Soạn anh 8 unit 1 getting started

     

Dưới đó là phần khởi động của Unit 1, nhằm ra mắt về chủ đề xuyên suốt tương tự như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan lại về chủ đề. Nội dung bài viết cung cấp gợi ý giải bài bác tập và phần dịch nghĩa nhằm giúp các bạn hiểu với làm bài bác tập xuất sắc hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen and read:

Nghe và đọc.

Bạn đang xem: Soạn anh 8 unit 1 getting started

Mai: kiểm tra out this book, Phuc. `My Mini Guide khổng lồ Dog Training`.Phuc: Sound great! Max`ll lượt thích it too. Last weekend we learnt some tricks. I love to lớn watch him. It`s so much fun...Have you found yourcraft kit?Mai: Yes, I`ve found this one. It`s got everything: beads, stickers, wool, buttons...I don`t know, it`ll take all my savings.Phuc: But it`s right up your street! Nick, what`s that?Nick: It`s a CD of Vietnamese folk songs. I`ll listen to lớn it tonight.Mai: and you`ll be able to improve your Vietnamese!Nick: Haha, not sure about that. But I think I`ll enjoy listening to lớn the melodies.Phuc: Look at the language website I sent you. It`ll help you learn Vietnamese more easily.Nick: Yes, I like reading Doraemon comics while I was learning Japanese.Phuc: Stop reading comics! I`ll bring you mu favourite short story this Sunday when we play football.Mai: Sorry but we have to hurry. Mum & dad are waiting. We need lớn buy some tools khổng lồ build a new house for Max this weekend.

Dịch

Mai: Xem cuốn sách này nè Phúc “Hướng dẫn nhỏ của tôi về huấn luyện và giảng dạy chó”.Phúc: Nghe hay đấy. Max cũng trở nên thích nó. Vào cuối tuần rồi chúng tôi đã học vài mẹo. Mình thích xem nó lắm. Thiệt là vui. Cậu có kiếm được bộ đồ vật nghề bằng tay chưa?Mai: Rồi, mình đã kiếm được một bộ. Nó tất cả mọi thứ: hạt, hình dán, len, nút... Mình do dự nó đã ngốn (tiêu) không còn tiền tiết kiệm của mình. Phúc: nhưng nó là nghành nghề dịch vụ của cậu mà. Nick, vật gì vậy?Nick: Nó là 1 CD về những bài hát dân ca Việt Nam. Mình đã nghe nó tối nay.Mai: với cậu sẽ có thể nâng cao tiếng Việt của mình.Nick: Ha ha, không dĩ nhiên lắm. Tuy thế mình nghĩ về mình đã thích nghe mọi giai điệu dân ca.Phúc: Xem website ngôn ngữ mình đã gửi cậu đấy. Nó sẽ giúp đỡ cậu học tiếng Việt dễ dãi hơn.Nick: Đúng vậy, mình thích đọc truyện tranh Doraemon trong những lúc học tiếng Nhật.Phúc: kết thúc đọc truyện tranh đi. Mình vẫn mang đến cậu số đông cuốn truyện ngắn mình muốn vào nhà nhật này khi bọn họ chơi đá bóng.Mai: Xin lỗi nhưng chúng ta nhanh lên. Ba người mẹ mình đã chờ. đơn vị mình đề xuất mua vài đồ dụng để xây nhà mới mang đến Max cuối tuần này.

a. Circle the correct answer.

Khoanh tròn câu trả lời đúng.

1. Phuc, Mai & Nick are in a library / bookstore/ sports club.2. Phuc is looking for a book / dog / craft kit.3. Max is Phuc"s cat / goldfish/ dog.4. Mai has found a book / CD/ craft kit for herself.5. Nick"s CS is of folk music / pop music/ rock music.6. Nick is trying to lớn learn Vietnamese / Japanese/ English.

b. Which leisure activities do you think Phuc, Mai and Nick have? Tick the boxes. Then find the information from the conversation to lớn explain your choice

Những vận động giải trí làm sao mà chúng ta nghĩ Phúc, Mai, Nick có? Đánh dấu chọn trong khung. Sau đó tìm thông tin từ bài xích đàm thoại để phân tích và lý giải lựa chọn của em.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 10 Unit 5 - Ngữ Pháp Unit 5 Lớp 10 Technology And You

 

Phuc

Mai

Nick

1. Pet training

 

 

 

2. Making crafts

 

 

 

3. Reading

 

 

 

4. Listening lớn music

 

 

 

5. Learning languages

 

 

 

6. Playing sports

 

 

 

7. Helping parents with DIY projects

 

 

 

c. Answer the questions.

Trả lời câu hỏi.

1. What does Mai mean when she says `Check out this book`?

Mai means Phuc should examine this book.

To kiểm tra out something means lớn examine something or get more information about it in order to be certain that it is suitable (or true, or safe)

 2. What does Phuc mean when he says ` It`s right up your street!`?

He means that it is the thing that Mai enjoys. If something is right up your street, it is the type of thing that you are interested in or that your enjoy doing

2. Find words / phrases in the box to describle the photos. Then listen to kiểm tra your answers.

Tìm gần như từ/cụm trường đoản cú trong form để diễn tả những hình ảnh. Sau đó nghe để kiểm tra các câu vấn đáp của bạn.

Xem thêm: Thành Phần Của Đất Trồng Là, Thành Phần Của Đất Trồng Có Gì Đặc Biệt

playing beach gamesplaying footballtextingvisiting museumsdoing DIYmaking craftsplaying computer games

*

1. Playing computer games 2. Playing beach games3. Doing DIY4. Texting5. Visiting museums6. Making crafts

3. Complete the following sentences with the words in the box. In some caese, more than one answer can be relevant. Good satisfied relaxing exciting fun boring

Hoàn thành đều câu sau với phần đông từ trong khung. Vào vài ngôi trường hợp, bao gồm hơn một câu trả lời có liên quan

1. You vì leisure activities in your không lấy phí time and they make you fell __ satisfied ___.2. You can do __ relaxing ___ activities such as yoga, or __ exciting ___ ones such as mountain biking or skateboarding.3. Hobbies such making crafts or collecting things are __ fun ___.4. You can suft the internet but some people say this is ___ boring ___.5. You can spend time with family and friends, or become a volunteer for the community. This will make you feel __good___

4. GAME: CHANGING PARTNERS Choose one leisure activity 2 or 3. In pairs, talk about it. Try to lớn keep going for one minute each. When the time is up, find a new partner & talk about another activity.

You may:

describe the leisure activitysay if you have done this activity or notshare your feelings about the activity

Chọn một trong những những hoạt động thư giãn làm việc trong phần 2 và 3. Tuân theo cặp, nói đến nó. Nỗ lực nói trong một phút. Khi thời gian hết, tra cứu một chúng ta mới và nói đến một vận động khác.

Bạn bao gồm thể:

mô tả vận động thư giãnnói nếu khách hàng đã thực hiện chuyển động này hoặc khôngchia sẻ hầu hết cảm nghĩ của doanh nghiệp về hoạt động