Soạn Địa Lí 10 Bài 2

     
*

*

Lý thuyết Địa lí 10 bài 2. Một số trong những phương pháp biểu thị các đối tượng người dùng địa lí trên bạn dạng đồ

1. Phương pháp kí hiệu

a) Đối tượng biểu hiện

- biểu hiện các đối tượng phân ba theo số đông điểm nuốm thể.

Bạn đang xem: Soạn địa lí 10 bài 2

- phần nhiều kí hiệu được đặt đúng mực vào vị trí phân bố của đối tượng trên bạn dạng đồ.

b) những dạng kí hiệu

- Kí hiệu hình học.

- Kí hiệu chữ.

- Kí hiệu tượng hình.

*

c) năng lực biểu hiện

- Vị trí phân bố của đối tượng.

- số lượng (quy mô) của đối tượng.

- quality của đối tượng.

*
2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

a) Đối tượng biểu hiện

- biểu thị sự dịch rời của các đối tượng người tiêu dùng tự nhiên và kinh tế tài chính - buôn bản hội.

*

b) kỹ năng biểu hiện

- Hướng dịch chuyển của đối tượng.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 9: Kể Về Một Lần Em Mắc Lỗi Với Bạn Thân, Kể Lại Một Lần Em Mắc Lỗi Với Bạn Thân

- khối lượng của đối tượng người dùng di chuyển.

- vận tốc của đối tượng di chuyển.

3. Cách thức chấm điểm

a) Đối tượng biểu hiện

- bộc lộ các đối tượng người sử dụng phân tía không đồng đều bằng những điểm chấm có giá trị như nhau.

*

b) tài năng biểu hiện

- Sự phân bổ của đối tượng.

- con số của đối tượng. 4. Phương pháp bạn dạng đồ - biểu đồ

a) Đối tượng biểu hiện

- biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng người dùng trên một đơn vị chức năng lãnh thổ bằng phương pháp dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

*

b) tài năng biểu hiện

- số lượng của đối tượng.

- quality của đối tượng.

Xem thêm: Soạn Bài Nghị Luận Về Một Bài Thơ Đoạn Thơ Trang 84, Soạn Bài Nghị Luận Về Một Bài Thơ, Đoạn Thơ

- cơ cấu tổ chức của đối tượng.

5. Bên cạnh các cách thức trên còn tồn tại các phương pháp khác biểu lộ các đối tượng người dùng địa lí trên phiên bản đồ

- phương thức kí hiệu theo đường, cách thức đường đẳng trị, cách thức khoanh vùng, phương pháp nền chất lượng…

*

Xem toàn bộ Giải Địa 10: Bài 2. Một vài phương pháp bộc lộ các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên phiên bản đồ