So Excited Là Gì

     

Nhiều chúng ta học tiếng anh thường chạm mặt vấn đề về việc phân biệt excited và exciting, xem khi nào thì dùng các tính từ bao gồm “–ing” và lúc nào thì dùng các tính tự “-ed” làm việc cuối để trình bày biểu cảm. Một vài ví dụ các tính tự thường gặp nhất trong khi học, tiếp xúc bằng giờ anh như:

Exciting/Excited Interesting/Interested Boring/Bored Amazing/Amazed Confusing/Confused

Và không ít nữa nhưng có một biện pháp rất đơn giản để nhớ và cầm cố được cách áp dụng những từ bỏ đó.


Bạn đang xem: So excited là gì


Xem thêm: Bài 18 Trang 61 Sgk Toán 7 Tập 1 8 Trang 61, Giải Bài 18 Trang 61

Xem ví dụ dưới đây

Bạn phải luôn luôn nhớ răng, 2 câu này có nghĩa khác nhau, nhưng khác biệt thế nào?

Bạn đã xem: So excited là gì

*Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 11 Bài 1 : The Generation Gap, Reading Unit 1: Friendship Tình Bạn

Marc is really interesting! – Marc thất sự là fan thú vị!

Khi chúng ta dùng tính trường đoản cú –ing để mô tả tín đồ nào đó, có nghĩa là bạn đang nói đến tính cách, giỏi phẩm chất, hay chứng trạng của người đó lúc đó. Chẳng hạn, khi bạn nói bạn nào đó “confusing – nặng nề hiểu”, người đó sẽ làm các bạn cảm thấy “confused – bối rối”. Ai đó “exciting- sôi đông”, chúng ta làm các bạn cảm thấy “excited – phần khích (bị phấn khích)”

A boring lesson makes you feel bored.

Dưới đây là danh sách những tính từ kết thúc bằng “_ing” cùng “_ed” thường gặp:

Alarmed – Alarming Aggravated – Aggravating Amused – Amusing Annoyed – Annoying Astonished – Astonishing Astounded – Astounding Bored – Boring Captivated – Captivating Challenged – Challenging Charmed – Charming Comforted – Comforting Confused – Confusing Convinced – Convincing Depressed – Depressing Disappointed – Disappointing Discouraged – Discouraging Disgusted – Disgusting Distressed – Distressing Disturbed – Disturbing Embarrassed – Embarrassing Encouraged – Encouraging Entertained – Entertaining Excited – Exciting Exhausted – Exhausting Fascinated – Fascinating Frightened – Frightening Frustrated – Frustrating Fulfilled – Fulfilling Gratified – Gratifying Inspired – Inspiring Insulted – Insulting Interested – Interesting Moved – Moving Overwhelmed – Overwhelming Perplexed – Perplexing Pleased – Pleasing Relaxed – Relaxing Relieved – Relieving Satisfied – Satisfying Shocked – Shocking Sickened – Sickening Soothed – Soothing Surprised – Surprising Tempted – Tempting Terrified – Terrifying Threatened – Threatening Thrilled – Thrilling Tired – Tiring Touched – Touching Troubled – Troubling Unsettled – Unsettling Worried – Worrying