Tìm ảnh của đường thẳng qua phép vị tự

     

Phép vị tự biến chuyển tâm vị từ thành thiết yếu nó khi k=1, phép vị từ bỏ là phép đồng bộ Khi k = -1, phép vị tự là phép đối xứng qua trọng điểm vị tự


1. Định nghĩa

Cho điểm (O) cùng số (k  e 0). Phép biến đổi hình biến hóa mỗi điểm (M) thành điểm (M") sao cho (overrightarrowOM" = k) (overrightarrowOM), được hotline là phép vị tự trung tâm (O), tỉ số (k)

Phép vị tự chổ chính giữa (O), tỉ số (k) cùng thường được kí hiệu là (V_(O,k)^)

kimsa88
cf68