Tiếng Anh Lớp 7 Unit 6 A Closer Look 1

     

2. Read the names in 1 again & listen khổng lồ the recording. Complete the layout of the Temple of Literature - the Imperial Academy.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 6 a closer look 1

(Đọc các tên vào phần 1 lần nữa và lắng nghe bài nghe. Chấm dứt sơ đồ văn miếu quốc tử giám - Quốc Tử Giám)

Click tại đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

Van Mieu Gate 

Khue Van Pavilion 

Thien quang quẻ Tinh well 

Doctor’s stone tablets 

The Temple of Literature 

Tạm dịch:

Cổng Văn Miếu

Khuê Văn Các

Giếng Thiên Quang

Bài vị tiến sĩ

Văn Miếu

Audio Script:

The Temple of Literature — The Imperial Academy (Van Mieu — Quoc Tu Giam) includes four main gates & five courtyards. The entrance to the first courtyard is called Van Mieu Gate. The other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion and Gate of Great Success. In the first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists of Thien quang đãng Tinh Well và the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of Literature. It also contains offices, gift shops và a small museum. The buildings in the last courtyard were newly rebuilt.

Dịch Script:

Văn Miếu - học viện chuyên nghành Hoàng gia (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) bao hàm bốn cổng bao gồm và năm sân. Lối vào sân thứ nhất được hotline là Cổng Văn Miếu. Ba cổng còn lại là Cổng Trung, Khuê Văn với Cổng thành công vĩ đại. Trong nhị sân mặt cổng trước tiên có gần như cây cổ thụ, những hoa lá đẹp và bãi cỏ. Sân trang bị ba bao gồm giếng Thiên quang quẻ Tinh với viên đá viên của bác sĩ. Sân tiếp theo là Văn Miếu. Nó cũng chứa các văn phòng, siêu thị quà bộ quà tặng kèm theo và một kho lưu trữ bảo tàng nhỏ. Các tòa nhà tại sân ở đầu cuối mới được sản xuất lại.

Xem thêm: Looking Back Trang 46 Unit 10 Lớp 7 Looking Back Unit 10: Sources Of Energy

3. With a partner, use the prepositions in the box below lớn describe the layout of the Te of Literature - the Imperial Academy, your descriptions with the class.

(Cùng với những người bạn, áp dụng giới từ trong khung bên dưới để mô tả sơ đồ của văn miếu quốc tử giám - Quốc Tử Gỉám. Chia sẻ những biểu đạt của em với lớp.)

*

Hướng dẫn giải:

The Temple of Literature - The Imperial Academy is very big.The entrance is called Van Mieu Gate. Khue Van pavilion is behind the Van Mieu. Thien quang Tinh well is between Doctor’s stone tablets. Van Mieu is at the back of Thien quang Tinh well.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Câu Nghi Vấn Tiếp Theo Ngắn Gọn Nhất, Soạn Văn Bài: Câu Nghi Vấn (Tiếp Theo)

Tạm dịch:

Vãn Miếu quốc tử giám rất lớn. Cổng vào được hotline là Cổng Văn Miếu. Khuê Văn những nằm vùng sau cổng. Giếng Thiên Quang nằm giữa Bài vị tiến sĩ. Văn miếu nằm phía đằng sau Giếng Thiên Quan.