Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

     

Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng.

Bạn đang xem: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp

Đáp án D

Cùng Top giải thuật tìm hiểu cụ thể kiến thức về Polime nhé!

I. Khái niệm, phân nhiều loại và danh pháp 

1. Khái niệm 

- Là hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử lớn do nhiều solo vị nhỏ (mắt xích) links với nhau.

 - công thức tổng quát: (A)n trong đó:

+ n: là hệ số trùng hợp, hệ số polime hóa, độ polime hóa.

+ A là đôi mắt xích.

- thương hiệu polime = Poli + tên monome.

2. Phân loại

a. Theo mối cung cấp gốc- Polime thiên nhiên (có sẵn vào thiên nhiên: tơ tằm, tinh bột, protein, cao su đặc thiên nhiên, xenlulozơ..):

*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?" width="593">

- Polime tự tạo hay chào bán tổng thích hợp (nguyên liệu tổng hợp có sẵn trong tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng - amoniac, xenlulozơ trinitrat pha trộn từ xenlulozơ).

- Polime tổng hòa hợp (nguyên liệu không có sẵn phải tổng hòa hợp nên).

b. Theo cấu trúc 

- Mạch trực tiếp (hầu không còn polime).

- Mạch nhánh (rezol, amilopectin, glicogen…).

- Mạng không gian (rezit giỏi bakelit, cao su lưu hóa).

Xem thêm: Broadcast Zalo Là Gì - Các Loại Tin Của Zalo Official Account (Oa)

Chú ý tách biệt mạch polime chứ chưa phải mạch cacbon. 

c. Theo phương thức điều chế

* Polime trùng hợp 

- Trùng hòa hợp là phản ứng cùng hợp tiếp tục nhiều phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc giống như nhau để sinh sản thành polime.

- Monome thâm nhập phản ứng trùng hòa hợp phải có chứa links bội hoặc vòng ko bền (caprolactam).

* Piolime trùng ngưng 

- Trùng ngưng là làm phản ứng cộng hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ tuổi giống nhau hoặc giống như nhau để tạo thành polime đồng thời có giải phóng những phân tử hóa học vô cơ đơn giản và dễ dàng như H2O.

- Điều kiện để monome gia nhập phản ứng trùng ngưng: trong phân tử phải tất cả 2 nhóm chức trở lên có công dụng tham gia bội nghịch ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO với phenol).

II. đặc thù của Polime


*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 2)" width="592">

1. đặc điểm vật lý

Hầu không còn là chất rắn, không bay hơi, không tồn tại nhiệt nhiệt độ chảy xác định, đa phần không tan trong dung môi thường.

2. đặc điểm hóa học 

Tham gia các phản ứng giảm mạch (n giảm), khâu mạch (n tăng) hoặc giữ nguyên mạch.

III. Một vài Polime quan trọng đặc biệt được cần sử dụng làm hóa học dẻo

1. Polietilen (PE)

nCH2=CH2 → (-CH2-CH­2-)n

2. Polipropilen (PP)

nCH2=CH-CH3 → (-CH2-CH(CH3)-)n

3. Polimetylmetacrylat (PMM) 

nCH2=C(CH3)-COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

4. Polivinyl clorua (PVC)

nCH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n

5. Polistiren (PS)


nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n

6. Nhựa phenolfomanđehit (nhựa bakelit) PPF

Gồm tía loại novolac, rezol và rezit. Chúng ta thường quan tâm đến novolac:

*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 3)" width="389">

Nhựa rezol

*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 4)" width="423">Phản ứng pha trộn nhựa novolac với rezol

 

IV. Một số loại tơ tổng phù hợp thường gặp 

1. Nilon-6,6

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH → (-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-)n + 2nH2O

hexametylenđiamin axit ađipic

2. Tơ capron

Trùng hợp caprolactam chiếm được tơ capron.

3. Tơ enang

nH2N-(CH2)6-COOH → (-NH-(CH2)6-CO-)n + nH2O

4. Tơ lapsan

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH → -(-O-CH2-CH2-OOC-C6H4-CO-)-n + 2nH2O

etilenglicol axit terephtalic

5. Tơ nitron hay tơ olon

nCH2=CH-CN → (-CH2-CH(CN)-)n

V. Một trong những loại cao su

1. Cao su BuNa

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n (Na, t0, p)

2. Cao su isopren

nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

3. Cao su thiên nhiên BuNa - N

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-CN → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n (xt, t0, p)

4. Cao su thiên nhiên BuNa - S

nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n (xt, t0, p)

5. Cao su thiên nhiên cloropren

nCH2=CCl-CH=CH2 → (-CH2-CCl=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

6. Cao su đặc thiên nhiên

VI. Một số loại keo dán dán 

1. Vật liệu bằng nhựa vá săm

2. Keo dán epoxi

3. Keo ure-fomandehit

nNH2-CO-NH2 + nCH2O → nNH2-CO-NH-CH2OH → -(-NH-CO-NH-CH2-)-n + nH2O

4. Hồ tinh bột

VI. Cách điều chế Polyme

Có thể pha trộn polime bởi phản ứng trùng đúng theo hoặc trùng ngưng.

Phản ứng trùng hòa hợp Polyme

- Trùng thích hợp là vượt trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ dại (monome), giống nhau hay tựa như nhau thành phân tử rất cao (polime)

- Điều kiện nên về cấu tạo của monome gia nhập phản ứng trùng thích hợp là vào phân tử cần có liên kết bội (như CH2=CH2,CH2=CHC6H5,CH2=CH−CH=CH2) hoặc vòng kém bền như:

Phản ứng trùng ngưng Polyme

- Khi đun nóng, các phân tử axit ϵ–aminocaproic kết hợp với nhau tạo ra policaproamit cùng giải phóng đầy đủ phân tử nước

- Khi đun nóng các thành phần hỗn hợp axit terephtalic và etylen glicol, ta chiếm được một polieste gọi là poli (etylen-terephtalat) mặt khác giải phóng đông đảo phân tử nước:

Các phản ứng trên gọi là phản bội ứng trùng ngưng.

Xem thêm: Bài 3 Trang 113 Sgk Toán 12, Giải Toán 12: Bài 3 Trang 113 Sgk Giải Tích 12

- Vậy trùng dừng là quá trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ dại (monome) thành phân tử khủng (polime) đồng thời giải phóng đa số phân tử nhỏ dại khác (như H2O,…)

- Điều khiếu nại cần để có phản ứng trùng ngưng: những monome tham gia phản ứng trùng ngưng đề nghị có ít nhất hai team chức có chức năng phản ứng để sinh sản được links với nhau.