Trong Hình Chiếu Phối Cảnh Mặt Phẳng

     

Câu hỏi :

Trong hình chiếu phối cảnh phương diện phẳng thẳng đứng đặt vuông góc với mặt phẳng trang bị thể điện thoại tư vấn là mặt phẳng cắt gì?


*