Unit 3

     

Dưới đó là phần khởi rượu cồn của Unit 1, nhằm trình làng về chủ đề xuyên suốt cũng tương tự giúp độc giả có được một chiếc nhìn tổng quan tiền về chủ đề. Nội dung bài viết cung cấp gợi ý giải bài xích tập cùng phần dịch nghĩa nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu với làm bài bác tập giỏi hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen and read:

Nghe cùng đọc

Duong and Nick: Good morning. Guide: Good morning. Can I help you ?Nick: Yes, We ‘d like to know something about the cultural groups of Viet Nam.Duong : Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?Guide: Exactly.Nick: How interesting! I am curious about them now. Which group is the largest?Guide: Well, the Viet (or Kinh) have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called ‘ethnic minority peoples’.Nick: and where bởi they live?Guide: All over the country. Some groups like the Tay, Hmong Yao... Live mostly in the mountainous regions in the north, và the Cham, khme, Ede.... Live in the central Highland và some southern provinces.Nick: I see. And do they speak their own languages?Guide: Yes, and they have their own ways of life, & customs và traditions.Nick: That’s awesome! I’d like to find out more about them.Guide: Ok. I’ll show you around & tell you some interesting...

Bạn đang xem: Unit 3

Dịch:

Dương cùng Nick: xin chào buổi sáng.Hướng dẫn viên: chào buổi sáng. Tôi giúp gì cho các em nào?Nick: Vâng, bọn chúng em ao ước biết vài diều về các nhóm văn hóa truyền thống của Việt Nam. Dương: Đúng vậy. Gồm thật là gồm 54 nhóm dân tộc bản địa ở quốc gia bọn họ không?Hướng dẫn viên: chính xác.Nick: thiệt thú vị! Em hiếu kỳ về chúng ta đấy. Nhóm nào là lớn nhất vậy?Hướng dẫn viên: À, người việt (hoặc bạn Kinh) có số tín đồ lớn nhất, chiếm khoảng tầm 86% dân số. 53 team khác được call là dân tộc bản địa thiểu số.Nick: và họ sống sinh sống đâu?Hướng dẫn viên: Khắp khu đất nước. Vài nhóm như tín đồ Tày, H’mong, Dao... Sống phần nhiều ở những khoanh vùng miền núi phía Bắc, và tín đồ Chăm, Khmer, Ê Đê... Sống ngơi nghỉ Tây Nguyên và vài tỉnh phía Nam.Nick: Em đọc rồi. Cùng họ nói ngôn ngữ riêng của mình phải không?Hướng dẫn viên: Đúng vậy, cùng họ gồm cách sống riêng biệt của họ cũng giống như phong tục và truyền thống lâu đời riêng.Nick: thật tuyệt! Em muốn tò mò hơn về họ.Hướng dẫn viên: Được. Cô vẫn dẫn các em đi vòng quanh với nói cho các em nghe đôi điều thú vị...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

Tìm từ trái nghĩa với hầu như từ này trong bài xích đàm thoại

1. Boring 2. Smallest 3. Majority 4. Northern 

b. Read the conversation again và answer the questions

Đọc bài đàm thoại lần nữa và vấn đáp những câu hỏi

1. Where are Duong và Nick?

They are in the Museum of Ethnology.

2. What bởi they want lớn know?

They want to lớn know about the ethnic groups of Vietnam.

3. How many ethnic group are there in Vietnam?

There are 54 ethnic groups.

4. Which ethnic group has the largest population?

The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Vày the ehtnic minority peoples have their own customs và traditions?

Yes, they do.

c. Can you find the following expression in the conversation? Try to lớn explain what they mean.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 108 Sgk Toán 7 Tập 1 07, 108, 109 Sgk Toán 7 Tập 1

Bạn có thể tìm các thành ngữ trong bài xích đàm thoại không? Cố gắng phân tích và lý giải chúng có nghĩa gì.

1. Exacly: used as a reply, agreeing with what somebody has just said, or emphasising that it is correct.2. How interesting! How + adj/adv: used to lớn show a strong reaction to lớn something.3. I see: used to show you understand what someone said.4. That’s awesome!: Used to express your compliments with something

d. Work in pairs. Use facts from the conversation to make short role – plays using the expressions in c.

Làm theo cặp. Sử dụng những vấn đề trong bài bác đàm thoại để đóng đông đảo vai ngắn thực hiện thành ngữ vào phần c.

2. Use the words & phrases in the box khổng lồ label each picture.

Sử dụng phần nhiều từ và cụm từ trong khung dể điện thoại tư vấn tên từng bức hình.

*

*

1. Five-coloured sticky rice (xôi 5 màu)2. Terraced fields (ruộng bậc thang)3. Festival (lễ hội)4. Folk dance (điệu múa dân gian)5. Open-air market (chợ trời)6. Musical instrument (nhạc cụ)7. Costume (trang phục)8. Stilt house (nhà sàn)

3. Complete the following sentences with the words & phrases in the box.

Hoàn thành những câu sau với các từ và cụm từ trong khung.

Xem thêm: Soạn Bài Bố Cục Của Văn Bản Lớp 7, Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản

1. Ethnic 2. Heritage 3. Stilt house3. Festivals 5. Member 6. Terraced fields 

4. GAME: QUICK QUIZ

Work in pairs. Ask và answer, using these cues.