Tài khoản 142 là gì

     

Tài khoản 142 – chi tiêu trả trước ngắn hạn: dùng để làm phản ánh những khoản giá cả thực tế sẽ phát sinh, nhưng không tính vào giá thành sản xuất, marketing của kỳ gây ra và việc kết chuyển các khoản túi tiền này vào chi phí sản xuất, sale của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chủ yếu hoặc một chu kỳ luân hồi kinh doanh.

Bạn đang xem: Tài khoản 142 là gì

Chú ý: Theo Thông tứ 200 cụ thế QĐ 15 thì đã bỏ tài khoản 142. Nhưng nếu doanh nghiệp bạn sử dụng QĐ 48 thì vẫn sử dụng tài khoản 142 bình thường.
*
Chi tổn phí trả trước ngắn hạn là phần đa khoản giá cả thực tế đang phát sinh, mà lại có tương quan tới chuyển động sản xuất, tởm doanh của khá nhiều kỳ hạch toán trong 1 năm tài bao gồm hoặc một chu kỳ kinh doanh, nên chưa thể tính hết vào giá cả sản xuất, kinh doanh trong kỳ tạo nên mà được xem vào nhị hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.
1. Nằm trong loại ngân sách chi tiêu trả trước, gồm:- ngân sách chi tiêu trả trước về thuê cửa ngõ hàng, bên xưởng, đơn vị kho, văn phòng cho một năm tài thiết yếu hoặc một chu kỳ luân hồi kinh doanh.- ngân sách trả trước về mướn dịch vụ cung cấp cho chuyển động kinh doanh của một năm tài thiết yếu hoặc một chu kỳ kinh doanh.- ngân sách mua những loại bảo hiểm (Bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trọng trách dân sự chủ phương tiện đi lại vận tải, bảo đảm thân xe. . .) và các loại lệ phí cài và trả một lượt trong năm.- Công cụ, hiện tượng thuộc gia sản lưu động xuất sử dụng một lần với mức giá trị to và công cụ, điều khoản có thời hạn sử dụng bên dưới một năm.- giá trị vỏ hộp luân chuyển, vật dụng cho thuê với kỳ hạn về tối đa là một năm tài bao gồm hoặc một chu kỳ kinh doanh.- ngân sách mua những tài liệu kỹ thuật và các khoản chi phí trả trước thời gian ngắn khác được tính phân chia dần vào túi tiền kinh doanh trong một năm tài bao gồm hoặc một chu kỳ kinh doanh.- giá cả trong thời gian xong xuôi việc (Không tính trước được).- ngân sách sửa chữa TSCĐ tạo ra một lần quá lớn cần phải phân chia cho nhiều kỳ kế toán tài chính (tháng, quý) trong những năm tài chủ yếu hoặc một chu kỳ kinh doanh.- giá thành trả trước thời gian ngắn khác (như lãi chi phí vay trả trước, lãi mua hàng trả chậm, trả góp,. . .).2. Chỉ hạch toán vào thông tin tài khoản 142 hầu hết khoản giá thành trả trước ngắn hạn phát sinh có giá trị lớn liên quan đến kết quả hoạt động vui chơi của nhiều kỳ trong một năm tài bao gồm hoặc một chu kỳ marketing không thể tính hết mang lại kỳ phạt sinh bỏ ra phí. Từng doanh nghiệp phải xác định và quy định chặt chẽ nội dung các khoản giá thành hạch toán vào thông tin tài khoản 142 “Chi giá thành trả trước”.3. Câu hỏi tính cùng phân bổ ngân sách trả trước ngắn hạn vào chi phí sản xuất, marketing từng kỳ hạch toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng lại giá thành mà lựa chọn cách thức và tiêu thức phù hợp, kế hoạch hoá chặt chẽ. Kế toán bắt buộc theo dõi chi tiết từng khoản chi tiêu trả truớc thời gian ngắn đã phát sinh, sẽ phân bỗ vào giá thành sản xuất, marketing vào các đối tượng người dùng chịu chi phí của từng kỳ hạch toán với số sót lại chưa tính vào đưa ra phí.4. Đối với chi tiêu sửa chữa TSCĐ nếu tạo ra một lần quá lớn thì được phân chia dần vào các kỳ kế toán tiếp theo sau trong vòng một năm tài chính. Đối với các TSCĐ đặc thù, việc thay thế sửa chữa lớn tất cả tính chu kỳ, doanh nghiệp có thể trích trước ngân sách sửa chữa lớn vào giá cả sản xuất, ghê doanh.

Xem thêm: Microbeads Là Gì - Top 18 Hay Nhất 2022


Bên Nợ:Các khoản ngân sách trả trước ngắn hạn thực tế vạc sinh.Bên Có:Các khoản giá thành trả trước ngắn hạn đã tính vào ngân sách sản xuất, kinh doanh trong kỳ.Số dư bên Nợ:Các khoản giá cả trả trước thời gian ngắn chưa tính vào chi tiêu sản xuất, gớm doanh.

Xem thêm: Giải Thích Đất Lâm Nghiệp Là Gì ? Phân Loại Đất Lâm Nghiệp Đất Lâm Nghiệp Là Gì


1. Lúc phát sinh những khoản giá thành trả trước thời gian ngắn có liên quan đến nhiều kỳ kế toán tài chính trong 1 năm tài bao gồm thì được phân bổ dần:a) Đối với giá thành trả trước ngắn hạn dùng vào sản xuất, sale hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:Nợ TK 142 - chi tiêu trả trước ngắn hạnNợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) có TK 111 - tiền mặt bao gồm TK 112 - chi phí gửi ngân hàng Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ gồm TK 241 - phát hành cơ phiên bản dỡ dang (2413) tất cả TK 331 - yêu cầu trả cho người bán bao gồm TK 334 - cần trả bạn lao động bao gồm TK 338 - nên trả, nên nộp khác.b) Đối với túi tiền trả trước thời gian ngắn dùng vào vận động sản xuất, marketing hàng hoá, dịch vụ thương mại thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT, ghi:Nợ TK 142 - giá cả trả trước ngắn hạn (Tổng giá chỉ thanh toán) có TK 111 - chi phí mặt gồm TK 112 - chi phí gửi ngân hàng Có TK 141 - tạm ứng gồm TK 331 - yêu cầu trả cho những người bán.2. Trường vừa lòng thuê TSCĐ là thuê vận động (Văn phòng làm cho việc, công ty xưởng, cửa hàng,. . .), khi doanh nghiệp lớn trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ kế toán trong 1 năm tài chính:a) trường hợp TSCĐ thuê sử dụng sản xuất, marketing hàng hóa, thương mại dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo cách thức khấu trừ, ghi:Nợ TK 142 - ngân sách chi tiêu trả trước thời gian ngắn (Giá thuê chưa có thuế GTGT)Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) Có những TK 111, 112,. . .b) trường hợp TSCĐ thuê áp dụng vào sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo cách thức trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT, ghi:Nợ TK 142 - bỏ ra trả trả trước thời gian ngắn (Tổng giá thanh toán) Có những TK 111, 112,. . .3. Định kỳ, tiến hành phân bổ túi tiền trả trước thời gian ngắn vào túi tiền sản xuất, gớm doanh, ghi:Nợ TK 241 - thành lập cơ bạn dạng dỡ dangNợ TK 623 - giá cả sử dụng thứ thi côngNợ TK 627 - ngân sách chi tiêu sản xuất chungNợ TK 641 - giá cả bán hàngNợ TK 642 - bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp có TK 142 - túi tiền trả trước ngắn hạn.4. Đối cùng với công cụ, chế độ xuất cần sử dụng một lần có giá trị lớn, thời hạn sử dụng dưới 1 năm phải phân bổ nhiều kỳ (tháng, quý) trong một năm:- lúc xuất công cụ, dụng cụ, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:Nợ TK 142 - chi tiêu trả trước ngắn hạn Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.- Định kỳ (tháng, quý) tiến hành phân chia công cụ, chế độ theo tiêu thức hòa hợp lý. địa thế căn cứ để xác minh mức giá cả phân bổ mỗi kỳ trong năm có thể là thời hạn sử dụng hoặc cân nặng sản phẩm, thương mại dịch vụ mà công cụ, hiện tượng tham gia marketing trong kỳ hạch toán. Khi phân bổ, ghi:Nợ các TK 623, 627, 641, 642,. . . Tất cả TK 142 - ngân sách chi tiêu trả trước ngắn hạn.5. Ngôi trường hợp chi phí trả trước thời gian ngắn là giá thành sửa chữa TSCĐ thực tiễn phát sinh một lượt quá lớn, phải phân bổ dần vào giá thành sản xuất, gớm doanh của rất nhiều kỳ kế toán tài chính trong một năm tài chính, khi các bước sửa trị TSCĐ hoàn thành, ghi:Nợ TK 142 - ngân sách chi tiêu trả trước ngắn hạn Có TK 241 - XDCB tháo dỡ dang (2413).6. Tính với phân bổ chi phí sửa trị TSCĐ vào giá cả sản xuất, sale trong những kỳ kế toán, ghi:Nợ TK 623 - chi tiêu sử dụng thiết bị thi côngNợ TK 627 - túi tiền sản xuất chungNợ TK 641 - ngân sách bán hàngNợ TK 642 - chi phí quản lý doanh nghiệp gồm TK 142 - chi tiêu trả trước ngắn hạn.7. Khi tạo ra các chi phí trực tiếp ban sơ liên quan liêu đến gia sản thuê tài chính trước khi nhận gia tài thuê như đàm phán, ký phối hợp đồng. . ., ghi:Nợ TK 142 - ngân sách trả trước thời gian ngắn Có các TK 111, 112,. . .8. Chi tiêu trực tiếp thuở đầu liên quan lại đến vận động thuê tài chủ yếu được ghi thừa nhận vào nguyên giá chỉ TSCĐ thuê tài chính, ghi:Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chủ yếu Có TK 142 - ngân sách chi tiêu trả trước thời gian ngắn (Kết chuyển ngân sách chi tiêu trực tiếp ban sơ liên quan cho TSCĐ thuê tài bao gồm phát sinh trước khi nhận TSCĐ thuê) Có các TK 111, 112,. . . (Số ngân sách trực tiếp liên quan đến chuyển động thuê tạo ra khi nhận gia sản thuê tài chính).9. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn trả trước lãi tiền vay mang lại bên cho vay được tính vào chi tiêu trả trước ngắn hạn, ghi:Nợ TK 142 - túi tiền trả trước thời gian ngắn Có những TK 111, 112,. . .- Định kỳ, khi phân chia lãi chi phí vay theo số đề xuất trả từng kỳ, ghi:Nợ TK 635 - túi tiền tài chủ yếu (Nếu giá cả đi vay mượn ghi vào ngân sách SXKD)Nợ TK 241 - thi công cơ bạn dạng dỡ dang (Nếu chi tiêu đi vay mượn được vốn hoá tính vào quý giá tài sản đầu tư xây dựng tháo dang)Nợ TK 627 - túi tiền sản xuất bình thường (Nếu ngân sách đi vay mượn được vốn hoá tính vào giá bán trị gia sản sản xuất túa dang) có TK 142 - túi tiền trả trước ngắn hạn.