Widget là gì? cách sử dụng wordpress widget

     
Home » Tài Liệu nghệ thuật » Widget là gì? phía dẫn trọn vẹn về Widget đến WordPress

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ngoài ra, còn nếu không muốn thiết lập plugin, chúng ta có thể lấy code nhúng từ bỏ Google codeps cùng thêm code đó vào widget HTML.

10. Login Widget

Login Widget là gì? nếu như bạn đang điều hành và quản lý một website thành viên, một widget đăng nhập sẽ giúp mọi người thuận lợi đăng nhập vào trang web code không cần phải truy cập vào một trang đăng nhập riêng biệt.