Speculative là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

speculation
*

Speculation (Econ) Đầu cơ.

Bạn đang xem: Speculative là gì

+ việc mua hoặc bán nhằm mục đích mục đích kế tiếp bán hoặc sở hữu và kiếm lợi nhuận khi túi tiền hoặc tỷ giá hối hận đoái cố kỉnh đổi.
speculation /,spekju"leiʃn/ danh từ
sự suy xét, sự nghiên cứu sự suy đoán, sự ức đoán sự đầu tư mạnh tích trữto buy something as a speculation: mua tích trữ đồ vật gì (đánh bài) trò chơi cài đặt bánLĩnh vực: toán và tinsự đầu cơđầu cơbull speculation: sự đầu tư mạnh lên giábusiness speculation: đầu tư mạnh thương nghiệpcommercial speculation: đầu cơ thương mạidestabilizing speculation: sự đầu cơ gây mất ổn định (đối cùng với thi trường nước ngoài hối)destabilizing speculation: đầu tư mạnh gây không ổn định địnhexchange speculation: đầu tư mạnh hối đoáiexchange speculation: đầu cơ ngoại hốihazardous speculation: đầu tư mạnh nguy hiểmhoarding & speculation: đầu tư mạnh tích trữjoint speculation: giao thương đầu cơ hợp tácover speculation: đầu tư mạnh quá độspeculation buyer: người tiêu dùng đầu cơspeculation fever: hit đầu cơspeculation for margin: đầu tư mạnh mức chênh lệchspeculation in differences: đầu tư mạnh chênh lệch giáspeculation on foreign exchange: đầu tư mạnh ngoại hốispeculation pressure: áp lực nặng nề đầu cơstabilizing speculation: đầu cơ ổn địnhstabilizing speculation: sự đầu cơ để định (thị trường ngoại hối)stabilizing speculation: sự đầu cơ để ổn định (thị trường nước ngoài hối)stock speculation: đầu cơ cổ phiếuđầu cơ chứng khoánsự đầu tư mạnh chứng khoán
*

*

*

speculation

Từ điển Collocation

speculation noun

1 making guesses about sth

ADJ. considerable, intense, much, widespread | further, increasing, renewed | continuing, endless | pure | mere Whether or not he will get the job is mere speculation. | wild | idle, fruitless | rife Speculation was rife as to lớn whom the prince might marry. | media, press | metaphysical, philosophical

VERB + SPECULATION cause, encourage, fuel, give rise to, increase, intensify, invite, lead to, prompt, raise | dampen, discourage, end, put an over to | dismiss | indulge in

PREP. amid ~ He was dropped from the team amid speculation that he was seriously ill. | ~ among There was wild speculation among the students as to lớn the reason for cancelling the lecture. | ~ about/as to/on/over There has been increasing speculation over the future of the monarchy.

PHRASES a matter for speculation, a subject of speculation

2 buying and selling for profit

ADJ. financial | market | currency, land, property, etc.

PREP. ~ against speculation against the euro | ~ in speculation in oil | ~ on speculation on the stock market

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

投机投机Purchasing risky investments that present the possibility of large profits, but also pose a higher-than-average possibility of loss. A profitable strategy over the long term if undertaken by professionals who hedge their portfolios lớn control the amount of risk.

Xem thêm: " Quyền Giám Đốc Tiếng Anh Là Gì, Quyền Giám Đốc, Quyền Giám Đốc

Investopedia Financial Terms


The process of selecting investments with higher risk in order lớn profit from an anticipated price movement.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản Ngắn Nhất, Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản


Speculation should not be considered purely a form of gambling, as speculators vày make an informed decision before choosing lớn acquire the additional risks. Additionally, speculation cannot be categorized as a traditional investment because the acquired risk is higher than average. More sophisticated investors will also use a hedging strategy in combination with their speculative investment in order khổng lồ limit potential losses.
HedgeHigh FlierSpeculation IndexSpeculative CapitalSpeculative FlowSpeculatorSpread BettingTake a BathTake a FlierVenture Capital

English Synonym and Antonym Dictionary

speculationssyn.: conjecture guess hypothesis meditation supposition surmisal surmise venture