Tiếng anh lớp 6 unit 9 - skills 1

     

 Unit 9: Cities of the world

Skills 1 (Trả lời câu hỏi phần 1 - 5 trang 32 SGK giờ Anh lớp 6 mới)

1. Look at the postcard.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 9 - skills 1

(Nhìn vào bưu thiếp. )

*

Lời giải:

1. What is the picture on the postcard of?(Hình hình ảnh trên bưu thiếp là cái gì ?)

=> The photo is of Stockholm city, Sweden

2. What vì chưng you think is written on this postcard?(Bạn nghĩ đồ vật gi được viết bên trên bưu thiếp?)

=> The sender writes about his/ her stay in the city.

3. What is the purpose of writing & sending postcards while you are on holiday?(Mục đích của bài toán viết với gửi bưu thiếp khi chúng ta đi nghỉ đuối là gì?)

=> We send postcards lớn tell our family and/ or friends that we are having a good time, but we still miss them & want to lớn send some photos of the place where we are so that they can see how beautiful it is.

2. Read the postcard và answer the questions. (Đọc bưu thiếp và vấn đáp những câu hỏi. )

(1) September 6th

(2) Dear Grandpa and Grandma,

(3) Stockholm is fantastic!

(4) The weather has been perfect. It‛s sunny! The hotel and the food are ok.

(5) We had “fika” in a café in the Old Town. The Royal Palace (pictured) is too beautiful for words! Swedish art và design is so amazing! Phuc loves it!

(6) Mum & Dad have rented bikes. Tomorrow we‛re cycling around lớn discover the city.

(7) Wish you were here!

(8) Love, khô nóng Mai

To: (9) Grandpa and

Grandma Hoan Kiem, Ha Noi VIET NAM

Hướng dẫn dịch:

(1) Ngày 6 tháng 9

(2) Thưa ông bà,

(3) Stockholm thiệt tuyệt!

(4) thời tiết thật trả hảo. Nó đầy nắng! khách sạn với thức nạp năng lượng rất tuyệt.

(5) Chúng con đã bao gồm "fika" trong một quán cafe ở Phố cổ. Cung điện Hoàng Gia (như được chụp hình) vượt xinh đẹp mang đến nỗi cơ mà không thể diễn tả nổi! nghệ thuật và thẩm mỹ và xây dựng của Thụy Điển vượt tuyệt. Phúc ham mê nó lắm!

(6) bà bầu và cha đã mượn xe đạp. Tương lai chúng bé sẽ đấm đá xe vòng xung quanh để tìm hiểu thành phố.

(7) Ước gì ông bà ở đây!

(8) Thương,

Hạnh Mai

1. What đô thị is Mai in?(Mai ở tp nào?)

=> Mai is in Stockholm City.

2. Who is with her?(Ai đi thuộc cô ấy?)

=> She is there with her family (Mum, Dad, & her brother Phuc)

3. What has the weather been like?(Thời tiết như vậy nào?)

=> The weather has been perfect. It’s sunny.

4. Where is Mai staying?(Mai sẽ ở đâu?)

=> She’s staying in the hotel. Cô ấy vẫn ở khách hàng sạn.

5. What has she done so far?(Cho đến bây giờ cô ấy đã làm gì?)

=> She has visited the Royal Palace and ‘fika’ in a café in the Old Town.

6. What vì you think "fika" means?(Fika theo chúng ta nghĩ tức là gì?)

=> ‘Fika’ (a Swedish word) means a leisure break when one drinks tea/ coffee & perhaps has some biscuits with friends and family.

7. What will she vày tomorrow?(Ngày mai cô ấy làm gì?)

=> She will cycle to lớn discover the city.

Xem thêm: Cách Viết Thư Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Thân, Cách Viết Thư Chúc Mừng Sinh Nhật

8. How is Mai feeling? How vày you know?(Mai cảm thấy như vậy nào? làm thế nào bạn biết được?)

=> She is feeling happy. She used the words such as "fantastic", "perfect", "amazing", "too beautiful" for words.

3. Read the text again & match the headings with the numbers. (Đọc lại bài đọc cùng nối phần đề mục với nhỏ số)

a. Address of the person/people who get the postcard

b. Weather/hotel/food

c. Opening

d. What you have seen or done

e. Closing

f. A very popular sentence used for postcards, near the closing

g. What you will vì next

h. An overall feeling about the place

i. Date

Lời giải:

(1) - i.

(2) - c.

(3) - h .

(4) - b.

(5) - d.

(6) - g. .

(7) - f.

(8) - e.

(9) - a.

 

4. Choose a city. Imagine you have just arrived in that city & want to lớn tell your friends about it. Make notes below. (Chọn một thành phố. Hãy tưởng tượng em vừa đến thành phố đó và hy vọng kể cho bằng hữu về nó. Tham khảo ghi chú bên dưới.)

-When did you arrive?(Bạn mang lại đó khi nào?)

-Who are you with?(Bạn sinh sống với ai?)

-Where are you staying?(Bạn ở thuộc ai?)

-what have you done?(bạn đã làm cho gì?)

-what are you doing tomorrow?(Bạn định làm những gì vào ngày mai?)

-How are you feeling?(Bạn cảm thấy thế nào?)

Lời giải:

I arrived in Hanoi a week ago & it"s so amazing. I"ll live with my sister family until I find my own dorm. Hanoi is a big city and it have a lot of beautiful place for me khổng lồ go. I have visited the Humans museum & Quoc Tu Giam ( the first university of Vietnam). Tomorrow I"ll go around find accomodations. I prefer a studio house or small apartment khổng lồ homestay. Sometimes it can be tiring, but mostly I am looking foward to lớn my new life in Hanoi.

Xem thêm: 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Lớp 9, Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

5. In pairs, use your notes to lớn tell your partner about your city. Then, listen & write down notes about your partner"s đô thị in the space below. (Làm bài toán theo cặp, sử dụng những chú giải của em để nói cho chính mình vể thành phố của em. Tiếp nối nghe và ghi chú về thành phí) của bạn em trong vòng trông mặt dưới.)