TRÌNH BÀY ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH THÂN MỀM

     

1. Đặc điểm chung

- Ngành thân mềm tất cả số loài vô cùng lớn, sai khác nhau về kích thước, môi trường, tập tính.

Bạn đang xem: Trình bày đặc điểm chung của ngành thân mềm

- một trong những đại diện:

*

- Tuy ưa thích nghi rộng như vậy, nhưng cấu tạo cơ thể thân mềm vẫn đang còn các điểm sáng chung.

*

STT

Đại diện

Nơi sống

Lối sống

Kiểu vỏ đá vôi

Đặc điểm cơ thể

Khoang áo phạt triển

Thân mềm

Không phân đốt

Phân đốt

1

Trai sông

Nước ngọt

Vùi lấp

2 mảnh vỏ

X

X

X

2

Biển

Vùi lấp

2 mảnh vỏ

X

X

X

3

Ốc sên

Cạn

Bò chậm chạp

1 vỏ xoắn ốc

X

X

X

4

Ốc vặn

Nước ngọt

Bò lờ đờ chạp

1 vỏ xoắn ốc

X

X

X

5

Mực

Biển

Bơi nhanh

Vỏ tiêu giảm

X

X

X

* Đặc điểm bình thường của ngành thân mềm là:

- Thân mềm, ko phân đốt.

- có vỏ đá vôi, có khoang áo.

- tiêu hóa phân hóa.

- Cơ quan dịch rời thường solo giảm.

- riêng biệt mực với bạch tuộc ưng ý nghi với lối sinh sống săn mồi và di chuyển tích cực đề xuất vỏ tinh giảm và cơ quan dịch chuyển phát triển.


2. Vai trò

*Lợi ích:hầu như tất cả các loại thân mềm đều phải có lợi.

Xem thêm: Bào Quan Nào Thực Hiện Quá Trình Hô Hấp Chính Là? Bào Quan Thực Hiện Chức Năng Hô Hấp Là

- làm cho thức nạp năng lượng cho người: mực, ngao, sò, …

- làm thức nạp năng lượng cho động vật khác: ốc, ấu trùng của thân mềm.

- làm cho đồ trang trí: ngọc trai.

- làm cho sạch môi trường: trai, vẹm, hàu.

- có giá trị xuất khẩu: bào ngư, sò huyết.

- có giá trị về mặt địa chất: hóa thạch các loài ốc, vỏ sò.

* Tác hại: có một vài thân mềm có hại đáng kể.

- có hại cho cây trồng: ốc bươu vàng.

Xem thêm: Phần 1: Getting Started Unit 3 Lớp 7 Getting Started, Getting Started

- làm cho vật chủ trung gian truyền căn bệnh giun sán: ốc đĩa, ốc tai, ốc mút.

*

Ốc làm cho thức ăn cho con người

*

Khảm trai trang trí

*


*