Pointless là gì

     
However, if misdirected, self-examination that prompts us lớn look for our “identity” or to tìm kiếm for answers outside our relationship with Jehovah or the Christian congregation will prove khổng lồ be pointless và can be spiritually fatal.

Bạn đang xem: Pointless là gì


Tuy nhiên, nếu không được gợi ý đúng đắn, câu hỏi tự xét mình có thể khiến chúng ta muốn “tự khẳng định mình” hoặc tra cứu giải đáp bên phía ngoài mối quan hệ với Đức Giê-hô-va hoặc bên cạnh hội thánh đạo Đấng Christ, quatangdoingoai.vnệc này sẽ vô nghĩa và có thể tai hại về thiêng liêng.
This is characterized by a strong verificationism, which generally considers unverifiable statements about interior mental life pointless.
Điều này được đặc trưng bởi một triết lý kiểm bệnh (verificationism) mạnh, lắp thêm thường xem các mệnh đề không kiểm triệu chứng được về cuộc sống nội chổ chính giữa là vô nghĩa.
To all missionaries past and present: Elders and sisters, you simply cannot return from your mission, vì chưng a swan dive back into Babylon, và spend endless hours scoring meaningless points on pointless quatangdoingoai.vndeo clip games without falling into a deep spiritual sleep.

Xem thêm: Học Kinh Doanh Quốc Tế Ra Làm Gì ? Nghề Nghiệp Với Thu Nhập Đáng Ao Ước


Cùng tất cả những người truyền giáo trước đó và bây giờ: Thưa những anh cả và những chị truyền giáo, các cả nhà em ko thể trở về từ quá trình truyền giáo của mình, rồi hoàn toàn trở lại với đường lối của núm gian, cùng dành vô vàn thời giờ kiếm được điểm một phương pháp nghĩa trên những trò chơi quatangdoingoai.vndeo vô ích và làm suy yếu đuối phần ở trong linh.
And so to fight against capitalism is a pointless task, since be it State capitalism or Enterprise capitalism, as long as Government exists, exploiting capital will exist.
Điều mà chúng ta gọi là nhà nghĩa tư bản không phải là đồ vật gi khác mà là một trong sản phẩm trong phòng nước, trong số đó Điều đó đang được đẩy lùi là lợi nhuận, tốt hay xấu, với để ngăn chặn lại chủ nghĩa tư phiên bản là một nhiệm vụ nghĩa, bởi nó có thể là nhà nước tư phiên bản hay nhà nghĩa tư bản doanh nghiệp, miễn là cơ quan chính phủ tồn tại, khai quật vốn vẫn tồn tại.
For instance, physicist Steven Weinberg wrote: “The more the universe seems comprehensible, the more it also seems pointless.”
Chẳng hạn, nhà đồ gia dụng lý học tập Steven Weinberg quatangdoingoai.vnết: “Càng hiểu về vũ trụ từng nào thì trong khi càng thắc mắc nguyên nhân vũ trụ tồn tại bấy nhiêu”.

Xem thêm: Công Thức Khoảng Cách Từ Điểm Đến Mặt Phẳng Trong Oxyz, Công Thức Khoảng Cách Từ Điểm Đến Mặt Phẳng


Anh vẫn tưởng tượng một cảnh làm cho tình thô bạo giữa tôi với anh nhằm mục đích có tác dụng tôi bị sốc dẫu vậy vô ích.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M