Tập Xác Định Của 7^X

     

Chú ý: HS gọi kĩ đề bài, tránh chọn nhầm thanh lịch tập cực hiếm của hàm số (y = a^x) là (left( 0; + infty ight).)
Bạn đang xem: Tập xác định của 7^x

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
Xem thêm: Tiền Thân Của Eu Ngày Nay Là Tổ Chức Nào Là Tiền Thân Của Eu Ngày Nay

Cho $a$ là số thực dương khác $1$. Xét nhị số thực $x_1, x_2$. Vạc biểu nào sau đó là đúng?


Gọi (m) là GTLN của hàm số (fleft( x ight) = e^x^3 - 3x + 3) trên đoạn (left< 0;2 ight>). Chọn kết luận đúng:


Gọi (m,M) thứu tự là GTNN, GTLN của hàm số (y = e^2 - 3x) bên trên đoạn (left< 0;2 ight>). Mệnh đề nào sau đây đúng?


Tập toàn bộ các quý hiếm của tham số (a) để hàm số (y = left( a - 2 ight)^x) nghịch biến đổi trên (mathbbR) là:
Xem thêm: Yêu Là Gì Mà Làm Người Điên Điên Say Say Đến Thế, Thiên Hạ Hữu Tình Nhân (Cover)

Hàm số nào sau đây nghịch biến hóa trên (left( - infty ; + infty ight))?


đến hàm số (y = m fleft( x ight).)Biết hàm số (y = m f"left( x ight)) là hàm số bậc 4 trùng phương bao gồm đồ thị như hình vẽ.

*

Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( e^x^2 + 3x + 5 ight) - 2e^x^2 + 3x + 5) là