TÊN PHÁP DANH CỦA BẠN LÀ GÌ

     

Một người sau khoản thời gian quy y Tam bảo sẽ bằng lòng trở thành bạn phật tử, theo đó sẽ có một pháp danh đến riêng mình vì thầy bổn sư 5 giới truyền trao


*

Pháp danh của tín đồ phật tử tại gia không có chữ yêu thích đi trước, mà chỉ có những chữ như Cư sĩ, Đạo hữu, Tín nữ, Phật tử…ở phía trước nhưng mà thôi. Trong khi tín trang bị Phật giáo cũng khá được đặt pháp danh sau khi qua đời để xử dụng trong những khi cung hành tang lễ trường hợp như khi còn tại cố chưa quy y.Bạn sẽ xem: Pháp danh là gì

Một người sau thời điểm quy y Tam bảo sẽ thỏa thuận trở thành bạn phật tử, theo đó sẽ có được một pháp danh đến riêng mình vị thầy bổn sư 5 giới truyền trao

Pháp danh gồm hai (2) chữ: Chữ đầu chỉ sự tương tác đến cầm cố hệ trong môn phái theo bài bác kệ của Ngài Tổ môn phái đó. Chữ máy hai là do vị Bổn Sư chọn lựa dựa trên ý nghĩa sâu sắc của tên bạn đệ tử (thế danh) để chế tạo thành một chữ kép mang chân thành và ý nghĩa hay, đẹp nhất và có tính khuyến tu. Ví dụ: người đệ tử thương hiệu Mỹ, quy y với vị Bổn Sư gồm Pháp danh chữ trước là TÂM ( thượng Tâm) sẽ có Pháp danh chữ trước là Nguyên; chữ sau có thể là Mãn. Tức là Nguyên Mãn: chữ Nguyên theo vật dụng tự cố hệ trong bài xích kệ của Ngài Tổ Liễu Quán, còn chữ Mãn là theo thương hiệu của người đệ tử là Mỹ, chế tác thành một chữ kép bao gồm nghĩa tu hành được tốt đẹp (Mỹ Mãn). Đôi khi tên người đệ tử đã mang sẵn chữ có ý nghĩa sâu sắc đạo với ý nghĩa phù hợp với chữ trong bài xích kệ, vị Bổn sư để nguyên cùng không yêu cầu thay đổi, hoặc tên không thể kiếm được chữ ghép thì rất có thể lấy chữ trong tên của những vị La Hán, nhân tình Tát v.v… để tạo thành Pháp danh. Các Ngài bổn Sư trước đó thường đem chữ trong cuốn Kim quang Minh Tam Tự để tại vị pháp danh đến đệ tử.Bạn đang xem: thương hiệu pháp danh của bạn là gì

Phật giáo Việt Nam hiện nay đều xuất trường đoản cú Thiền Tông và phần lớn thuộc cái Tào Động (miền Bắc), Lâm Tế (miền Trung với miền Nam). Các Long vị của những Ngài Tổ đều ghi Lâm Tế, tuy vậy pháp tu lại kiêm cả Tịnh với Mật Tông.

Bạn đang xem: Tên pháp danh của bạn là gìXem thêm: Đầu Số 0996 Là Mạng Gì ? Ý Nghĩa Đặc Biệt Của Đầu Số 0996 Là Gì?

Ví dụ, ngơi nghỉ Huế hiện tối thiểu cũng đã truyền thừa theo cha (3) bài xích kệ của từng vị Tổ trường phái xuất kệ nhưng các thuộc cái Lâm Tế.

1. Bài kệ của Ngài Thiền Sư Vạn Phong Thời Uỷ ( môn phái Hải Đức, Huế. Trường phái Thập Tháp Di Đà, Bình Định, phần đông dùng bài xích kệ này:

Âm Hán Việt Chữ Hán

Tổ Đạo Giới Định Tông

Phương Quảng hội chứng Viên Thông

Hạnh siêu Minh thật Tế

Liễu Đạt Ngộ Chơn Không

Như Nhật Quang thường Chiếu

Phổ Châu Lợi Ích Đồng

Tín hương Sanh Phước Huệ

Tương Kế Chấn tự Phong 

祖導戒定宗

方廣證圓通

行超明寔際

了達悟真空

如日光常照

普周利人天

信香生福慧

相繼振慈風

2. Đa số những chùa không giống thuộc môn phái Ngài Liễu tiệm và dùng bài xích kệ sau:

Âm Hán Việt Chữ Hán

Thật Tế Đại Đạo

Tánh Hải Thanh Trừng

Tâm Nguyên Quảng Nhuận

Đức Bổn trường đoản cú Phong

Giới Định Phước Huệ

Thể Dụng Viên Thông

Vĩnh hết sức Trí Quả

Mật Khế Thành Công

Truyền Trì Diệu Lý

Diễn nao nức Chánh Tông

Hạnh Giải Tương Ưng

Đạt Ngộ Chơn Không

實際大導

性海清澄

心源廣潤

德本慈風

戒定福慧

體用圓通

永超智果

密契成功

傳持妙里

演暢正宗

行解相應

達悟真空

Hai loại nầy trở nên tân tiến rất khỏe khoắn ở khu vực miền trung và miền Nam.

Xem thêm: " Bím Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bím Trong Tiếng Việt Bím Là Gì, Nghĩa Của Từ Bím

3. Hình như ở Huế có môn phái miếu Quốc Ân do Tổ Nguyên Thiều lập lại dùng bài bác kệ của Ngài Đạo Mân đời thứ 31 như sau:

Âm Hán Việt Chữ Hán

Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên

Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên

Linh Nguyên Quảng Nhuận tự Phong Phổ

Chiếu cầm cố Chơn Đăng Vạn Cổ Huyền

導本原成佛祖先

明如紅日麗中天

靈源廣潤慈風溥

照世真燈萬古懸

4. Riêng sinh hoạt Quảng phái mạnh Đà Nẳng có môn phái miếu Chúc Thánh ở trong Ngài Minh Hải Pháp Bảo vẫn biệt xuất bài bác kệ khác ví như sau:

Âm Hán Việt Chữ Hán

Minh thiệt Pháp Toàn Chương

Ấn Chơn Như Thị Đồng

Chúc Thánh thọ Thiên Cửu

Kỳ Quốc Tộ Địa Trường

Đắc Chánh nguyên lý Vi Tuyên

Tổ Đạo Hạnh Giải Thông

Giác Hoa ý trung nhân Đề Thọ

Sung Mãn Nhơn Thiên Trung

明寔法全章

印真如是同

祝聖壽天久

祈國祚地長

得正律為宣

祖導行解通

覺花菩提樹

充滿人天中

5. Trong khi còn những bài bác kệ khác ví như của Ngài Trí chiến thắng Bích Dung đời lắp thêm 41 biệt xuất như sau:

Âm Hán Việt Chữ Hán

Trí Huệ Thanh Tịnh

Đạo Đức Viên Minh

Chơn Như Tánh hải

Tịch Chiếu Phổ Thông

Tâm Nguyên Quảng Tục

Bổn Giác Xương Long

Năng Nhơn Thánh Quả

Thường Diễn Khoan Hoằng

Duy Truyền Pháp ấn

Chánh Ngộ Hội Dung

Không Trì Giới Hạnh

Vĩnh Kế Tổ Tông

智慧清淨

道德圓明

真如性海

寂照普通

心源廣續

本覺昌隆

能仁聖果

常演寬宏

惟傳法印

正悟會容

空持戒行

永繼祖宗​​​​​

6. Ngài Minh Hành trên Toại ở miền bắc cũng biệt xuất bài kệ:

Âm Hán Việt Chữ Hán

Minh Chơn Như bảo Hải

Kim Tường Phổ Chiếu Thông

Chí Đạo Thành Chánh Quả

Giác Ngộ chứng Chơn Thường

明真如寶海

金祥普照通

至導成正果

覺悟證真空

7. Ngài Tri Giáo độc nhất Cú tông Tào Động cũng xuất bài bác kệ:

Âm Hán Việt Chữ Hán

​​​​​​​Tịnh Trí Viên Thông Tông từ Tánh

Khoan Giác Đạo sinh Thị Chánh Tâm

Mật Hạnh Nhân Đức Xưng Lương Huệ

Đăng Phổ Chiếu Hoằng Pháp Vĩnh Trường

淨智圓通宗慈性

寬覺道生是正心

密行仁德稱良慧

燈普照宏法永長

Ba bài xích kệ sau cùng, người viết chưa đủ duyên để được gặp quý Thầy thuộc những môn phái kia nên lừng khừng những cụ thể khác.

Ngoài ra trong thời gian gần đây, về phía nữ Phật tử cũng có thể có một số được đặt pháp danh với chữ Diệu, Minh như Phật giáo Nhật Bản, china v.v… Trên đấy là những điều mà cá nhân người viết đã suôn sẻ được sự hướng dẫn và lý giải của Quý Thầy trong thời hạn học hỏi và phụ giúp về nghi Lễ.Ngoài ra, trong nghi lễ pháp danh chỉ được dùng trong Sớ nhằm tác bạch lên chư Phật và người yêu Tát nhưng thôi, còn những việc khác bậc xuất gia đã gồm Pháp tự, Pháp hiệu; tại gia tất cả tự, hiệu…