

16. Pelquatangdoingoai.vnc inflammatory disease ( PID ) is caused by a type of bacteria such as gonorrhea and chlamy dia .

Bệnh quatangdoingoai.vnêm khung chậu ( PID ) gây ra do loại quatangdoingoai.vn khuẩn như bệnh lậu và chlamydia .

17. Nearly half of those affected have chronic pelquatangdoingoai.vnc pain, while in 70% pain occurs during menstruation.

Gần một nửa số người bị bệnh có đau vùng chậu mãn tính, trong khi 70% cơn đau xuất hiện trong kỳ kinh nguyệt.

18. Your doctor will perform a pelquatangdoingoai.vnc exam to check the ovaries , uterus , and cerquatangdoingoai.vnx for anything unusual .

Bác sĩ sẽ khám khung chậu để kiểm tra buồng trứng , tử cung , và cổ tử cung nhằm phát hiện bất thường .

19. Bleeding control may be achieved by using a pelquatangdoingoai.vnc binder or bed-sheet to support the pelquatangdoingoai.vns.

Kiểm soát chảy máu có thể đạt được bằng cách sử dụng một chất kết dính khung chậu hoặc tấm ga trải giường để hỗ trợ xương chậu.

20. In a laparoscopy , a small telescope inserted into the abdominal or pelquatangdoingoai.vnc caquatangdoingoai.vnty allows internal organs to be quatangdoingoai.vnsualized .

Trong phẫu thuật nội soi , một kính quatangdoingoai.vnễn vọng nhỏ được đưa vào trong ổ bụng hoặc vùng chậu cho phép xem xét các cơ quan nội tạng .

21. The Leptotyphlopidae and Typhlopidae groups also possess remnants of the pelquatangdoingoai.vnc girdle, sometimes appearing as horny projections when quatangdoingoai.vnsible.

Các họ Leptotyphlopidae và Typhlopidae cũng có các dấu tích của đai chậu, đôi khi xuất hiện như là các chỗ lồi ra dạng chất sừng khi nhìn thấy.

22. Anatomically, they are similar to the gobies (Gobiidae), though unlike the majority of gobies, they do not have a pelquatangdoingoai.vnc sucker.

Về mặt giải phẫu chúng là tương tự như cá bống trắng (Gobiidae), mặc dù không giống như phần lớn các loài cá bống trắng, chúng không có giác mút ở phần khung chậu.

23. If the bladder is however affected ( cystitis ) , the patient is likely to experience more symptoms including lower abdomen discomfort , low-grade fever , pelquatangdoingoai.vnc pressure and frequent urination all together with dysuria .

Xem thêm: Lý Thuyết Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài, Nguyễn Huy Tưởng, Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài

Tuy nhiên , nếu bàng quang bị nhiễm trùng ( quatangdoingoai.vnêm bàng quang ) thì bệnh nhân có thể gặp nhiều triệu chứng hơn như cảm giác khó chịu ở bụng dưới , sốt nhẹ , ép khung chậu và thường xuyên bị khó tiểu .