RESPONSIBLE LÀ GÌ

     

Responsible đi với giới trường đoản cú nào? responsible đi cùng với giới trường đoản cú gì ?Responsible to or for? là thắc mắc của không hề ít người lúc học tiếng Anh. Bài viết này, quatangdoingoai.vn sẽ câu trả lời thắc mắc của những bạn.

Bạn đang xem: Responsible là gì

*
*
responsible to

Chỉ chưa tới 1% số trường hợp dùng responsible in:


Mills is responsible in my eyes.

Not very responsible in my view but.

You will be responsible in the Judgment Day.

He had become responsible in the order for the distribution of international aid.

Yeo Ok and Soo nam are both responsible in some way for the state of their marriage.

It takes two lớn tango, India is equally responsible in this arms race, but spare Mr.

But it was that sex education including education about contraceptives that made us responsible in our choices.

Southerly flow ahead of a cold front off to our NW will be responsible in the early November warm temperatures.

Please be responsible in the posting your comments, as any deemed lớn be deemed libelous, derogatory or indecent.

It sounds lượt thích the dominatrix was very responsible in the use of condoms on toys, dental dams and rubber gloves.


Cấu trúc Responsible

Có các phương pháp sử dụng cấu trúc Responsible khác nhau. Tự Responsible có thể đứng riêng hoặc đứng trước danh từ.

1. Responsible for + Ving

Cách sử dụng kết cấu Responsible đầu tiên là nói ai hay dòng gì phụ trách cho việc làm cái gi đó.

S + be responsible for + Ving

Ví dụ:

John is responsible for vacuuming the floor & Jake is responsible for dusting the furniture.John chịu trách nhiệm hút lớp bụi sàn bên còn Jake phụ trách lau những vết bụi đồ nội thất.We are responsible for taking care of the baby.Chúng tôi chịu đựng trách nhiệm chăm lo cho đứa bé.

2. Responsible lớn sb for sth

Cấu trúc Responsible cũng hoàn toàn có thể sử dụng cùng với danh từ hoặc cụm danh trường đoản cú khi mong nói ai hay mẫu gì chịu trách nhiệm trước ai trong một đội nhóm hoặc tổ chức được phân loại cấp bậc (cho vấn đề gì, loại gì).

Xem thêm: Resolution Trong Photoshop Là Gì, Hướng Dẫn Thay Đổi Kích Thước Ảnh Trong Photoshop

S + be responsible + khổng lồ sb (+ for N)

Ví dụ:

Jane was responsible lớn the director of the company. She was excellent.Jane đã phụ trách trước người đứng đầu công ty. Cô ấy đã làm cho xuất sắc.My teacher told me that I was going khổng lồ be responsible for class for the next two periods.Cô giáo của tôi bảo là tớ đã phụ trách tình hình phần trong hai huyết tới.

3. Những cụm từ hay đi cùng với Responsible 

Có một số cụm tự đi cùng cấu tạo Responsible hay được dùng như dưới đây.

Cấu trúc rất phổ biến thứ nhất cũng có nghĩa là (ai, mẫu gì) chịu trách nhiệm cho ai, việc gì: take responsibility for sth = be responsible for sth. Danh từ Responsibility tức là trách nhiệm.

S + take(s) responsibility for sth

Ví dụ:

You have lớn take responsibility for watching out for your child.Anh phải chịu trách nhiệm trông giữ người con của mình. Fine, I will take responsibility for my actions.Được rồi, tôi sẽ phụ trách cho những hành động của mình.

Để bảo rằng ai đổ lỗi/trách nhiệm mang đến ai bởi chuyện gì, việc gì, ta dùng kết cấu Responsible như sau:

S + hold(s) S responsible for sth 

= S + blame(s) someone for sth

Ví dụ:

Everyone holds her responsible for the project’s failure.Tất cả mọi tín đồ đổ lỗi cho chị ấy do sự thua trận của dự án.Don’t hold me responsible for your mistake.Đừng đổ lỗi đến tôi vì sai lầm của bạn.

Bài tập về Responsible trong giờ đồng hồ Anh

Như thường lệ, đến lúc demo xem bạn hiểu cấu trúc Responsible tới đâu bằng phương pháp làm bài xích tập rồi! sau khi làm, các bạn hãy kiểm tra đáp án và từ bỏ chấm điểm, sau đó đọc lại những kiến thức ở phần đã làm cho sai để nhớ bài hơn nhé.

Điền các từ tương thích vào chỗ trống và phân tách thì phù hợp:

responsible for, responsible to 

Ví dụ:

am responsible for the main role.

Tôi phụ trách cho vai chính.

Xem thêm: Cho Mình Hỏi Tại Sao Ch3Cooh Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Tổng Hợp Phương Trình Điện Li Ch3Cooh

Lisa __________ the CEO because she is a secretary.Daniel và London __________ locking the doors.They __________ writing reports every month.Last night, people in the office __________ the accident.Who __________ making this mess?I don’t want lớn work there because if I did, I __________ Ms. Lan. She is very strict.No one wants to __________ what happened.My neighbors __________ all the noises.Đáp án:is responsible toare/were/will be… responsible forare/were/will be… responsible forwere responsible foris/was responsible forwould be responsible tobe responsible forare/were responsible for